ANINGAASERISUP NUTAAP EQQAAMASASSAASA ALLATTORSIMAFFIAT

Aningaaserisup suut suliassarinerai akisussaaffigineraanut ilisimasaqarfigineruleruk. Suullu eqqaamassallugit pingaaruteqarluinnartuunersut peqatigiiffimmi nutaamik aningaaserisortaartoqartillugu. 

Tunniussineq

Peqatigiiffik nutaamik aningaaserisortaarpat suliassat pitsaanerpaamik tunniunneqassapput. Tamatumani aningaaserisuusimasoq siulersuisullu ikiuulluarsinnaapput.

Aningaaserisoq nutaaq tikilluaqqusiuk. Siulersuisut aamma/imaluunniit aningaaserisuusimasup assersuutigalugu kaffisoqatigiinnikkut aningaaserisunngortup suliassaminik aallartitsinissaanut ikiorsinnaavaat.

Suliassanik tunniussinerup ilagaa ilaasortat suleqatigineqartullu aningaaserisup nutaap akissussaaffimmik tigusineranik ilisimatissallugit. Pingaaruteqartoq alla tassa aningaaserisoq nutaaq peqatigalugu ukiumi piffissat naammassisaqarfiusussat misissorneqarnissaat.

Aternik adressinillu allannguinerit matuma kinguliiniittut malillugit aallarniutigineqassapput.

 • Peqatigiiffik: Nittartagaq, mappersakkat, emailit allattorsimaffiat il.il. nutarterneqassapput. Timersoqatigiiffimmi arlalinnik immikkoortortalimmi klubbiugussi immikkoortortaagussiluunniit aamma eqqaamassavarsi siulersuisuunerit immikkoortortallu allat ilisimatissallugit.
 • Kommune: Attaveqaatit pillugit paasissutissanik allannguineq IT-systemimi kommunip peqatigiiffinnut attaveqaatit pillugit paasissutissaasivittut atugaani imaluunniit kultureqarnermut sunngiffimmullu tunngasuni suliassaqarfimmi sulisut ilaata suliarisaani pigajuttarpoq.
 • Kattuffiit peqatigiiffiit ilaasortarisaat ilisimatinneqassapput. Tassaasinnaavoq kattuffik Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasoq. Timersoqatigiit Kattuffianni kattuffiit peqatigiiffiillu (immikkut kattuffeqanngitsut) paasissutissanik nammineerlutik Ilaasortanik nalunaarsuinermi (gif.gl) aaqqiisinnaapput”. Nalinginnaasuuvoq siulittaasuusup isertaatit pillugit paasissutissanik piumasaqaatigineqartunik tigusaqartarnera.
 • Aningaaserivik: Siulittaasoq aamma/imaluunniit siulersuisut aningaaserisup peqatigiiffiup kontuinik atuisinnaalersinniarlugu allannguutit pillugit atsiussapput.
 • Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffik (Erhvervstyrelsen) peqatigiiffimmut CVR-normumik tunniussissaaq. Aningaaserisup aqqa virk.dk-mi nalunaarutigineqarsimappat peqatigiiffik nammineerluni paasissutissanik aaqqissuteqassaaq.
 • Najukkami suleqatigisat: Atuarfiit, najukkami pisiortorfiusut, aningaasaliisut il.il.

 

Ukiut ingerlaneri

Siulersuisunut ilaasortat allat taama pineqarsimanerat assigalugu ukiup ingerlanerani pisussanik aningaaserisoq nutaaq ilisarititsiffigineqassaaq.

Pisariaqarluinnarpoq aningaaserisup nalunaarutiginninnissanut akiligassanullu tamalaanut piffissaliunneqartunik qaammatisiumminut nalunaaqutsiinissaa. Piffissat matuma kinguliiniittut eqqaamaneqartariaqarput:

 • Ukiup pisoqarfiusortaata (sæsonip) aallartinnerani ilaasortat nalunaarsorneqassapput – tamanna automatiskimik pisimanngippat – ilaasortallu akiliuteqarnissaat piumasaqaatigineqassalluni. Ilaasortat profiliminnik nutarterisarnerat ukiullu pisoqarfiusortaanut (sæsonimut) nutaamut ilaasortaanerminnut akiliuteqartarnerat digitaliusumik pigajuppoq.
 • Kommunip ilaasortat amerlassusiannik aningaasartuutinillu – sammisaqartitsinernut, pikkorissartitsinernut najukkamilu aningaasaliissutinik pissarsisinnaalersitsisunik – nalunaarutiginninnissamut ulluliussaa aamma eqqaamaneqassaaq.
 • Peqatigiiffik akileraarutinik nalunaarusiussappat aamma taassuma kingusinnerpaaffissaa qaammatisiutinut nalunaarneqassaaq.
 • Peqatigiiffik meeqqanik innarliisimannginnermik uppernarsaammik pissarsiniassaaq, peqatigiiffillu ukiumut ataasiarluni tamatuminnga piniarsimanerminik kommunimut Timersoqatigiillu Kattuffiannut nalunaaruteqartussaavoq. Tamanna aningaaserisup suliassarisariaqanngilaa, tamannali kommunip tapiissutaanik pissarsisinnaanissamut aningaasaliiffigineqarnissamillu qinnuteqaatit ilaannut piumasaqaataasarpoq.

 

Naatsorsuusiornissamut piffissaq

Peqatigiiffiit amerlanerpaat naatsorsuuteqarfiisa qaammatisiutit ukiuat malippaat. Taamaassimanngippat peqatigiiffiup malittarisassaani allassimasoqassaaq. Ukioq naatsorsuuteqarfiusoq naappat aningaaserisoq naatsorsuusiussaaq.

Ataatsimeersuarneq sioqqullugu peqatigiiffiup kukkunersiuisuata naatsorsuutit misissussavai atsiorlugillu. Tamatuma kingornagut aningaaserisup naatsorsuutit ukiumut ataatsimeersuarnermi saqqummiunneqarnissaannut piareersassavai.

Kommune aamma kommunip tapiissutigisaanut peqatigiiffiup pissarsiaralugillu atorsimasaanut naatsorsuutinik pissarsissaaq.

Ukiup naaneranit naatsorsuutinut naammassisanut

Alloriarfiit tallimat: Imaaliorlutit ukiumut naatsorsuutit inerneri inaarlugillu ataatsimeersuarnermi atorneqariaannanngortissavatit.

Inuit ilaasa ukiortaaq festip, qummoroortartut champagnillu kingornatigut aqagutaarnermik aallarnertarpaat. Naatsorsuutinilli suliassalinnut naatsorsuutit inaarneqarnissaat ataatsimeersuarnissamullu naatsorsuutit atorneqariaannanngortinnissaannut suliassat tassuuguinnaq suliassaalersarmata ukioq niaqorlunnermik aallarnerneqartariaqanngilaq.

Matumani ukiup naaneranit naatsorsuutit inaarnerannit saqqummiunneqarsinnaalersinnissaannut najoqqutassamik pissarsissaatit.

Bilagit tamarmik naatsorsuutinut allanneqarsimaleraangata

Naatsorsuutinik inaarinermut ukiup naatsorsuuteqarfiusup ingerlanerani bilagit tamarmik naatsorsuutinut allanneqarsimanerat aallartilluarnissamut tunngaviusarpoq. Taamaanngippat bilagit tamakkerlutik naatsorsuutinut allanneqarnissaat aqagutaassutaasinnaavoq.

Kontut pigisanut akiitsunullu aamma angusanik naatsorsuutinut tunngasut tamarmik misissorneqassapput naligiissinneqassallutillu. Piffissalersorneqartussat tamarmik misissorneqassapput aammalu nalikilliliinerit misissorneqarlutillu naatsorsorneqassallutik.

Naatsorsuutinik inaarinermit ataatsimeersuarnissamut alloriarnerit tallimat matumani itisilerneqarput:

Alloriarneq 1. Naligiissaarineq

Naatsorsuutit naligiittuaannassapput – ataatsimut isigalugit, tamannalu pisarpoq

 • pigisat (nalillit) akiitsullu (akiitsut namminerlu aningaasaatit) amerlaqatigiikkaangata
 • isertitanut aningaasartuutinullu kontut misissorneqarsimagaangata naatsorsuusiornermilu kukkunerit aaqqinneqarsimagaangata

Kontut tamarmik pigisani akiitsunilu naligiissapput. Pigisat assersuutigalugu tassaapput karsimiittuutit, aningaaserivimmi kontuniittuutit kiisalu ilaasortanit, akiliuteqarlutik ussassaaruteqartunit imaluunniit aningaasaliissuteqartunit pisassat.

Akiitsoqarneq eqqartorneqartarpoq peqatigiiffik taarsigassarsisimatillugu. Tamakku timigissarnermi atortunut atortorissaarutinulluunniit nutaanut atorneqarsimasinnaasarput. Aammali tassaasinnaavoq klubbip mappersagaataanik naqiterititsinermut akiligassap januaarimi aatsaat takkussimanera. Aamma tassaasinnaavoq atisanut timersuutinut peqatigiiffiup aatsaat januaarimi akiligassaanut aningaasartuutissaqarneq.

Akiitsuni naligiissaariniarluni naatsorsuutinut allattoqartarpoq. Taakku tassa nammineq aningaasaatit. Tamanna ima nalunaarusiarineqartarpoq:

Nammineq aningaasaatit ullormi uani: 31.12. 2020

Sinneqartoorutit ullormi uani: 31.12. 2021

Nammineq aningaasaatit ullormi uani: 31.12.2020

Kontut angusanik naatsorsuutiniittut tamarmik misissorneqassapput.

Naatsorsuutit naligiinngippata pissutaasoq paasiniarneqassaaq.

Aningaaserivimmi kontumiittunut inernerusoq naatsorsuutinut allanneqarsimasoq aningaaserivimmi inernerusup naliginngippagu bilagi aningaaserivimmut apuussimanngitsoq, ass. decembarip naalernerani naatsorsuutinut allanneqarsimasoq aatsaalli januaarip aappaanni aningaaserivimmi kontumut nalunaarneqarsimasoq, pissutaasinnaavoq.

Alloriarneq 2. Nalikilliliinerit

Peqatigiiffik pisattanik angisuunik ukiuni arlalinni atorneqartussanik pisisimappat nalinga nalikillilerneqassaaq. Siulersuisut aalajangersinnaapput pisineq

 • ukiumi pisiffiusumi aningaasartuutinut allanneqassasoq
 • nalilittut naatsorsuutinut allanneqassasoq (pigisanut allanneqassasoq) ukiulli ingerlaneranni nalikilliartortinneqassasoq


Anginerusunik pisitilluni peqatigiiffik qanoq iliornissaminik aalajangiissaaq. Siornatigut pisineq pineqarpat pingaaruteqarpoq ukiup matuma siuliini qanoq iliorsimaneq taamalu iliortarneq nangillugu qanoq pisarsimanerit ilisimaneqarnissaat.

Aaqqiissutissaq kingulleq siulersuisut toqqarsimappassuk nalikilliliinermut piffissaliussaq aalajangerneqassaaq – tamanna nalinginnaasumik pisarpoq pisiarisap atorsinnaanerata sivisussusianik naatsorsuutigineqartukkut.

Alloriarneq 3. Naatsorsuusiat

Aningaaserisoq naatsorsuusiortorluunniit naatsorsuutinut allattuinerminik naligiissaarinerminillu naammassippat naatsorsuusiat ataatsimeersuarnermi saqqummiunneqartussatut ilusilerneqassapput. Naatsorsuutit ilaasortaasut takusassaat siulersuisut ulluinnarni takusartagaannit titarneqannginnerugajupput (naannerugajupput).

Ataatsimeersuartut kisitsisit pisariaqarnerusuinnaat pisariaqartippaat, ataatsimeersuarnermullu peqataasut sukumiinerusunik soqutiginnikkunik apeqquteqarsinnaapput. Paasissutissalli sukumiinerusut ataatsimeersuarnermi pisunut paasiuminaannerulersitsisinnaasarput.

Ulluinnarni aqussinnaasassannik ullormut naatsorsuutinut allattaritsi, ataatsimeersuarnermilu naatsorsuutit kisitsisinik pingaarnernik allassimasortalerlugit saqqummiussigit. Kisianni naatsorsuutinit takutinneqartariaqartut sinnillariaanasigit.

Alloriarneq 4. Avataanit suleqatigisanit piumasaqaatit

Ukiumut naatsorsuutit inerneri ilaasortaannaat atuagassarinngilaat. Avataanersuttaaq suleqatigineqartut taassuma atuarnissaanik soqutiginnittarput ilaallu piumasaqaateqarsinnaasarlutik. Assersuutigalugu kommunip piumasarisarpaa tapiissutit pillugit naatsorsuutinik peqatigiiffik nassiussissasoq, taamaattumillu silatusaarnerussaaq tapiissutit ukiumut naatsorsuutit inernerinut ilanngunneqarpata. Taamaalilluni peqatigiiffiup tapiissutit pillugit immikkut ittumik naatsorsuusiornissi pinngitsoortissavaa.

Soqutigisaqartut peqatigiiffiup ukiumut naatsorsuutit inernerinik naatsorsuusiornissaanut piumasaqaatigisinnaasai tassaapput:

 • Ilaasortat/ataatsimeersuarneq
 • Kommune
 • AKILERAARTARNEQ
 • Aningaasaateqarfiit/aningaasaliisut


Soqutiginnittut, peqatigiiffiup ukiumoortumik nalunaarutaanik (naatsorsuutaanik) piumasaqaateqarsinnaasut tassaasinnaapput: 

 • Ilaasortat/ataatsimeersuarnermi peqataasut 
 • Kommune
 • AKILERAARTARFIK
 • Aningaasaateqarfiit/aningaasaliisimasut 

Allariarneq 5. Kukkunersiuineq

Peqatigiiffiup kukkunersiuisua naatsorsuutit eqqortuunerat pillugu ilaasortanut uppernaqutaasarput, kukkunersiuisorlu ilaasortat ”sissuertoraat”, t.i. siulersuisut peqatigiiffiup aningaasaataanik eqqortumik ingerlatsinerannut misissuisoraat.

Kukkunersiuisup naatsorsuutit akuerineqarnissaannut suliassani suliarisussanngoraangamiuk peqatigiiffimmut peqatigiiffiullu ingerlanneqarneranut tunngasunik paasissutissanik tamanik pissarsiumasinnaasarpoq.

Kukkunersiuisuttaaq apeqqutigisinnaavai:

 • Ukiumut naatsorsuutit inernerinut missingersuutit
 • Siulersuisut ataatsimiinnerinit imaqarniliaasimasut
 • Suleriaasissaq


Aningaaserisoq kukkunersiuisup apeqquteqarnissaanut atortussallu sumi nanineqarsinnaanerinut piareersimassaaq.

Kukkunersiuisup naatsorsuutit misissoreerunigit:

 • oqaaseqaateqaateqarani atsiorsinnaavoq
 • kukkunerit, amigaatit isumaqatiginngisaniluunniit pillugit oqaaseqaateqarsinnaavoq naatsorsuutillu atsiorlugit. Tamanna isumaqarpoq kukkunersiuisup naatsorsuutinik akuersineranik, taamaattoq iluarsaatassaqarneranik maluginiagaqarsimaneranik.
 • naatsorsuutinik tamakkiisunik taakkualuunniit ilaannik nangaassuteqarsinnaavoq. Nangaassutit nassuiarneqassapput. Tamatuma imaraa naatsorsuutit ilaannik kukkunersiuisuusup akisussaasuusinnaannginnera, taamaattumillu taakkua kukkunersiuisup akuersissuteqarneranut ilaatinneqannginnerat.
 • naatsorsuutinut atsiunngiinnarsinnaavoq.


Kukkunersiuisup naatsorsuutinut atsiunngiinnarneranut suna arlaat pissutigalugu qanoq iliortoqarnissaa pissutaasarpoq. Naatsorsuutittaaq kukkuneqarsinnaapput kukkunersiuisup tusarluarnartumik oqaaseqarfiginngisaanik.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: