Sunngiffimmi aallussisartunut, torersumik aaqqissuussaasumillu ingerlatsisoqarnissaanut ataatsimiititaliaq

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata Aaqqiagiinngittoqartillugu eqqartuisarfiata qulakkeerniartarpaa aaqqissuussaasumik timersornerup iluani aaqqiagiinnginnerit ajunngitsumik pitsaasumillu inerniliiffigineqarnissaat. 

Taamaasilluni kattuffiit, peqatigiiffiit ilaasortaasullu, sumulluunniit aattuumassuteqanngitsumik eqqartuussinertulli ingerlanneqartumik nalaatartik ataatsimiitsitaliami naliliiffigitissinnaasarpaat, assersuutigalugu peqatigiiffiup malittarisassai isumaqatigiissutigineqanngippata, timersornermut malittarisassat paasineqarsinnaaneri assigiinngippata, peqatigiiffiulluunniit aalajangersagai assigiinngitsumik paasineqaraangata, tassunga naliliiffigineqartussanngortinneqartarput.

Sunngiffimmi aallussisartunut, torersumik aaqqissuussaasumillu ingerlatsisoqarnissaanut ataatsimiitsitaliaq pillugu annerusumik paasisaqarfigineqarsinnaavoq quppersagaq ”Sunngiffimmi aallussisartunut, torersumik aaqqissuussaasumillu ingerlatsisoqarnissaanut ataatsimiitsitaliap malittarisassai” atuaraanni.  

Aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiini Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasuni suliassat isumagineqartarnerannut ilitsersuut

Suliassami illuatungiliuttut suliap qanoq ingerlanneqarnissaanik suliassanillu isumaginnittoqartillugu qanoq isumaginnittoqartarneranik aamma illuatungeriit qanoq piareersarnissaminnik ilisimasaqaqqullugit ilitsersuummi matumani siunertarineqartoq tassaavoq aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiini Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasuni sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliat suliassamik qanoq isumaginnittarnerannik erseqqissaanissaq.

  • Aalajangersimasumik timersuutillit unammiuaartitsisarnerminni unammisitsisarnerminnilu malittarisassaat, aalajangiisussaatitaasunut, unammiuaarnermi ataatsimiititalianut, suliareqqitassanngortitsisoqartarneranut malittarisassaqarnermullu ataatsimiititaliamut imaluunniit inatsiseqarnermik ingerlatsisunut aaqqissuussaqartartunullu assingusunut attuumassuteqartut. Aalajangersimasumik timersuutillit kattuffii klubbillu kattuffeqanngitsut namminneerlutik unammiuaartitsinermi malittarisassiortarput.

 

  • Aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiisa sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliaat taakkualu malittarisassaat. Aalajangersimasumik timersuutillit kattuffii namminneerlutik malittarisassiortarput.

 

  • Timersoqatigiit Kattuffianni sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliap sulineranut tunngaviusut Timersoqatigiit Kattuffiata inatsisaani § 17-imi nanineqarsinnaapput. Malittarisassat taakku Timersoqatigiit Kattuffiata ilaasortaanut tamanut atuupput.

Tamakkua saniatigut sunngiffimmi ingerlataqarnermut ataatsimiititaliap suliassanik isumaginnittarnera Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarnermi suliassat qanoq isumagineqartarnerannit annerusumik sunnigaavoq.

 

Matuma kinguliiniittut ataatsimiititaliap suliarisinnaavai:

  • Suliassanik aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiata timersoqatigiiffiulluunniit timersortartorpalaannginneq ileqqorissaannginnerluunniit pillugu ileqqoreqqusaasa, inatsisaasa, malittarisassaasa, aalajangersagaasa allallu paasineqarnissaannut, malittarineqarnissaannut allaffissornikkulluunniit suliarineqarnissaannut tunngasunik suliaqarneq aalajangiinerlu.

 

  • Tamatuma saniatigut aaqqiagiinngissuteqartut isumaqatigiissitsiniartoqassasoq isumaqatigiissutigisimappassuk sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliaq timersoqatigiiffiit aamma/imaluunniit inuinnaat kattuffimmut timersoqatigiiffimmulluunniit ilaasortaasut ilaasortaanngitsulluunniit aaqqiagiinngissuteqarneranni isumaqatigiissitsiniartutut atuussinnaavoq.

Imaappoq, suliassat timersoqatigiiffiit aalajangersimasumillu timersuutillit kattuffiata akornanni, timersoqatigiiffiit akornanni, timersoqatigiiffiit ilaasortaasalu akornanni kiisalu ilaasortat akornanni isumaqatigiinngissuteqarnernut tunngasinnaasarput.

 

Aammali aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiata taassumalu ilaasortaaffigisaata kattuffiup pingaarnerup inatsisai naapertorlugit suliassaq allamit suliarineqartariaqarpat imaluunniit ataatsimiititaliap suliassaqarfiginngisaanik isumaqatigiinngissuteqartoqarluniluunniit aaqqiagiinngissuteqartoqarpat sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliap suliassaq itigartitsissutigisinnaavaa.

Taamaattumik Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasoq kinaluunniit Timersoqatigiit Kattuffiata inatsisaani § 17 naapertorlugu sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliamut suliassanngortitsisinnaavoq.

Saaffiginnissutit tamarmik (pingaartumik unammilleqatigiinnermut tunngassuteqartut) siullermik ukununnga nassiunneqassapput ilisimatitsissutigineqarlutillu:

  • aalajangiisussaatitaasunut, suliareqqitassanngortitsisoqartarneranut malittarisassaqarnermullu ataatsimiititaliamut assingusunulluunniit

Inerniliinerit aalajangiunneqartullu suliareqqitassanngortinneqarsinnaapput kingornalu ukununnga nassiunneqarlutillu ilisimatitsissutigineqassallutik:

  • aalajangersimasumik timersuutillit kattuffiata sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliaanut

Suliareqqitassanngortitsinissamilu periarfissat kingullersaat tassaavoq inerniliunneqartumik aalajangiunneqartumillu ukununnga tunniussaqarneq:

  • Timersoqatigiit Kattuffiata sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliaanut.

Suliap ingerlanneqarnerani allaffigeqatigiinnerup qanoq pisarsimaneratut aalajangiinermik nalunaaruteqartoqassaaq. Ataatsimiititaliap nalinginnaasumik nassuiaatigineqartut marluk aallaavigisarpai – suliami illuatungeriit tamarmik nassuiaatigisaat.

Illuatungeriit tamarmik imminnut illersorsinnaatitaassapput aammalu aalajangiisussaatitaasunut, ataatsimiititaliamut aamma/imaluunniit sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliamut oqalunnikkut saqqummiussinissaminnut periarfissaqartitaassallutik suliassiissutigisaminnillu tunngavilersuisinnaatitaassallutik. Taakkua pingasut suliassaminnik isumaginninnertik aallarnersinnaavaat akunnerminni isumaqatigiinniuteqarnissamik qinnuteqarlutik.

Suliami piumasaqaataasarpoq illuatungiliuttup toqqaannartumik pisumut/suliarineqartumut naammagittaalliutigineqartup pissutigisaanut attuumassuteqarnissaa; tassa imaappoq, tamatumunnga ”soqutiginnilluinnarnissaa”. Suliassap suliarineqarnerani pisoq/suliarineqartoq toqqaannartumik attuumassuteqarsimanngitsunut soqutiginarsilluinnarsinnaasarpoq.

Sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliap aalajangissavaa ”soqutiginnilluinnarnermik” piumasaqaat naammassineqarnersoq. Illuatungiliuttut illersuisumik eqqartuussissuserisuusumik suliamilluunniit ilisimasalimmik sinnerlutik sassartitsisinnaatitaapput. Ataatsimiititaliaq suliassamik isumaginnissaaq eqqartuussissuserisumik akuliuttoqarnissaa pinaveersaassallugu. Suliarineqartup qanoq inerneqarnera apeqqutaatinnagu illuatungeriit eqqartuussissuserisumut suliamilluunniit ilisimasalimmut allamut aningaasartuutigineqartut nammineerlutik aningaasartuutigissavaat.

Illuatungiliuttut suliassamik saqqummiussisuusut pimoorussamik suliaqarniassapput, kisianni pisimasut tulleriiaartut ileqqoreqqusanut, inatsisinut, malittarisassanut, aalajangersakkanut attuumassuteqartunulluunniit allanut innersuussutigisassallugit.

 

Illuatungiliuttut qanoq isumaqarnertik pillugu allakkatigut akissuteqassapput, naammagittaalliuutigineqartup ilaanut erseqqissumik innersuussisinnaallutik takussutissatullu ilanngussassanik allanik nassiussisinnaallutik. Nalinginnaasumik illuatungiliuttut illuatungerisamik isumaannut oqaaseqarsinnaatitaasarput.

Sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliamut nassiunneqartut tamarmik illuatungiliuttunuttaaq nassiunneqartassapput. Tamannali ataatsimiinnermi illuatungiliuttut takussutissatut ilanngussassanik nutaanik saqqummiussissagaangata avaqqunneqarsinnaasarpoq. Takussutissatut ilanngussat illuatungerisanut tunniunneqarsimanngitsut suliamut ilaatinneqarsinnaaneq ajorput.

Allatut isumaqatigiittoqarsimatinnagu ataatsimiinneq ataaseq nalinginnaasumik nalunaaquttap akunneranik ataatsimik sivisussuseqartarpoq. Nalunaaquttap akunnera ataaseq naammaginngikkaanni suliassamik nassiussinermut akissuteqarnermulluunniit atatillugu tamanna ilisimatitsissutigineqartariaqarpoq. Sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliami siulittaasuusup piffissaq sivitsorneqassanersoq aalajangissavaa.

 

Sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliamut ilaasortat ataatsimiinnissaq sioqqullugu suliassamut ilanngunneqartut atuareersimassavaat. Ataatsimiinneq aallarnerneqarpat unnerluussisuusup unnerluussummini ilanngussaminilu pingaartutut isigineqartariaqarsorisani – piumaguni taakkununnga innersuussuteqartarluni – saqqummiutissavai. Kingorna illuatungerisaat akissuteqassapput isumaminnillu taamatulli iliorlutik nassuiaateqassallutik. Takunnissimasut nalunaajaatinneqarnerat qaqutiguinnaq pisarpoq.

 

Tamatumunnga pingaartumik pissutaasoq tassaavoq takunnissimasup eqqortumik oqalunnissaanik piumasaqarfigineqarsinnaannginnera. Takunnissimasup nalunaajaatinneqarnissaa pisariaqarsorineqarpat suliassamik nassiussinermi ilisimatitsissutigineqassaaq, takunnissimasut aqqi sunillu tusagaqarfigineqarusunneri ilanngullugit ilisimatitsissutigineqassallutik.

Suliami qanoq pisariaqartitsitigineq naapertorlugu sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliami siulittaasuusup aalajangissavaa takunnissimasumik nalunaajaatitsisoqassanersoq. Illuatungiliuttut takunnissimasumik nalunaasaatitsisoqarnissaanik ilisimatinneqarsimanngippata takunnissimasumik nalunaajaatitsiniartut naatsorsuutigisariaqarpaat illuatungerisaminnit itigartinneqarnissartik.

 

Suliassap saqqummiunneqarnerani sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliamut ilaasortat suliap erseqqissaatigineqarnissaa anguniarlugu apeqquteqartarsinnaapput, kingornalu suliami illuatungeriit naggasiussaminnik oqaaseqaateqartinneqartarsinnaallutik. Illuatungeriit ataatsimiiffik qimappassuk ataatsimiititaliamut ilaasortat taasissapput. Nalinginnaasumik sapaatip-akunnerisa pingasut-sisamat qaangiunnerisigut suliassami illuatungeriit qanoq aalajangertoqarsimasneranik ilisimatinneqartarput. 

 

Sunngiffimmi ingerlataqarnermut ileqqorissaarnissamullu ataatsimiititaliap inerniliussaata nalunaarutigineqarnissaanut sapaatip-akunneri sisamat sioqqullugit  Timersoqatigiit Kattuffianni suliareqqitassanngortitsisoqartarneranut ataatsimiititaliamut suliareqqitassanngortitsisoqarsinnaavoq. Suliareqqitassanngortitsisoqartarneranut ataatsimiititaliamut suliareqqitassanngortitsineq nalinginnaasumik suliap inerneranut sunniuteqarneq ajorpoq.

Saaffiginnissutit tamarmik Timersoqatigiit Kattuffiata emailianut uunga apuunneqartassapput: ordensudvalget@gif.gl 

Aalajangiunneqarsi-masunik nassitsigit

Sunngiffimmi aallutaqartartunut, torersumik aaqqissuussaasumillu ingerlatsisoqarnissaanut ataatsimiitsitaliap inaarutaasumik aalajangiusssai pisortatigoortuupput tamanillu pissarsiarineqarsinnaallutik. Aalajangiussiffigineqarsimasunik nassittittarniaruit attavigisinnaavat Poul Petersen uunga poul@gif.gl

Sunngiffimmi aallussisartuni torersumik ingerlatsisoqarnissaanut ataatsimiititaliami ilaasortat

Johanne Tobiassen
Siulittaasoq

Poul Olsen
Ilaasortaq

Hanseraq Kleemann
Ilaasortaq

Michael Kleist
Ilaasortaq

Bernhard Olsen
Ilaasortaq

Immersugassaq immersoruk

File toqqaruk – Fil-inik toqqaasoqarsimanngilaq Nassiuguk

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: