KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT KATTUFFIAT - INATSISIT

Uani allaqqapput inatsisit malittagassallu kalaallit nunaanni timersoqatigiinnut killilerfiit pingaarnerit sunniuteqarnissaanut tunngassutillit (check oversættelse af rubrik tekst)

 

1.1. KATTUFFIK ANGUNIAGAALU

Kattuffiup Aqqa: Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat (Grønlands Idrætsforbund). Nunat tamalaat akornanni saqqummernermi atorneqartassaaq: : The Sports Confederation of Greenland. 

Kattuffiup suliassaraa Kalaallit Nunaanni kikkut tamarmik timersorsinnaanissaat. 

1.2. KATTUFFIK SIUNERTAALU

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata suliassaraa nukittorsassallugulu Kalaallit Nunaanni timersorneq, tamannalu pissaaq aaqqissuusaaneq, aqutsineq aningaasaqarneq pillugit il. il. ilisimasanik katersinikkut ingerlatitseqqinnikkullu. 

Imm. 2.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata sulissutigissavaa timersornerup ilisimaneqarnerulernissaa soqutigineqarnerulernissaalu. 

Imm. 3.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat timersuutit aaliangersimasut kattuffiisa, timersoqatigiiffiit, suliffeqarfiillu kattuffigaat, taakkulu tamarmik Kalaallit Nunaanni timersornerup siuarsarnissaa nukittorsarnissaalu anguniagaraat. 

Imm. 4.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersoqatigiiffiit suliffeqarfiillu suleqatigalugit Kalaallit Nunaanni timersorneq sulissutaraa. 

Imm. 5.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat timersorneq sinnerlugu Namminersorlutik Oqartussanut saaffiginnittartuuvoq. 

Imm. 6.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata aningaasat kattuffimmut atugassarititaasut nakkutigisarai. 

Imm. 7.       Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiat Kalaallit Nunaanni Olympiske Komité-uvoq. 

Imm. 8.       Inatsisartut siulittaasuatut ivertinneqarsimasoq Kalallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut illersuisuuvoq. 

2. ANGERLARSIMAFFIK

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata angerlarsimaffigaa: Nuuk. 

 

3. KATTUFFIUP ILAASORTAI

Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, peqatigiiffiit ataasiakkaat, suliffeqarfiit inuinnaallu ataasiakkaat Kalaallit Nunaanni najugaqartut ilaasortanngortinneqarsinnaapput. 

Imm. 2.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat immikkut aalajangersakkat tunngavigalugit ilaasortanngortinneqarsinnaavoq, timersuummut tassunga attuumassutilimmik allamik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortaqanngippat. 

Imm. 3.       Peqatigiiffiit timersuummik ingerlatsisut, timersuummut tassunga aaliangersimasumik kattuffeqareerpat, timersuutip aaliangersimasup kattuffianut tassunga ilaasortanngussapput, ilaasortanngorsinnaanermut piumasaqaataasut naammassineqarsimappata. Timersuutip aaliangersimasup kattuffiata siulersuisuinit ilaasortanngorsinnaaneq aaliangiiffigineqassaaq. 

Imm. 4.       Peqatigiiffiit timersuummik ingerlatsisut, timersuummik iingerlataannut kattuffeqanngippat, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortanngortinneqarsinnaapput, ilaasortanngorsinnaanermut piumasaqaataasut naammassineqarsimappata. Kattuffiup siulersuisuinit aaliangiineq tiguneqassaaq. 

Imm. 5        Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat ilaasortangornissaanut aaliangiinissaq sinniisut ataatsimiinneranni tiguneqassaaq, siulersuisut innersuussuteqarnerisigut. 

Imm. 6        Suliffeqarfiit ilaasortanngortinneqarsinnaapput, suliffeqarfik timersornermut  politikkiliornermigut, sulisorisat timersornermut ilaanerulernissaat tapersersorpagu, aammalu suliffeqarfiup sulisorisaasa  timersornermut ilisimasaqarnerat soqutiginninnerallu annertusarniarlugu tapersersuippat.  Kattuffiup siulersuisuinit aaliangiineq tiguneqassaaq. 

Imm. 7.       Inuit ataasiakkaat timersuummik ingerlatsisut, timersuummullu tussunga aaliangersimasumik kattuffeqanngippat imaluunniit peqatigiiffeqanngippat, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortanngortinneqarsinnaapput, piumasaqaataasut naammassineqarsimappata. 

4. INATSISIT NAJOQQUTASSAT IL. IL.

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataani timersuutit aaliangersimasut kattuffii timersoqatigiiffiillu, taakkulu ataanni timersornikikkut peqatigiiffiit, klubbit, suliffeqarfiit inuit ataasiakkaat, aaqqissuussaaffiillu il. il. pisussaapput Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiata inatsisai, najoqqutassiai, aaliangersagai aammalu Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata taassumallu ataani aaqqissuussiffiit aaliangiineri maleruassallugit. 

Imm. 2        Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiiffiit Kattuffianni ilaasortat inatsisaanni, malittarisassaanni assigisaannilu allaqqasoqassaaq, ilaasortaasut, ilaasortaasullu ataani aaqqissuussaaffiit, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il. il., taakkunanilu aqutsisut, sungiusaasut timersortartullu inatsisit malittarisassat, aaliangersakkat, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata aaliangigai atuuttut malinneqartassasut. Taakku pillugit aaliangersakkat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat allakkatigut akuersitinnagu allangorteqqusaanngillat. 

Imm. 3        Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit aammalu suliffeqarfiit misissussallugu pisussaaffeqarput atiminni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il. inatsisaanni, malittarisassaanni imaluunniit maleruagassaanni allaqqasoqassasoq pisussaaffeqartut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiiffiit Kattuffiata inatsisai, aaliangersagai aaliangigaallu atuuttut malinneqartassasut. 

Imm. 4.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat pisussaaffeqarpoq nunat tamalaat akornanni kattuffik ilaasortaaffiusup inatsisai malissallugit. 

Imm. 5.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat Kalaallit Nunaanni timersuutip taassuma suliassartaanut qullersatut aaliangiiffiusassaaq. 

5. NAATSORSUUTIT NALUNAARUTIGINNINNERLU

Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat taassumalu ataani aaqqissuussaaffiit, timersoqatigiiffiit, suliffeqarfiit il. il, aammalu ilaasortarisat allat ammasumik unammisitsinerminni programmini, immersugassani, assini allagartanilu tamanit takuneqarsinnaasuni ilisimatitsissutigissavaat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaallutik. 

Imm. 2.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornermut peqatigiiffiit suliffeqarfiillu ukiut tamaasa ilaasortanut nalunaarsuut Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiannut nassiuttassavaat, siulersuisut nassiussinissamut aaliangersagaat malittaralugit. Timersuutit aaliangersimasut kattuffiisa, timersornikkut peqatigiiffiit suliffeqarfiillu pisussaaffeqarput uppernarsarsinnaassallugu ilaasortamik amerlassusaat eqqortumik kisinneqarsimanerat. 

Imm. 3.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii pisussaapput nutaamik siulittaasortaarsimaneq aammalu immikkoortortat ilaneqarnerat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut nalunaarutigissallugit. Aammattaaq ukiumut ataasiarlutik siulersuisut nalunaarsorneqarfiat nassiuttassavaat immikkut kattuffiup/peqatigiiffiup siulittaasuatalu najugaat nalunaarutigalugit aammalu timersoqatigiiffiit ilaassortaasut taakkualu siulittaasuisa nalunaarsorneqarfiat. 

Imm. 4.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii timersornikkullu peqatigiiffiit aamma inuussutissarsiutiginagu timersortartut pillugit aaliangersakkat atuuttut allangortinneqarneri ilisimatitsissutigissavaat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut – aamma allannguineq nunat tamalaat akornanni ilaasortaaffiusup aaliangersagaasa allanngornerannik pissuteqarsimappat – aammalu aaliangersakkat aaliangiinerillu aaliangersakkat unioqqutinneqarsimanerannut uppernarsaataasut ilanngullugit. 

Imm. 5.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii tamarmik ukiut tamaasa ukiumut tullissamut aningaasatigut missingersuutit suliarisassavaat. Aningaasatigut missingersuutit ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 01. August Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut tunniunneqareersimasassapput. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni siulersuisut aningaasatigut missingersuutit qanoq imaqarnissaannik najoqqutassaliortassaaq. 

Imm. 6.        Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui aaliangersaasinnaavoq timersuutit aaliangersimasut kattuffiini, timersornikkut peqatigiiffinnilu siulersuisut qanoq aningaasarsiaqartinneqarsinnaanerannik. 

Imm. 7.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkullu peqatigiiffiit tamarmik ukiut tamaasa ukiumoortumk naatsorsuutit ukiumut siulianut tunngassuteqartut suliarisassavaat kingusinnerpaamillu 1. maaji Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut nassiussimasassallugit. Naatsorsuutit 

takussutissiissapput Oqartussaasunit tapiissutigineqarsimasut allallu aningaasat atugassanngortinneqarsimasut timersuutit aaliangersimasut kattuffianit / timersornikkut peqatigiiffimmit qanoq atorneqarsimanerannik, aammalu siulersuisunut ilaasortat ulluinnarnilu aqutsisut qanoq akissarsiaqartinneqarsimanersut ilisimatitisissutigineqartassaaq. 

Imm. 8.       Kalaallit Nunanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui aalajangersinnaapput timersoqatigiiffiup Kalaallit Nunaanni pissartanngorniunnernut unamminernullu pissartanngorniunnernut assingusunut peqataasinnaajunnaarsinneqarnissaannik peqatigiiffik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata piumasaqaataanik naammassinnissimanngippat. 

Imm. 9        Timersuutit aaliangersimasut kattuffii aammalu timersornikkut peqatigiiffiit taakkununnga aaqqissuussaaffiit atasut timersornikkullu klubbit il. il. ingerlanneqassapput, pigisaannillu aqutsisoqassalluni, nalinginnaasumik peqatigiiffinnik aqutseriaatsit akuerineqarsimasut atorlugit, aammalu Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata naatsorsuutinut kukkunersiuinissamullu najoqqutassiatut aaliangiussimasaat malinneqassallutik. 

Imm. 10.     Ilaasortaasut taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkullu klubbit pisussaapput takoqqusaaruteqartitsinissamik isumaqatigiissuteqarsimagunik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Katuffiata ”takoqqusaarutinik atuinermut aalajangersagaa” malissallugu. 

Imm. 11.     Kalaallit Nunaanni ”pissartanngorniutsitsisarnermi” tamanut tunngatitanik aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni siulersuisunit aalajangersarneqartassapput. 

Imm. 12.     Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata qaqugukkulluunniit ”Kalaallit Nunaanni pissartanngorneq” atorunnaarsissinnaavaa. 

6. MEEQQANIK PINERLIISIMANNGINNERMUT UPPERNARSAAT

Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il., Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaagunik pisussaaffeqarput meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aallissallutik, takuuk meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 19. maj 2010-meersoq. 

Imm. 2.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il., pisussaaffeqarput ukiumoortumik nalunaarumminni assigisaanniluunniit uppernarsassallugu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik aallertoqarsimasoq, inatsisit atuuttut naapertorlugit. 

Imm. 3.        Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il., suleqatigalugit aaliangersagaliorsinnaavoq aammalu najoqqutassiorsinnaalluni meeqqat inuusuttuaqqallu kinguaassiutitigut atornerlunneqannginnissaasa anguniarneqarnissaat nukittorsarniarlugu. 

Imm. 4.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit aammalu suliffeqarfiit misissussavaat atiminni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut peqatigiiffiit il. il. inatsisaanni, malittarisassaanni aaliangersakkanilu assigisinnaasaanni ilanngunneqarsimassasoq pisussaaffeqartut meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aallissallutik, takuuk meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 19. maj 2010-meersoq. 

7. ANINGAASAT TIMERSORNERMUT ATORNEQARTUSSAT AQUNNEQARNERI

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata aningaasat atorneqartussatut  tunniunneqarsimasut kikkut tamarmik timersornissaannut, tassunga ilaallutik innarluutillit utoqqaallu timersortarnissaat, aqussavai, takuuk aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaatnr. 10, 22. november 2011-meersoq. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat aningaasat timersornermut atugassiat aqussavai, takuuk Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 21. maj 2002-meersoq. Aningaasat atugassaritinneqartut inatsisit malillugit atorneqassapput, Namminersorlutik Oqartussat isumaqatigiissuteqarfiginerisigut. 

Imm. 2.        Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui nalinginnaasumik imaluunniit ilaasortanut ataasiakkaanut tulluarsakkanik najoqqutassiorsinnaavoq aammalu qinnuteqarnissamut, qinnuteqaatit suliarinissaannut aammalu tapiinissamut akuersinissamut tunngaviusussanik sanasinnaalluni. 

Imm. 3.        Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit aammalu suliffeqarfiit pisussaaffeqarput Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani siulersuisunut ilisimatitsissallutik siulersuisut pisariaqarsorisaannik, paasissutissanik aningaasat atugassarititaasut pillugit aammalu Namminersorlutik Oqartussat tungaannut pisussaaffiit naammassiniarlugit. 

Imm. 4.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit aammalu suliffeqarfiit, pisortanit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata aqutaannit taperneqarnikut pisussaaffeqarput qanoq tapiissutigineqarsimasut atorneqarnerannut naatsorsuutinik nassiussissallutik. Naatsorsuutit kukkunersiuisumit naalagaaffimmit akuerisamit imaluunniit kukkunersiuisutut nalunaarsorsimasumit kukkunersiorneqarsimassapput, ukiullu taperneqarfiusup tulliani 1. Maajiutinnagu Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut tunniunneqareersimassallutik. Tunniussinngitsoornermi Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani siulersuisut aalajagiisinnaapput ukiumoortumik kattuffimmut pineqartumut tapiissutiniit ilanngaassinermik. 

Imm. 5.        Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il. akuersaarput, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui siunissamut tapiissutinik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit kinguartitsisinnaanerannik, kingusinaarluni naatsorsuutinik tunniussisoqarsimatillugu imaluunniit pappiaqqat paasissutissallu kingusinaarlutik nalunaarutigineqarsimappata. 

Imm. 6.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il. akuersaarput, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui siunissamut tapiissutinik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit kinguartitsisinnaanerannut, tamanna Namminersorlutik Oqartussanit piumasaqaataappat  tapertinnissamut akuerisaanissamut aaliangiiffigineqarsimappat, inatsisiliuunneqarsimappalluunniit. 

Imm. 7.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffii, timersornikkut peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, taakkulu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersornikkut klubbit il. il. akuersaarput, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui tapiissutaasimasunik utertitsinissamut piumasaqarsinnaanerannut, tamanna inatsisitigut allassimappat, Namminersorlutik Oqartussat aaliangiisimappata imaluunniit tapertinnissamut piumasaqaasiorsimappata. Kalaallit Nunaanni timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui aamma tapiissutaasimasunik utertitsiniarnerminni siunissami tunniunneqartussanit tigusisinnaanerat akuerineqarpoq. 

8. ANINGAASALIISSUTIT ALLAT AQUNNEQARNERAT

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata aningaasaliissutit allat atugassanngortinneqartut, malittarisassat atuuttut naapertorlugit ingerlatissavai, tassunga ilaallutik inatsisit atuuttut aningaasaliissumullu isumaqatigiissutaasut. § 7-mi aaliangersakkat aamma uani atuupput. 

 

9. ANINGAASANIK AQUTSINEQ, MISSINGERSUUSIORNEQ NAATSORSUUTILLU

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui immikkut annertussusilikkamik timersuutit aaliangersimasut kattuffiinut, timersornikkut peqatigiiffinnullu ikiuussinnaavoq aningaasanik aqutsinissamut pilersaarusiornermi missingersuusiornermilu, tassunga ilaasinnaapput  timersuutit aaliangersimasut kattuffiata, timersornikkut peqatigiiffiulluunniit akiitsoqarfigisaasa akilersuiffiginissaannut aaqqissuussineq. 

 

10. MATTUSSAANEQ AAMMALU ILAASORTAAJUNNAARSITSINEQ

Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat imaluunniit timersornikkut peqatigiiffik, malittarisassat uku pisussaaffiliineri unioqqutissimappagit tamanna Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianniit mattussaagallarnermik ilaasortaajunnaarsitaanermilluunniit kinguneqarsinnaavoq. 

Imm. 2.        Mattussaagallarneq piffissami aaliangersimasumut nalunaarutigineqassaaq, aammalu mattussaagallarnermut tunngaviusut aatsaat iluarsineqarsimappata mattussaajunnaartoqarsinnaalluni. Mattussaagallarnerup nalaani timersuutit aaliangersimasut kattuffiat imaluunniit timersornikkut peqatigiiffik malittarisassat uku malillugit pisussaaffini ingerlattussaavai, kisiannili pisinnaatitaaffini atorsinnaanagit malittarisassat uku malillugit. Mattussaanerup nalaani timersuutit aaliangersimasut kattuffiat allartitat ataatsimiinneranni peqataasinnaanngilaq. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni siulersuisunut ilaasortaq, tamatumalu saniatigut timersuutit aaliangersimasut kattuffiani mattussaagallaqqasumi siulersuinernut ilaaguni, mattussaaqanerup nalaani Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisuinit tunuarallassaaq, mattussaaqqanerup atorunnaarsinneqarnissaata tungaanut. 

Imm. 3.       Mattussigallarnissamut aammalu ilaasortaajunnaarsitsinissamut aalajangerneq aallartitat ataatsimiinneranni aallartitanit aaliangiiffigineqassaaq. 

11. ILAASORTAAJUNNAARSITSINEQ

Timersuutit aaliangersimasut kattuffianut, timersornermut peqatigiiffimmut ilaasortap, imaluunniit taakku ataanni aaqqissuusaaffinnut, timersoqatigiiffimmut/ klubbimut  il. il . ilaasortap Kalaallit Nunani Timersortartut Kattuffiat,  Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat, Kalaallit Nunaanni timersornermut ingerlatsivik imaluunniit taakku ataanni aaqqissuusaaffiit, timersoqatigiiffiit/ klubbit il. il. isigineqarnerat kanngunarsarpagu, taava Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata, timersuutit aaliangersimasut kattuffiata imaluunniit timersornikkut peqatigiiffiup piumasarisinnaavaa ilaasortaq pineqartoq ilaasortaajunnaarsinneqassasoq timersuutip aaliangersimasut kattuffianit/timersornermut peqatigiiffimmit/klubbimit ilaasortaaffiusumit. 

Imm. 2.       Aamma tamanna atuuppoq, pineqartoq pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit eqqartuussivimmi pisuutinneqarsimappat, timersornerup nalaani timersornikkut aaqqissuussisoqarnerani imaluunniit timersuutit aaliangersimasut kattuffiani, timersoqatigiiffimmi taakkulu ataanni aaqqissuussaaffimmi timersoqatigiiffimmi/klubbimi il. il. suliaqarnermi, akissarsilluni akissarsinaniluunniit iliuuseqarsimaguni. 

Imm. 3.       Timersuutit aaliangersimasut kattufiat imaluunniit timersornikkut peqatigiiffik taakkulu ataanni aaqqissuusaaffiit timersoqatigiiffiit/klubbit il. il pisussaaffeqarput ilaasortaajunnaarsitsinissamut suliamik aallartitsinissamik,  Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisit unioqqutinneqarsimappata (imaluunniit Qallunaat Nunaanni nunanilu allani pinerluttulerinermut inatsisit unioqqutinneqarsimappata),  soorlu meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat malillugu. 

Imm. 4.       Timersuutit aaliangersimasut kattufiat imaluunniit timersornikkut peqatigiiffik taakkulu ataanni aaqqissuusaaffiit timersoqatigiiffiit/klubbit il. il pisussaaffeqarput ilaasortaajunnaarsitsinissamut suliamik aallartitsinissamik,  ikiaroornartut pillugit inatsisit unioqqutinneqarsimappata, unioqqutitsinerlu pisimappat pineqartup timersornerata nalaani, timersornikkut aaqqissuusinerup nalaani imaluunniit  timersuutit aaliangersimasut kattuffiani, timersoqatigiiffimmi taakkulu ataanni aaqqissuussaaffimmi timersoqatigiiffimmi/klubbimi il. il. suliaqarnermi, akissarsilluni akissarsinaniluunniit. 

Imm. 5.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisui timersuutit aaliangersimasut kattuffia imaluunniit timersornermik peqatigiiffik taakkulu ataanni aaqqissuusaaffiit, timersoqatigiiffik/klubbi il. il. piumaffigisinnaavai ilaasortaajunnaartitsinissamik aaliangiinissamut suliamik aallartitsissasut. 

Imm. 6.       Ilaasortaajunnaartitsinissamut tunngasumik aaliangiineq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisuinit, suliamilu ilaasut aaliangiineq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata amatør & ordensudvalgianut suliassanngortissinnaavaat. 

Imm. 7.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffiani imaluunniit timersornikkut peqatigiiffimmi ilaasortaasimasoq ilaasortaaffimminit ilaasortaajunnaarsitaasimasoq, peqatigiiffimmi allami Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataani timersuutit aaliangersimasut kattuffianni imaluunniit timersornikkut peqatigiiffimmi, taakkulu ataanni aaqqissuusaaffimmi timersoqatigiiffimmi/klubbimi il. il ilaasortanngortinneqaqqusaanngilaq, timersuutit aaliangersimasut kattuffiat, imaluunniit timersornikkut peqatigiiffik isumaqarpat, mattussineq aamma aaqqissuusaaffinnut tamanut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataaniittunut atuutissasoq. 

Imm. 8.       Timersuutit aaliangersimasut kattuffiat taama aaliangernissamut innersuussisinnaavoq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut, suna unioqqutinneqarsimasoq nalunaarutiginerasigut, mattussinerup sivisussusaanik ilisimatitsinikkut il. il., tamatumalu kingorna amatør & ordensudvalgip aaliangiiffigissavaa. 

Imm. 9.       Ilaasortaq, ilaasortaajunnaarsitaanissamut innersuussaq, pinerit tamaasa oqaaseqarnissaminut periarfissinneqartassaaq aaliangiisoqartinnagu. 

Imm. 10.     Imm. 1-9-mi pisariaqartunik allannguilaarnikkut aamma suliffeqarfinnut atorneqarsinnaapput, taakku sulisumik timersuummut ilaanissaannut tapersersuippata, soorlu aningaasatigut tapiinikkut imaluunniit kiffaanngissusiliinikkut, imaluunniit sulisut timersuummik ingerlatsippata suliffeqarfiup ataani. 

12. KATTUFFIUP SULIASSAI

Kalaallit Nunaanni Timesoqatigiit Kattuffiata suliassai ukunannga isumagineqassapput: 

1)      Sinniisut aallartitat ataatsimiinnerat 

2)      Siulersuisut 

3)      Amatør & ordensudvalgi 

13. SINNIISUT AALLARTITAT ATAATSIMIINNERAT

Sinniisut aallartitat ataatsimiinnerat kattuffimmi oqartussat annersaraat. Sinniisut aallartitaat ukunannga ilaaffigineqassaaq: 

1) Siulersuisut tallimat 

2) Timersuutit aaliangersimasut kattuffiinit sinniisut pingasut 

Imm. 2.       Siulersuisunut ilaasortat, timersuutit aaliangersimasut kattuffiannut sinniisut tamarmik ataatsimik taasisinnaapput. Pisinnaatitsissummik peqarluni taasisoqarsinnaavoq. 

Imm. 3.       Ileqquusumik sinniisut aallartitat ataatsimiinnerat nalinginnaasumik oktobarimi/novembarimi iingerlanneqartassaaq. 

Imm. 4.       Sinniisut aallartitat ataatsimiinnissaat qanoq ilineratigut ingerlanneqarnissaa, sumiinnissaa aammalu ullormut oqaluuserisassat siulersuisunit aaliangerneqartassapput, ilaasortanullu minnerpaamik qaammatit marluk sioqqullugit nalunaarutigineqartassallutik. 

Imm. 5.       Siunnersuutit suliarineqartussat aammalu siulersuisunut ilaasortassanik siunnersuutit siulersuisunut kingusinnerpaamik sinniisut aallartitat ataatsimiinnissaat qaammammik ataatsimik sioqqullugu nassiunneqareersimassapput. 

Imm. 6.       Siunnersuutit suliarineqartussat tamarmik sinniisut aallartitat ataatsimeeqataasussanut ajornanngippat suliarineqarnissamik sap. ak. pingasut sioqqullugit siulersuisunit nassiunneqareersimassapput. 

Imm. 7.       Siulersuisut aamma timersuutit aaliangersimasut kattuffii siunnersuuteqarsinnaatitaapput. 

Imm. 8.       Kattuffiup inatsisaanik allanngortitsisoqarniarpat taasisinnaallutik ataatsimeeqataasut -iisa tamatumunnga isumaqataanissaat piumasaqaataavoq. 

Imm. 9.       Immikkut ittumik sinniisut aallartitat ataatsimiisinneqassapput siulersuisut taamaasiornissamut pissutissaqarsorippata, imaluunniit timersuutit aaliangersimasut kattuffii tallimat tamanna piumasaqaatigippassuk, aammalu qinnuteqaat nassiussimappassuk oqaluusersisassatut siunnersuutit suunersut ilisimatitsissutigiitigalugit. 

Imm. 10.     Immikkut ittumik sinniisut aallartitat ataatsimiinnerat pissaaq siulersuisunit piumasaqaatip tiguneraniit qaammatit pingasut qaangiutsinnagit, ataatsimiigiaqqusinissarlu ileqquusumik sinniisut aallartitat ataatsimiinnissaanut aggeqqusissutitut aalajangersakkat malillugit aggersaasoqassalluni. 

Imm. 11      Nalinginnaasumik sinniisut aallartitat ataatsimiinnerat siulersuisunit qaaqqusanut aammalu tusagassiutinut ammavoq. 

14. OQALUUSERISASSAT

Sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni oqaluuserisassat aaliangersimasut makkuussapput:

1. Aqutsisussamik qinersineq
2. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
3. Taasinermut aammalu pisinnaatitaanermut udvalgimik qinersineq
4. Siulersusisut nalunaarutaat
5. Naatsorsuutit akuerisassanngorlugit saqqummiuneqarnerat.
    Missingersuutit saqqummiunneqarnerat aammalu ilaasortat ilaasortaanermut ukiumoortumik akiliutigisartagaata aalajangiunneqarnera
6. Siunnersuutit tiguneqarsimasut oqaluuserineqarnerat
7. Siulittaasumik aammalu siulittaasup tullianik qinersineq
8. Siulersuisunik nalinginnaasunik pingasunik qinersineq
9. Siulersuisunut sinniisunik pingasunik qinersineq
10. Amatør & ordensudvalgimik qinersineq
11. Kukkunersiuisumik qinersineq ( ukiut tamaasa)
12 Tamalaat.

Imm. 2.       Siulersuisunut sinniisutullu toqqarneqarsinnaapput, siulersuisuni ilaasortat, inuillu timersuutit aaliangersimasut kattuffianniit innersuunneqarnikut. Siulersuisunut ilaasortaq nammineersinnaassuseqassaaq, nakkutigisassatullu inissinneqarsimassanani, nammineersinnaatitaanermik inatsit malillugu. Siulersuisunut ilaasortaq pinngitsoorani timersuutit aaliangersimasut kattuffiisa ilaanni ilaasortaassaaq.

15. SIULERSUISUT

Sinniisut aallartitat ataatsimiinerisa akornanni Kattuffiup suliassaanik isumaginnittussanik siulersuisunik pilersitsisoqassaaq tallimanik ilaasortaqartumik. 

Imm. 2.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattufiata ulluinnarni ingerlanneqarnera sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni aalajangiisimanerit tunngavigalugit qinigaasunit siulersorneqassaaq, siulersuisut ukuusut: Kattuffiup siulittaasua, siulittaasup tullia aamma siulersuisunut ilaasortat pingasut. Qinersinermi naligiittoqarpat, makitsinikkut aaliangiisoqartassaaq. 

Imm. 3.       Sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni aamma siulersuisunut sinniisussat pingasut qinerneqassapput. Siniisussatut siullertut, tulliatut pingajuattullu inissinneqassapput taaguunneqarsimassuseq malittaralugu. 

Imm. 4.       Qinersinerit tamarmik sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni ingerlanneqartassapput. Qinigaaaffiit ukiuni sisamani atuuttassapput. Taamaattorli sinniisussatut qinigaaffiit ukiuni marlunni atuutissallutik. 

Imm. 5.       Ukiumi qinigaaffimmi siullermi (2007) siulittaasoq ilaasortallu marluk qinerneqassapput. Qinersivimmi tullermi (2009) siulittaasup tullia ilaasortarlu ataaseq qinigaassallutik. 

Imm. 6.       Kattuffiup siulittaasua aamma siulersuisuni siulittaasuuvoq. 

Imm. 7.       Qinigaaffiup iluani siulittaasoq tunuarpat siulittaasup tullia siulittaasutut inississaaq. Tassungalu atatillugu siulersuisut aalajangissavaat siulersuisunut ilaasortaasut akornanniit kina, siulittaasup tulliatut ikkunneqassanersoq, tamatumalu kingorna sinniisussaq ataaseq siulersuisunut ilanngutissalluni. 

Imm. 8.       Qinigaaffiup iluani siulittaasup tullia tunuarpat, siulersuisut aalajangissavaat siulersuisunut ilaasortat arlaat kina tunuartup inissisimaffianut ikkunneqassanersoq, tamatumalu kingorna sinniisussaq ataaseq siulersuisunut ilanngutissalluni. 

Imm. 9.       Siulittaasoq, siulittaasup tullia siulersuisunulluunniit ilaasortaq ataaseq qinersiviup iluani tunuarpat, sinniisut ataatsimiinneranni tullermi nutaamik qinersineqassaaq tunuarsimasup inissisimaffianut ikkuttussamik, qinigaaffiata sivisussusissaanik sivisussuseqartumik. 

Imm. 10.     Qinersiviup iluani siulittaasutut siulittaasulluunniit tulliatut inissinneqarsimasoq sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni tullermi inissisimaffimmut tassunga qinigaanngitsooruni, qinigaaffigisami sinnerani siullermik qinigaaffigisimasaminut uterumasinnaavoq, piffissaq qinigaaffigisimasaa suli atuuppat. 

Imm. 11.     Siulersuisut namminneq suleriaasissartik aalajangissavaat. Taasinermi amerlaqatigiittoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuusassaaq. 

Imm. 12.     Siulittaasup isumagisussaavaa pisariaqartillugu siulersuisut ataatsimiinnissaat, nakkutigissallugulu siulersuisunut ilaasortat tamarmik aggersarneqarnissaat. Siulersuisut aamma aggersarneqassapput, siulersuisunut ilaasortap ataatsip qulequtaq imaluunniit qulequttat arlallit oqaluuserineqarnissaat piumasarippagu. Siulersuisut aaliangiisinnaatitaapput, siulersuisunut ilaasortat pingasut ataatsimiinnermi peqataappata. 

Imm. 13.     Siulersuisut ataatsimiinnerat allakkatigut ataatsimiinnertut ingerlanneqarsinnaavoq imaluunniit elektronikkimut atortorissaarutit aqqutigalugit ingerlanneqarsinnaalluni, tassunga ilaalluni oqarasuaat atorlugu ataatsimiinneq. Siulersuisut ukiumoortumik naatsorsuutit akuerinissaannut oqaluuserineqarnissaanni siulersuisut ataatsimiiffimmi namminneq najuutissapput. Siulersuisut ataatsimiinnissaannut najoqqutassat siulersuisut suleriaasissaattut aaliangersakkani aaliangersarneqassapput. 

Imm. 14.     Siulittaasoq siulersuisunullu ilaasortaq ataaseq ataatsimoorlutik kattuffik sinnerlugu atsiorsinnaatitaapput.  Illunik pisineq, qularnaveeqqusiineq, imaluunniit tunisineq taamaallaat pisinnaapput siulersuisut tamarmiusut tamatumunnga akuersippata. 

16. ULLUINNARNI INGERLATSINEQ

Siulersuisut gerneralsekretærimik atorfinitsitsissapput ulluinnarni kattuffiup ingerlanneqarnissaanut suliaqarnissaanullu ingerlatsisussamik. Generalsekretæri ulluinnarni sulinermini siulersuisut najoqqutassiaat ilitsersuutaallu malillugit ingerlatsissaaq. 

Imm. 2.       Siulersuisut generalsekretærimut ilitsersuutinik tunniussissapput qanoq ilassinninnernik nalliuttorsiornernilu qanoq tunniussisarnissanut assigisaannullu najoqqutassanik. 

Imm. 3.       Generalsekretæri sulisut sinnerinut atorfinitsitsisuusassaaq soraarsitsisuusarlunilu, missingersuutit aaliangiunneqarsimasut atuuttut tunngavigalugit. 

17. AMATØR- & ORDENSUDVALGI

Amatør- & ordensudvalgi sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni qinerneqartassaaq inuttaqassallunilu siulittaasumik ilaasortanillu sisamanik. 

Imm. 2.       Ilaasortat ukiuni akunnattuni ukiunut marlunnut atasussanngorlugit sinniisut ataatsimiinneranni qinerneqartassapput. 

Imm. 3.       Ataatsimiitsitaliap suliassarai, 

1)      Inuussutissarsiutiginagu timersornermut tunngasut, torersuunermut aalajangersakkat- aamma mattussinermut tunngasut aalajangiiffiginissai, tassani pineqarlutik malittarisassanik unioqqutitsinerit assigisaallu imaluunniit timersortartorpalaanngitsumik assuarnartumilluunniit pissusilersornerit. 

2)      Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataanni timersuutit aaliangersimasut kattuffiisa akornanni, timersoqatigiiffiit imaluunniit timersortartut ataasiakkaat akornanni isumaqatigiinngissutaasunik isumaqatigiissitsiniarnikkut eqqartuussivittut aaliangiissallutik, isumaqatigiinngissuteqartut isumaqatigiissimappata taama aalajangiisoqarnissaanik, aammalu udvalgi isumaqaruni suliassaq aalajangiiffigisariaqartoq. 

Imm. 4.       Amatør- & ordensudvalgip sulinissaanut malittarisassat immikkut pigineqarput. 

18. NAATSORSUUTIT

Ukioq naatsorsuiffiusoq tassaavoq 1.januaarimiit 31.decembarimut. 

Imm. 2.       Ukiut tamaasa apriilip aallaqqaataa nallertinnagu naatsorsuutit kukkunersiuisunut saqqummiunneqareersimasassapput. 

Imm. 3.       Kukkunersiuisut maajip aallaqqaataa nallertinnagu naatsorsuutit kukkunersioreersimassavaat oqaaseqarfigalugillu. 

Imm. 4.       Naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni akuerisassanngorlugit saqqumiunneqassapput. 

Imm. 5.       Naatsorsuutit akuerineqarsimasut tamanut takusassiarineqassapput. 

19. AKILIGASSANUT AKISUSSAAFFIK

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata akiliinissamut akisussaaffinnut taamaallaat kattuffiup aningaasatai tamakkerlugit matussutigineqarsinnaapput. 

Imm. 2.       Ilaasortat, ilaasortallu ataanni aaqqissuussaaffiit, timersoqatigiiffiit/ klubbit il. il. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata akiligassaannut akisussaatinneqarsinnaanngillat. 

Imm. 3.       Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat nalinginnaasumik siulersuisut akisussaaffiinut sillimmasiissaaq. 

20. ATORUNNAARSITAANEQ

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiiffiit Kattuffiat atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq timersoqatigiiffinnit marlunnit amerlanerusunilluunniit Kattuffiup ataannarnissaa kissaatigineqarpat. Attorunnaarsitsinermut aalajangerneq taamaallaat pisinnaavoq ileqquusumik sinniisut aallartitat ataatsimiinneranni aammalu ikinnerpaamik taaseqataasinnaasut 2/3-iisa akuersinerisigut. 

Stk. 2.         Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Katuffiat atorunnaarsinneqassagaluarpat kattuffiup aningaasaatai Namminersorlutik Oqartussanut nakkartinneqassapput Kalaalli Nunaanni timersornerup siuarsarneqarnissaanut atugassatut.

Akuerineqarpoq ataatsimeersuarnermi 13. november 2020

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: