NUNANIT ALLANEERSUNIK UNAMMIUAAQATEQARNISSANUT AGGUAGASSAT

Timersoqatigiit Kattuffiata kissaatigaa Kalaallit Nunaanni nunanit allaneersut peqataatillugit unammiuaarnissamik aaqqissuussisinnaanissamut sinaakkusiissalluni, taamaattumillu aningaasatigut tapiissuteqarsinnaanermik neqerooruteqarpoq. Kikkut agguagassanut taakkununnga qinnuteqarsinnaanersut qanorlu qinnuteqartoqartarnersoq matumani atuaruk.

Timersoqatigiit Kattuffiattaaq nunanit allaneersut peqataaffigisaannik Kalaallit Nunaanni angisuumik unammiuaartitsinissamut atatillugu siunersioqatigineqarsinnaanerminik siunnersuisinnaanerminillu neqerooruteqarpoq. Tunngavissat, piumasaqaatit aammma tapiiffigineqartarnerup qanoq pisarnera pillugit paasisaqarnerunissassinnut soqutiginnippisi? Aaqqissuussassarsi periarfissasilu pillugit oqaloqatigisigut – Attaveqarfigineqarsinnaasut pillugit paasissutissat quppernermi alliupput.

Siunertarineqartoq tassaassaaq nunanit allaneersut peqataatillugit Kalaallit Nunaanni timersornikkut aaqqissuussat aaqqissuunneqartarnissaat ineriartortinneqartarnissaallu, taakku matuma kinguliini allassimasunisut malunniuteqassallutik:

 

 • Timersornikkut angisuumik misigisaqartitsineq kalaallinik kajumissutsiminnillu ikiuuttunik peqataatitsiffiusoq nuannaarutigineqartorlu, tulluusimaalersitsisoq, ataatsimoortitsisoq najukkamiittunillu tunngaveqartunik pilersitsisoq

 

 • Timersornermik saqqumilaartitsisoq nukittorsaasorlu

 

 • Nunanit allaneersunik takornariarusulersitsisoq inuussutissarsiornikkullu siuariartuutaalersitsisoq (suliffeqarfinnit aaqqissuussap pilersinniarneqarneranut peqataasunit suliffeqarfinnut inuussutissarsiornerminni siuariarniarlutik, tunisaqarnerulerniarlutik, niueqateqarnerulerniarlutik allatullu iliorniarlutik timersornikkut aaqqissuussamik tamatuminnga atuisussanut)

 

 • Nunagisaq sinnerlugu nunani allani unammiuaarnermi kalaallit timersortarnerannik, Timersoqatigiit Kattuffiannik Kalallit Nunaannillu nittarsaassisoq

 

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussat matuma kinguliiniittut tapiiffigisinnaavai:

 

 1. Qaffasinnerpaamik timersortartut peqataaffigisassaannik aaqqissuussat

Timersoqatigiit Kattuffiat qaffasinnerpaamik timersortartut nunanit allaneersut peqataaffigisassaannik Kalaallit Nunaanni aaqqissuussinerit aaqqissuunniarneqarnissaannut naammassineqarnissaannullu tapiissuteqarsinnaavoq. Aaqqissuussat inersimasut timersornermikkut qaffasissusiannik nunanillu allaneersut timersornikkut ataqqineqarnikkullu qaffasissusii naligalugit aaqqissuussaanissaat tunngaviussapput – pingaartumik matumunnga ilanngullugit nunarsuarmiut Europamiullu pissartanngorniuttarnerinut (VM-imut EM-imullu) atatillugu aaqqissuussat, kisianni qaffasinnerpaamik timersortartut nunanit allaneersut peqataaffigisassaannik aaqqissuussinerit qaffasissut nalilersorneqarsinnaassapputtaaq, pingaartumik siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aaqqissuunneqartarnissaat isumaasimappat.

 

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussat qaffasinnerpaamik timersortartut nunanit allaneersut peqataaffigisassaat nunanit allamiunit peqataaffigineqartussat ukiumut ataasiarlutik pisartut (ass. VM/EM) unammiuaarfigeqqinneqartartullu aningaasatigut tapersiiffigisinnaasarpai. Aaqqissuussat unammiuaarfigeqqinneqartartut –  pisariaqartinneqartut naapertorlugit – aallartisarneqarneranni aamma/imaluunniit ineriartortinniarlugit aaqqissuunneqartartumut taassumunnga ineriartuutaasinnaasumik taamalu Kalaallit Nunaannut malunnaataalersinnaasumik sunniuttussatullu kissaatigineqartunut matuma siuliani eqqaaneqareersunut sunniuteqarsinnaasumik suliniuteqarfigineqarneranni aningaasatigut tapiiffigineqarsinnaapput.

 

 1. Qaffasissuunngitsumik timersortartunut aaqqissuussat

Timersoqatigiit Kattuffiat qaffasissuunngitsumik timersortartunut Kalaallit Nunaanni aaqqissuussat nunanit allamiunit peqataaffigineqartussat aaqqissuunniarneqarnerannut naammassineqarnissaannullu aningaasatigut tapiissuteqarsinnaavoq, tamakku sunniutaasussatut kissaatigineqartutut sunniuteqarsinnaappata imaluunniit qaffasinnerpaamik timersortartut peqataaffigisassaannik aaqqissuussinissanut kajumissaataasinnaappata.

 

Tamakkua saniatigut Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussanut qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisaannut nunanit allaneersunit peqataaffigineqartussanut tapiissuteqarsinnaavoq. Aaqqissuussanut tamakkununnga tapiissuteqartarneq aaqqissuussap ingerlanneqarnerata/peqataasut misigisaqarnissaasa pitsaanerulersinneqarnissaat aamma sunniutaasussatut kissaatigineqartut anguniarneqarnissaat siunertaralugit aningaasaliissutaasarput.

 

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussat qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisassaat ukiumut ataasiarlutik pisartut aamma Kalaallit Nunaanniinnaq/nunanit allaneersunit peqataaffigineqartunik aaqqissuussat qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisassaat unammiuaarfigeqqinneqartartut aningaasatigut tapiiffigisinnaasarpai.

 

Aaqqissuussanik qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisassaannik ineriartortitsinissamut aningaasaliisoqassatillugu aaqqissuunneqartartup siunissaq ungasinnerusoq isigalugu peqataaffigineqartarnermigut nittarsaanneqartarnermigullu ineriartornissamut ilimanaatai isiginiarneqartarput. Aaqqissuussassat qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisassaat aaqqissuussatut allanut attuumassuteqanngitsutut tapiiffigineqarsinnaapput, aammali qaffasinnerpaamik timersortartunut aaqqissuussamut atatillugu (saniatigut aaqqissuussaasutut) ingerlanneqarnissaannut tapiissuteqartoqarsinnaavoq. Aaqqissuussassaq qaffasissuunngitsumik timersortartut peqataaffigisassaat taama aaqqissuunneqartussaatillugu qaffasissumik timersuutillit peqataaffigisassaannik aaqqissuussamut aningaasaliisoqarajuttarpoq, tassunga saniatigut pisussatut aaqqissuussamut aningaasaliissutit atugassianngortinneqarsimasinnaasarlutik.

 1. Ataatsimeersuarnerit ataatsimiinnerillu nunanit tamalaanit peqataaffigineqartut

Timersoqatigiit Kattuffiat ataatsimeersuarnernut ataatsimiinnernullu nunanit tamalaanit peqataaffigineqartussanut peqatissarsiornermut taakkualu naammassineqarnissaannut tapiissuteqarsinnaasarput – aningaasaliissutit pisarneq malillugu nunarsuaq tamakkerlugu timersortartut kattuffiisa aaqqissuussaannaannut atorneqassallutik. Tapiissutit taamaallaat ataatsimeersuarnissanut ataatsimiinnissanullu tapiissutigineqartarput:

 

– aaqqissuussassanik qaffasinnerpaamik/qaffasinnerpaanngitsumik timersortartut peqataaffigisassaannik aaqqissuussinissamut kajumilersitsisussanut

– timersorneq pillugu politikkerit Kalaallit Nunaanneersut nunat tamalaat akornanni qinigaaffeqarnissaannut tapersersuiffiusunut

– sunniutaasussatut kissaatigineqartunik namminerminni siuariaataasinnaasunut

Kattuffiit ingerlatseqatigiiffiillu matuma kinguliiniittut tapiiffigineqarnissaminnik qinnuteqarsinnaapput:

 1. Aalajangersimasunik timersuutillit kattuffii Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasut
 2. Klubbit timersoqatigiiffiillu kattuffeqanngitsut Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaasortaasut

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussanik misissueqqissaarneq tamakkiisoq tunngaviillu matuma kinguliiniittut (pingaarnersiugaanatik tulleriiaarneqarsimasut) nalilersorneqarneri taakkualu Kalaallit Nunaanni timersortarnermik ineriartortitsisinnaassusii tunngavigalugit timersornikkut aaqqissuussanut aningaasatigut tapiissuteqartarnini pingaartippaa. Misissueqqissaarneq naliliinerlu (tunngaviillu) makkuninnga aallaaveqassapput:

 

Kalaallinik peqataatitsineq: Aaqqissuussaq nuna tamakkerlugu maluginiarluarneqassaaq timersuullu eqqartugaassalluni. Kalaalerpassuit isiginnaariatut aamma/imaluunniit nuna  tamakkerlugu tusagassiuutitigut malinnaanermikkut pisoq malinnaaffigissavaat, imaluunniit – qaffasissumik timersortartuunngitsunut aaqqissuussaq pineqartillugu – Kalaallit Nunaat timersornikkut aaqqissuussamut peqataassaaq. Najukkami avatangiisit aaqqissuussamut ilaatinneqassapput, ass. timersornikkut aaqqissuussamut atatillugu najukkami sammisaqartitsisoqassalluni suleqatissarsiortoqassalluniluunniit – ass. najukkami inuussutissarsiutilinnik.

 

Aaqqissuussisinnaassuseqarneq: Aaqqissuisoq aaqqissuussinermik misilittagaqassaaq, naatsorsuutigineqassallunilu pikkorissuseqarluni piginnaasaqarluarlunilu aaqqissuussinissaq qulakkeerneqassasoq, matumunnga aningaasatut pitsaanerpaamik angusaqarnissaq ilanngullugu. Aaqqissuisup illoqarfik aaqqissuisoq/illoqarfiit aaqqissuisut suleqatigilluassavaa/-vai, aaqqissuussamullu atatillugu suleqatigineqarsinnaasut allat suleqatigisinnaassallugit.

 

Nunani tamalaani nittarsaassineq: Aaqqissuussap Kalaallit Nunaat nunani allani nittarsaatissavaa, Kalaallit Nunaallu timersornikkut nunarsuarmioqatitsinnit malugineqalersissallugu. Aaqqissuussaq nunani tamalaani tusagassiuutitigut, tv-kkut aallakaatitsinertigut aamma/imaluunniit inoqatinut attaveqaatitigut allatigullu eqqartorneqassaaq.

 

Timersorneq eqqarsaatigalugu tunngaviit: Timersuummi pineqartumi timersornerlu ataatsimut isigalugu aaqqissuussaq nunanit tamalaaneersunit ataqqisaallunilu pingaartinneqassaaq.

 

Timersornermik ineriartortitsineq: Aaqqissuussaq Kalaallit Nunaanni timersortarnerup ineriartortinneqarneranut sunniuteqassaaq, ass. soqutiginninnerulersitsinikkut, ilaasortaqarnerulersitsinikkut, sammisassanut ineriartorfissaasunut ikiuutaanermigut, atuarfeqarfinnik/AKO-nik/klubbinik suleqateqarnermigut, nutaanik suleqateqalersitsinermigut aamma atortussaqalersitsinermigut atortussanilluunniit pitsanngorsaanermigut. Aaqqissuussap qanoq iliortoqarneratigut timersornermik ineriartortitsinissaa pillugu erseqqissunik anguniagaqartoqarlunilu pilersaaruteqartoqassaaq.

 

Kalaallit qaffasinnerpaamik timersortartut qaffasissusiat: Kalaallit timersortartui timersuutiminni nunarsuarmiunut sanilliullutik qaffasissumi inissisimassapput, naatsorsuutigineqassalluni aaqqissuunneqartussami pitsaanerit akornannut inissikkumaartut. Kalaallit qaffasinnerpaamik timersortartut angerlarsimaffimminni aaqqissuussakkut taassumuuna ineriartorfissaqassapput.

Aningaasatigut tapiissuteqartarnermi tapiissuteqariaatsit sisamaapput:

 

Aaqqissuititsinissamut aningaasaliissutit

Aaqqissuititsinissamut aningaasaliissutit timersornikkut aaqqissuussat Timersoqatigiit Kattuffiata tapiissuteqarnissaanut tunngaviusunut naapertuuttut aaqqissuisussalersorneqarnissaannut atatillugu tapiissutisiffigineqarsinnaapput. Aningaasaliiffigineqarnissamullu periarfissanut Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuititsinissamut atatillugu nalilersuinera apeqqutaajumaarpoq, matumunnga ilanngullugu Kalaallit Nunaata aaqqissuisuujumarnerminik toqqarneqarsinnaaneranut periarfissat nalilersorneqartussaassallutik.

 

Aaqqissuisuunissamik tapersersortissarsiornermut atatillugu aningaasartuutaasartut nalinginnaat tassaapput aaqqissuinissamut atortussanik saqqummiussuussassanillu pilersitsiortornerit, angalanermut allamiinnermullu aningaasartuutit, aqutsisussanik akiliinikkut ivertitsinerit, ilinniartitsinerit kiisalu isumaqatissarsiorluni suliniuteqarneq. Timersoqatigiit Kattuffiat siunnersuinermik naammassinninniarlunilu sulinermini tigussaasunik najoqqutaqarluni nalilersuisarpoq. Timersoqatigiit Kattuffiat allamiunit peqataaffigineqartussamik timersornikkut aaqqissuititsinissamut inuttalersuiniarnermut atatillugu paasititsiniaanermut aningaasaliissuteqarsinnaavoq.

 

Ileqquuvortaaq illoqarfiup aaqqissuiffiusussap/illoqarfiit aaqqissuiffiusussat tapiissuteqartarnera/-t. Tapiissutigineqartut amerlassusiat naapertorlugu aaqqissuititsinissamut aningaasaliissutit sinneri Timersoqatigiit  Kattuffiannut utertinneqartarput. Nalinginnaasuuvoq aalajangersimasunik timersuutillit kattuffiata angalatitsinissaminut atortussanik pilersuisarnera ataatsimiinnernullu tamalaanut (nammineq nunagisami nunanilu allani) peqataanermut nammineerluni piffissamik atuisarnera.

 

Naammassinninnissamut tapiissutit

Aaqqissuussat aningaasaqarnikkut imminut illersorsinnaasumik pitsaalluinnartumillu naammassineqarsinnaanissaat qulakkeerniarlugu Timersoqatigiit Kattuffiata naammassinninnissamut tapiissutissani amerlisinnaavai. Naammassinninnissamut tapiissutissat aaqqissuussassaq pillugu missingersuutit tamakkiisut katinnerata nalingatut qaffanneqarsinnaapput, sinneqartoorutissalluunniit missingersuuteqarfiusunut immikkut ittunut atugassanngortinneqarsinnaassallutik.

 

Aaqqissuussat qaffasissumik qaffasissuunngitsumillu timersortartut peqataaffigisaat

Timersoqatigiit Kattuffiat pisarneq malillugu missingersuutit – kommunip/nunap ilaata tapiissuteqarnera sioqqullugu missingersuutaasimasut, taamaattorli isertitassat piviusorsiortut, ass. peqataanermut akiliutit, aningaasaliissutit isissutissallu tunisat, ilanngutereerlugit missingersuutaasimasut – katinnerata 50 %-ia pallillugu tapiissuteqarsinnaavoq.

 

Nunat tamalaat ataatsimeersuarneri

Timersoqatigiit Kattuffiat qinnuteqartoqarsimatillugu missingersuutinillu nassiussisoqarsimatillugu tapiissutinik tunniussisinnaasarpoq, kisianni aatsaat isertitassat piviusorsiortut, ass. nunarsuaq tamakkerlugu kattuffimmit isertitat, ilanngullugit missingersuummut naatsorsuusiortoqarsimagaangat.

 

Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussassamut aningaasaliissutaareersut qaavisigut aningaasaleeqqinneq ajorpoq, aningaasaqarnikkut akisussaaffik aaqqissuisuusumut akisussaaffigititaasarmat.

 

Amigartoorutit matussusertinneqarnissaannut qularnaveeqqut

Missingersuusiamut atatillugu qularnartoqarpallaarsorinartoqarsimatillugu Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuisunut aningaasatigut isumannaallisaasussanik amigartoorutit matussuserneqarnissaannut qularnaveeqqut killiligaq qularnaveeqqusiussinnaasarpaa. Aningaasatigut naatsorsuutigisat piviusunngunngitsuussappata aaqqissuisuusup ajunaarutissaasa ilaat qularnaveeqqutikkut taassumuuna pinngitsoortinneqassapput. Amigartoorutit matussusertinneqarnissaannut qularnaveeqqut tamatigut aalajangersimasumik annertussusiligaasarpoq. Amigartoorutit matussuserneqarnissaannut qularnaveeqqut aaqqissuisuusut ajunaaruteqarfigisinnaasaattut aarlerinaatilinnut matussusiissutissatut qularnaveeqqusiussaagajuttarput.

 

Misissuinissamut aningaasaatit

Timersoqatigiit Kattuffiat – Kalaallit Nunaanni/-nnut aaqqissuussassamik pilersitsiniartoqarnissaanik pilersitsisoqarnissaanilluunniit aalajangertoqarnissaa sioqqullugu – misissuinissamut tapiissuteqarsinnaasarpoq. Taama tapiissuteqartarneq ass. uppernarsaasiornermut, missingersuusiornissaq eqqarsaatigalugu suliniummi sulisussamik atorfinitsitsinermut, aaqqissuussassap sunniutigisinnaasaanik periarfissanillu misissueqqissaarnermut, aaqqissuisuunissamut seminareqartitsinermut peqataasinnaanermut, nunani allani aaqqissuussanut tikeraarnermut allanullu iluaqutaasinnaasarpoq.

 

Timersoqatigiit Kattuffiata tutsuiginartuunissani, unneqqarissuunissani akisussaassuseqarnissanilu kissaatigaa. Taamaattumik Timersoqatigiit Kattuffiat ilaatigut matuma kinguliiniittut naapertorlugit sulisarpoq:

Aalajangersimasunik tunngaveqarluni tapiissutissanik amerlassusiliineq, suleqatigiilluarneq, aaqqissuussaq aningaasatigut ajunngitsumik ingerlasoq, aaqqissuisuuniarnermik aaqqissuussamillu ingerlatsineq erseqqissoq, aaqqissuussamut atatillugu dopingi pillugu politikkeqarneq kiisalu tunngaviusunik ileqqorissaarnissamut najoqqutassaqarneq. Taamaattumik najoqqutassat matuma siuliini eqqartorneqartut saniatigut tapiissuteqarnissamut matuma kinguliiniittuttaaq atuutissapput:

Illoqarfimmit aaqqissuiffiusussamit tapersersorneqarneq

Aaqqissuussassaq illoqarfimmit/illoqarfinnit/kommunimit/kommuninit aningaasatigut isumalluutitigullu tapersersorneqassaaq. Nalinginnaasumik illoqarfik aaqqissuiffiussussaq Timersoqatigiit Kattuffiannit tapiissutit amerlaqataannik aningaasatigut tunissuteqartussaavoq. Illoqarfiup aaqqissuiffiusussap atortussat atorneqarsinnaalersissimappagit – nalilersueqqissaareernikkut – tamanna illoqarfiup aaqqissuiffiusussap aningaasaliissutaanut ilaasutut naatsorsuunneqarsinnaavoq.

Dopingi pillugu nakkutilliineq/politikkeqarneq

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussassat tapiissuteqarfigisinnaavai aatsaat taakku dopingi pillugu malittarisassiaqarpata, matumunnga ilaatinneqassallutik World Anti Doping Codemut (WADA) naapertuuttunik misissuinertigut inernerusut qanoq passunneqarnissaannik malittarisassaqarneq, kinguneqartitsisarnerit il.il., aaqqissuunneqartussamullu atatillugu dopingertoqarsimasinnaaneranik nakkutilliinissamut periarfissaqartitsineq.

Aaqqissuussassanut World Anti-Doping Codemut naapertuuttunik dopingimik akiuiniarneq pillugu malittarisassaqanngitsunut Timersoqatigiit Kattuffiata aningaasaliinissaanut aaqqissuisuusup siornatigut dopingimik akiuiniarneq pillugu malittarisassanik peqataasussat dopingersimasut peqataanissaannik inerteqquteqalersitsisunik aaqqissuussamullu atatillugu dopingi pillugu nakkutilliisinnaalersitsisunik pilersitsereernikuusimanersoq apeqqutaalersarpoq. Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussassamut tapiissuteqartinnagu dopingi pillugu akiuiniarnermi malittarisassat taakku Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunit (Anti Doping Grønlandimit) akuerineqarsimassapput.

Ileqqorissaarnissamut najoqqutassat

Aaqqissuussassaq Timersoqatigiit Kattuffiata Elite Sport Greenlandillu timersorluni unammiuaarnerni ileqqoreqqusaannut naapertuuttumik ileqqorissaarnissaq eqqarsaatigalugu aaqqissuunneqarsimassaaq. Tamatuma saniatigut Timersoqatigiit Kattuffiata timersornikkut aaqqissuussamut atatillugu ileqqorissaarnissaq eqqarsaatigalugu ajornartorsiutit nutaat nakkutigissavai, tamatumunnga ilaasut tassaassallutik nunanit tamalaaneersut aaqqissuussamut peqataasut pisinnaatitaasutut akuerisaasut, aaqqissuisut suleqatigineqartulluunniit ileqqorissaaratik saqqummernerat aaqqissuussap tapiiffigineqartariaqannginneranut tunngavissaqalersitsisinnaasut.

Pisortatigoortumik aningaasalersuisoqarnissaa pisariaqartoq

Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussassat aningaasatigut oqimaaqatigiissaakkamik ingerlasoqarnissaa anguniarlugu pisortanit aningaasalersorneqartut pingaarnertut tapiiffigisarpai, taamalu aaqqissuussassat aaqqissuisussat iluanaaruteqarfigissallugit naatsorsuuteqarfigeriigaat tapiissuteqarfigissanagit. Taamaattoq Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussassat iluanaaruteqarfissatut naatsorsuuteqarfigineqartut makkununnga atatillugu aningaasaliiffigisinnaasarpai:

 • Aaqqissuisuuniarnissamik suliniutit/aaqqissuititsinissamut aningaasaliissutit
 • Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussamut atatillugu nittarsaassinissamik/inussiarnersaarnissamik allanillu kissaateqaraangat
 • Timersoqatigiit Kattuffiata nakkutigineqarnera immikkut eqqarsaatigalugu suliniuteqartoqarnissaanut aningaasaliissutit

Nittarsaassineq

Isumaqatigiissuteqarnikkut aaqqissuisoq Timersoqatigiit Kattuffiata nittarsaassinissaanik periarfissaqartitsissaaq (pingaartumik Kalaallit Nunaata nunatut timersornermik aallussaqartutut nittarsaanneqarnissaa eqqarsaatigalugu) ass.:

 • Timersoqatigiit Kattuffiata ilisarnaataanik aaqqissuussaq pillugu tusagassiorfinnut pilerisaarinermullu tunngasuni nittarsaassinikkut
 • Tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnermi issuaanikkut/ilanngussinikkut – Timersoqatigiit Kattuffiannut ataavartumik ilisimatitsisarnermik/akuersititsisarnermik ilalimmik
 • Unammiuaarnissamut pisortatigoortumik pilersaarummut ilanngussatigut
 • Ilisarnaatitigut nivinngarneqartartutigut, pilerisaarutitigut, tusagassiorfinneersut apersuiffissaanni tunulequtsiussatigut, tusagassiortunik katersortitsinertigut allatigullu
 • Nittartakkamut gif.gl-imut innersuussissummik ilisarnaammillu aaqqissuussap nittartagaatigut ilanngussatigut

Tamakkua saniatigut isumaqatigiissut naapertorlugu aaqqissuisut Timersoqatigiit Kattuffiannut matuma kinguliiniittunik periarfissaqartitsissapput:

 • Assinik akeqanngitsumik atuisitsisinnaanermik
 • Akeqanngitsumik isertitsisinnaanermik
 • Inussiarnersaarnissamut atatillugu ikiuutaasinnaanermik
 • Kalaallit allamiullu (timersortartut, sungiusaasut, aallartitat allallu) apersuinissat allallu eqqarsaatigalugit attaveqarfigineqarsinnaanerannik

Allagannguilluni uppernarsaasiinerit il.il.

Aaqqissuussap naammassineqarnerani aaqqissuussamut naatsorsuutit (kukkunersiuisumit toqqakkamit misissoqqissaarneqarsimasut) nalunaarutigalugit nassiunneqassapput,  naatsorsuutit misissorneqassallutik naatsorsuutinik atuisussanut nalunaaruteqartoqarsinnaaqqullugu aaqqissuussallu anguniakkanik naammassinnissimanera nalunaarutigisinnaaqqullugu. Allatut oqaatigalugu, kukkunersiuisunut kukkunersiuititsinissaq piumasaqaataanngilaq.

Aaqqissuisup aaqqissuussaq immersugassakkut elektroniskiusukkut Timersoqatigiit Kattuffiata aaqqissuussaq naammassineqarsimalermat nassiussimasaatigut nanilersussavaa, tassani ilaatigut misilittagarineqalersut nalunaarutigissallugit.

Ataatsimiinneq aallarniutaasoq

Timersornikkut aaqqissuussaq pillugu qinnuteqarnissamik/aaqqissuinissamik assigiinngitsorpassuartigut isumassarsisoqarsinnaasarpoq. Isumassarsisimatillunili iliuusissaq siulleq tassaasariaqarpoq suliniutiginiakkami suleqatigisinnaasanik qaninnerpaanik oqaloqatiginninnissaq anguniarlugu aggersaaneq (pingaartumik aggersarneqartut tassaasarlutik kattuffik/timersornikkut aaqqissuisartut, illoqarfik aaqqissuiffiusussaq Timersoqatigiillu Kattuffiat). Ataatsimiinnermi aallarniutaasumi tassani Timersoqatigiit Kattuffiata aningaasatigut, siunnersuinikkut allatigulluunniit ikiuinikkut tapersersuinissaminut periarfissarititai nalilersorneqassapput.

 

Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussanut aallarnerneqareersunut tamakkunatigut tapersersuineq ajorpoq. Qinnuteqaat sioqqutsilluarluni tunniunneqarsimasariaqarpoq, aaqqissuussassallu pinissaanit kingusinnerpaamik ukioq ilivitsoq sioqqullugu tunniunneqarsimassalluni.

 

Qinnuteqarneq/innersuussuteqarneq/akuersineq

Aaqqissuussaq Timersoqatigiit Kattuffiannit tapiiffigineqarsinnaasoq nalilerneqarpat qinnuteqarnissamut skema aaqqissuisumut nassiunneqassaaq. Aaqqissuisup qinnuteqarnissamut skema immersussavaa, ilaatigut tapiissuteqarnissamut tunngaviit qulaani eqqaaneqareersut eqqarsaatigalugit aaqqissuussamit anguniagassat apeqqutigineqassallutik. (Qinnuteqaammut atatillugu Timersoqatigiit Kattuffiat ikorfartuillunilu ilitsersuisinnaavoq.)

 

Timersoqatigiit Kattuffiata qinnuteqaat tiguppagu allatseqarfiup innersuussissut Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisuinut ataatsimiinnissami tulliuttumi tamatuminnga ataatsimiissuteqartussanut isumagisassanngortissavaa. Tapiissuteqarnissamik aalajangiineq Timersoqatigiit Kattuffiata siulersuisuisa ataatsimiinneranni pissaaq. Siulersuisut qaammatit pingasukkuutaarlugit ataatsimiittarput, nalinginnaasumik februaarimi, maajimi, aggustimi, septembarimi decembarimilu ataatsimiittarlutik.

 

Neriorsuuteqarnermik allakkat

Siulersuisut aaqqissuussassamut tapiissuteqarnissamik aalajangiinerannut ilanngullugu allatseqarfik neriorsuuteqarnermik allakkanik qinnuteqartumut nassiussissaaq, tassani tapiissutigineqartussat nalingat tapiissuteqarnermullu piumasaqaatit nassuiarneqarsimassallutik, tamatumunnga ilanngullugit  iluanaarutinik agguaassinissaq pillugu isumaqatigiinnissap qanoq pisarnera, aningaasaliissutit sunut atugassaaneri, Timersoqatigiit Kattuffiata nittarsaanneqarnissaa, inussiarnersaarnissamut atatillugu sulissuteqarnissat il.il.

 

 

 

Iluanaarutinik agguaanissaq pillugu isumaqatigiissut

Agguaariaaseq pillugu (missingersuutinut tunngasutigut) nassuiaasoqarnissaanik atorfissaqartitsisoqassappat isumaqatigiittoqassaaq, neriorsuuteqarnermik allakkani isumaqatigiinnissamut kingusinnerpaamik piffissaliunneqartussaq innersuussutigineqassalluni. Agguaariaatsimi ilaatigut aaqqissuussami missingersuutigineqartunut, suliniutip aningaasatigut aarlerinaateqarfii il.il. eqqarsaatigalugit Timersoqatigiit Kattuffiata tapiissutigisaasa nalingi apeqqutaatinneqartarput.

 

Allatigut isumaqatigiittoqarsimatinnagu sinneqartoorutinik agguaanissami Timersoqatigiit Kattuffiata tapiissuteqarfigisaannai pineqartarput. Sinneqartoorutit nalinginnaasumik pingasunngorlugit agguaanneqarsinnaasarput, pingajorarterutaat aaqqissuisunut, pingajorarterutaat Timersoqatigiit Kattuffiannut pingajorarterutaallu illoqarfimmut aaqqissuiffiusumut agguaanneqartarlutik.

 

Siunnersuineq

Timersoqatigiit Kattuffiannit siunnersorneqarnissaq misilittakkanillu ilisimatitseqatigiinnissaq eqqarsaatigalugit neriorsuuteqarnermi allakkani iliuusissatut pilersaarut naatsorsuutigineqartullu isumaqatigiissutigineqassapput, matumunnga ilanngullugit tusagassiorfinnut nalunaaruteqartarnissamik sulinissaq, pilerisaarinissaq, pitsaassutsimik qulakkeerinninnissaq, piginnaatitsineq, nittarsaassineq, saniatigut aaqqissuussinerit il.il. Aaqqissuussap pinissaata tungaanut aaqqissuisuusoq Timersoqatigiillu Kattuffiat akunnerminni nalunaarusiortassapput attaveqaqatigiittassallutillu.

 

Nalilersuineq naapertorlugu Timersoqatigiit Kattuffiat aqutsisoqatigiinnut aamma/imaluunniit suleqatigiissitanut peqataatitaqassaaq.

 

Naliliineq

Aaqqissussaq pereersimalerpat Timersoqatigiit Kattuffiat skemamik nalilersuiffissamik aaqqissuisup immersugassaanik mailikkut nassiussissaaq.

 

Tapiissutinik tunniussineq / aalajangersimasunik amerlassusilikkuutaanik tunniussisarneq (a’conto)

Tapiissutinik tunniussineq nalinginnaasumik pisarpoq naatsorsuutit tamakkiisut tunniunneqareeraangata naliliinerlu naammassineqarsimagaangat. Tassa aaqqissuussap pinissaa sioqqullugu tapiissutit tiguneqassappata Timersoqatigiit Kattuffiat aningaasatigut pilersaarummik aaqqissuussami missingersuusiorfiusimasunut piffissaq malillugu pilersaarummut takussutissiisumik isumaqatigiissutigeqarfigineqarsimassaaq. Amigartoorutit matussusertinneqarnissaannut qularnaveeqqut naapertorlugu aningaasaliisoqarsinnaassaaq Timersoqatigiit Kattuffiat aaqqissuussamut tunngatillugu naatsorsuutinik inerneqarsimasunik tigusaqarsimatillugu.

 

Akiliisinnaassutsimik misissueqqissaarsimanerup takutippagu aaqqissuussamut atatillugu pilersaarutit naapertorlugit aaqqissuisut aalajangersimasumik amerlassusilikkuutaartunik tunineqartarnissaminnik pisariaqartitsisut Timersoqatigiit Kattuffiat tapiissutigineqartussat 75 %-iisa miss. tikillugit – isumaqatigiissuteqarnikkullu – ikiorsiisinnaavoq. Taamaattoq suliniutinuinnaq aaqqissuussamut atatillugu kattuffimmit kommunimilluunniit akisussaaffigineqartunuinnaq aalajangersimasunik amerlassusilikkuutaartunik tunniussisoqartarpoq. Tapiissutissat kingulliit 25 %-iusut aatsaat akilerneqartarput Timersoqatigiit Kattuffiat naatsorsuutit inernerannik tigusaqarsimatillugu.

 

Tapiissutinik unitsitsiinnarneq/utertitsineq (aalajangersimasumik amerlassusilikkuutaarlugit tunniunneqartartut ilanngullugit)

Tapiissuteqarnerup kingornagut aaqqissuussami allarluinnarmut saqittoqarsimatillugu qinnuteqarnermulluunniit atatillugu eqqunngitsunik/amigartunik paasissutissiisoqarsimatillugu aningaasatigut tapiissuteqarnissamik neriorsuuteqarneq atorunnaarsinneqarsinnaasarpoq. Aaqqissuussamik unitsitsisoqarsimatillugu aalajangersimasunik amerlassusilikkutaarlugit tunniunneqartarsimasut tamakkiisuutillugit utertinneqarnerannik allakkatigut uppernarsaasoqassaaq.

Aaqqissuunniakkat pillugu Timersoqatigiit Kattuffiannut apeqqutissaqarpit, oqaloqateqarnissalluunniit kissaatigaajuk? Taava Timersoqatigiit Kattuffiat attavigiuk.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: