MALITTARISASSAT ATAATSIMEERSUARNERLU

Ataatsimeersuarneq peqatigiiffimmut tunngaviuvoq. Ataatsimeersuarneq peqatigiiffiup pingaarnertut naalakkersorneqarfigaa. Tamanna tunngaviuvoq tassani malittarisassat, qinersinerit, akisussaaffiit aningaasaqarnerlu aalajangiiffigineqartarmata.

Aalajangiinerit ataatsimeersuarnermit akuerineqartut siulersuisunit kingusinnerusukkut allanngortinneqarsinnaanngillat. Immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi ukiumut ataasiarluni pisartumi (malittarisassani allassimassaaq qaqugu pissanersoq) peqatigiiffiup naatsorsuutai ukiumit qaangiuttumeersut saqqummiunneqartarput akuerineqarlutillu.

Siulersuisut tassaapput ulluinnarni ataatsimeersuarnerit akorniniittuni peqatigiiffimmik aqutsisuusut. Ataatsimeersuarnermi ilaasortaasut peqatigiiffiup ulluinnarni aqunneqarneranut ukiunilu siuliini siulersuisut aalajangigaannut apeqqutilliisinnaatitaapput. Tamakkua saniatigut pilersaarutit peqatigiiffiullu siunissaanut aalajangikkat ataatsimeersuarnermi saqqummiunneqartarput ukiumullu tulliuttumut missingersuusiortoqartarluni. Missingersuusiornerli ataatsimeersuarnissaq sioqqullugu siulersuisut suliassarisinnaavaat.

Ilaasortaasut kikkut siunersuisuniinnissaannut ataatsimeersuarnermi sunniuteqaqataasarput. Aamma tassani tusaaneqarnissaq siunnersuutigisimasallu suliarineqarnissaa periarfissaasarpoq, tassanilu siunersuisut sammisaqartitsinissanut naatsorsuusiortussaapput.

Pilersitsiniarluni, nalinginnaasumik immikkullu ittumik ataatsimeersuarneq

Ataatsimeersuariaatsit assigiinngitsuupput pingasut: Pilersitsineq, nalinginnaasoq aamma immikkut ittoq. Nalinginnaasoq ukiumut naatsorsuutit inerneri naammassineqaraangata ukiumut ataasiarluni pigajuttarpoq, malittarisassatigullu piffissaq oqaluuserisassallu aalajangerneqarajuttarlutik.

Ataatsimeersuariaatsit assigiinngitsuupput pingasut

Den stiftende generalforsamling

Når vedtægterne er udformet og drøftet, skal de vedtages på den stiftende generalforsamling. Her vælges også bestyrelsen, der skal stå for den daglige ledelse af foreningen.

I indkaldelsen til den stiftende generalforsamling skal udkast til vedtægterne også være tilgængelige. Til den stiftende generalforsamling er det væsentligt, at der deltager personer, som har interesse i den kommende forening.

Det kan være interessekredsen, personer fra lokalsamfundet, kommende medlemmer eller andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen. Invitationen til den stiftende generalforsamling skal være tilgængelig for så mange mennesker som muligt.

Minimumsdagsorden til stiftende generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 6. Valg ifølge vedtægterne
 7. Eventuelt


Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at igangsætte aktiviteter, der selvfølgelig ligger op ad foreningens formål beskrevet i vedtægterne.

Den ekstraordinære kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Dagsordenen består af det eller de punkter, som de (bestyrelses-)medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, ønsker behandlet.

Ordinær generalforsamling

En ordinær generalforsamling afholdes fysisk, men kan også foregå helt eller delvist digitalt.  Foreninger kan som udgangspunkt kun holde online/digital generalforsamling, hvis det også står nævnt i vedtægterne. Derfor skal medlemmerne have forholdt sig til det ved at have stemt om en regel i vedtægterne om muligheden.

En forening kan dog komme i en nødretssituation, for eksempel hvis det ikke over lang tid har været muligt at gennemføre en generalforsamling, og det er presserende og nødvendigt at gennemført mødet. Derfor kan det være lovligt at holde generalforsamling online/digitalt, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det. 

Der kan være tale om nødret, når

 • et flertal i bestyrelsen har trukket sig
 • at foreningen har brug for, at generalforsamlingen tager stilling til et vigtigt spørgsmål
 • at foreningens økonomi er kritisk
 • at utilfredshed hos medlemmerne kræver afklaring
 • at foreningen ikke kan forvente at kunne afvikle fysisk generalforsamling – eks. COVID-19

Hvis det er nødvendigt at generalforsamlingen foregår elektronisk, kan det ske enten helt, hvor alle deltager digitalt, eller delvist, hvor nogle er fysisk til stede og andre deltager digitalt.

Udgangspunktet bør tages i, at det er en delvis elektronisk generalforsamling, så nogle samles fysisk, mens andre deltager elektronisk. På den måde sikres, at medlemmer der ikke er vant til elektronisk mødeafvikling, kan møde frem på normal vis.

Ved tilmelding til generalforsamlingen, må de tilmeldte oplyse, om de ønsker deltagelse fysisk eller elektronisk og i indkaldelsen skal bestyrelsen informere nærmere om, hvordan elektronisk deltagelse er mulig, og der skal benyttes et system, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse og gennemførelse af dagsordenens punkter, herunder eventuel skriftlig afstemning, kan finde sted på betryggende måde.

Ekstraordinær generalforsamling

Der kan eller skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis

 • regnskab og budget ikke er blevet godkendt af generalforsamlingen
 • et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling. (vedtægter fortæller, hvad der skal til for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.)

DOWNLOAD FOLDER

VEDTÆGTER OG GENERALFORSAMLING

Læs meget mere om generalforsamlingen og få blandt andet svar på:

 • Hvem har stemmeret, og hvem kan vælges til bestyrelsen?
 • Hvornår er man medlem?
 • Hvad sker der, hvis der er for få kandidater?
 • Hvad sker der, hvis en forlader posten i utide?
 • Hent skabelon til standardvedtægter

  Få hjælp til at udforme eller opdatere din forenings vedtægter med afsæt i skabeloner til standardvedtægter tilpasset netop din foreningstype.

  Vi er her for dig

  Find en medarbejder

  Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

  Ikiugassaavit?

  Sulisumik nassaarit

  Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: