GAME GREENLAND

GAME Greenland nuna tamakkerlugu suliniutaavoq, inuusuttunik 15-24-inik ukiulinnik kajumissutsiminik ingerlatserusuttunik pikkorissaaffiusartoq, inuusuttut maligassiuisuullutillu meeqqanik aqqusinerni timersortitsinernik ingerlatsisartussaapput.

SOOQ

Inuusuttut maligassiuiinnarnissaminnut taamaallaat ilinniartinneqarneq ajorput. Aammali aallutsitsisarnermikkut inuttut inuiaqataasutullu piginnaaneqarnerulertarput. Meeqqat amerlanernik aallutaqalersinnaanerat pilertarpoq peqataaffigiuminartunillu ingerlatsisaramik illoqarfiup aqquserngini erseqqarissorujussuanngortarput. Aqqusinerni timersornernik aallussinerit pinerlutsitsinaveersaartitsinerupputtaaq.

SUNA

Meeqqanut inuusuttunullu amerlanerusunik aallutassaqartitsinissaq ataatsimoorullugu annertusarusupparput, ingammik meeqqat pinerlunnissaminnut qanikkaluartut aallutassaqartinneqalernissaat anguniagaavoq. Minnerunngitsumik timersornermik kulturimik pilersitserusuttoqarpoq, inuusuttut akisussaaffimmik tiguserusussuseqalersillugit, inuttullu piginnaanerinik annertusaasoqarlunilu kajumissutsimik aallutassaqartitsinissamut suleqataalernissamut kajumissuseqartitsisoqalerusuppoq.

QANOQ

GAME GREENLAND-imi Playmaker’eqarnissaa pingaaruteqarpoq. Tassani inuusuttut maligassiuisutut aqqusinernimilu qanoq iliorlutik pititsisarsinnaanerminnik ilinniartinneqartarput. Meeqqat ulluinnarni ingerlalluanngitsutut isikkoqarsinnaasut maluginiartarnissaannut peqataatinniartarnissaannullu ilinniartinneqartarput, qanorlu qisuariarfigissanerlugit iliuuseqarfigissanerlugillu aamma ilinniartinneqartarput.

KINA/KIKKUT

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat GAME Greenland-imik pilersitsisuuvoq sumiiffinnilu assigiinngitsuneersut inuusuttut timersuutinik piginnaaneqareersut ataqatigiissaarisussat ilitsersuisussallu suleqatigisarpaat.

Fakta Boks

Suliniutip aqqa: GAME Greenland
Suliniutip ingerlanneqarfia (qaammat ukiorluunniit): 2022-2027
Suliniummi suleqatit: GAME, Qeqqata Kommunia aamma Kommuneqarfik Sermersooq

Suliniutip aaqqissugaanera

Suliniut ingerlanneqarpoq Qeqqata Kommunia (timersornermut – sunngiffimmillu sammisassaqartitsinermut immikkoortortaqarfik),  Kommuneqarfik Sermersooq, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat aammalu GAME( Danmarkimi aqqusinerni timersortartut kattuffiat).

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat suliniummut pigin-nittuuvoq suliniutigineqartullu annertunersaa aningaasaliiffigaa. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataqatigiissaarnera najoqqutassaqartinneqarneralu akisussaaffigaa. Tassunga ilaalluni annertussusia, piffissaliineq aammalu nukinnik atuinerit. GAME Greenland-ip ineriartortinnissaa nunatsinniillu peqataaffigineqar-nissaa qulakkeerniartussaallugu.

Qeqqata Kommunia & Kommuneqarfik Sermersooq

Qeqqata Kommunia sumiiffimmi aalajangersimasumi suleqatigi-neqarpoq, sumiiffimmilu ingerlanneqarnissaa, ataqatigiissaarne-qarnissaa aammalu attaveqatigiinneq isumagisarivai. Sumiiffimmi peqataaffigilluarneqarnissaa paasineqarnissaalu aallaavigalugit pilersaarusiortoqarlunilu iliusissat aaqqissorneqartartussaapput. Qeqqata Kommuniata Kommuneqarfik Sermersuullu suleqatigiinnissaq sumiiffinnilu playmakerit suleqatigalugit GAME zone-mi ataqatigiissaarilluni ineriartortitsinissaq qulakkeertussaallugu.

GAME

GAME ingerlatami periuserineqartunut, misilittagaqarnermikkut piginnaasamikkullu ikiuuppoq, GAME-p timersorneq aqqutigalu-gu inuiaqatigiinnik sullisseriaaseq playmakerinillu ineriartortitsi-sarnermikkut periusertik, ilinniartitseriaasertik sumiiffimmilu na-jugaqartunik akuliutitsilluartarnermikkut misilittakkatik atorlugit tapersersuisuupput. Tamakkua saniasigut GAME ineriartortitas-satigut GAME-millu Nunatsinni innuttaasut akornganni atuutilerluarnissaanut ikiuuttussaavoq.


Apeqqutissaqarpit?

Uiloq er projektmedarbejder på Atatsimoorluta Aalasa og rådgiver også specialforbund.

Ansvarsområder:

  • • Projektmedarbejder på GIF/UNICEF Projektet: Ataatsimoorluta Aalasa

  • • GAME Greenland

  • • Understøtte udviklingsprojekter

  • • Understøtte drift

  • • Understøtte kommunikation 

Uiloq Mathæussen
Attaveqatigiinnermut suliniutinullu siunnersorti

+299 34 81 64
uiloq@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: