Bestyrelse

Nedenstående anbefalinger er til bestyrelser og udvalg i frivillige foreninger. Trygge og inkluderende fællesskaber starter med at rammer og værdier i foreningen er tydeligt beskrevet og kommunikeret. Bestyrelsen kan med fordel udarbejde en konkret handlingsplan eller politik for foreningens arbejde med børn og unge.

Anbefaling 1: Rammesæt kulturen

Skab gode fællesskaber ved at opsætte tydelige rammer og diskutere hvordan fællesskabet skal blomstre i jeres idrætsforening.

I et godt trygt og inkluderende træningsmiljø er der sammenhæng mellem det, I siger som forening og det man oplever til træning.

Så drøft og beskriv, hvilke karaktertræk eller færdigheder I gerne vil have hos jeres trænere og frivillige og formuler dem i en fælles børnepolitik for jeres forening.

Det kunne fx indeholde principper for velkomst og modtagelse af nye børn, tips til at skabe gode fællesskaber, retningslinjer for omklædning og bad og meget mere.

Skriv til gif@gif.gl og få inspiration eller hjælp til at udarbejde en børnepolitik tilpasset jeres forening.

Inspiration

Den gode velkomst

Forstør og forstærk fællesskabet

Eksempel på børnepolitik i en idrætsforening

Vejledning: Sådan laver I en børnepolitik

Anbefaling 2: Passende og positive udfordringer

Lav tydelige retningslinjer i forhold til træning og konkurrence og beskriv jeres forventninger til udøvere, trænere og forældre.

Lav en tjekliste for den gode træner og den gode forælder. Se eksempel på tjekliste og lav selv jeres egen.

Børn har forskellige udgangspunkter for at lære og udvikle sig. Italesæt og beskriv behovet for passende og positive udfordringer med udgangspunkt i børnenes behov og kompetencer, fremfor de voksnes ambitioner eller krav.

For anbefalinger vedrørende børn og unge, der har ambitioner om at repræsentere Grønland på den internationale scene, henvises til Elite Sport Greenland’s. talentudviklingsmodel og pjecen Talent til Elite

Læs også GIF’s anbefaling til kamp og konkurrence

Inspiration

8 gode råd til den gode træner

Tjekliste for den gode forælder

EliteSport Greenlands Talentudviklingsmodel og pjecen Talent til elite

Anbefaling 3: Kommuniker tydeligt og gør det I siger!

Kommuniker jeres holdninger og forventninger tydeligt til alle voksne omkring børnene og foreningen: trænere, ledere og forældre.

Det er vigtigt, at I kommunikerer klart og tydeligt til udøvere, forældre og trænere. Vær skarp på foreningens værdier og kultur og hvordan det afspejler det gode trænings – og konkurrence miljø.

Tænk alle frivillige, trænere og ledere omkring foreningen som rollemodeller og gå forrest med de gode eksempler

Børnenes reaktioner og opførsel afspejler de voksne – både på og uden for hallen eller banen. Er det acceptabelt at tilskuerne råber ad dommeren? Så bliver det overført til børnene.

Hvis I gerne vil have børn og unge, der kommunikerer ordentligt – så start med de voksne omkring dem

Anbefaling 4: Skab overblik og struktur – Skriv tingene ned

Beskriv jeres opgaver og lav et årshjul for foreningen, så alle ved hvornår, hvem og hvordan forskellige opgaver løses.

For at sikre kontinuitet og enighed er det vigtigt at få beskrevet jeres kultur, værdier og arbejdsgange i foreningen, samt hvornår, hvem og hvordan forskellige opgaver skal løses. Udarbejd gerne et årshjul som skaber overblik over foreningens aktiviteter. 

Det er vigtigt at have nedskrevne procedure for bl.a. indhentning af børneattester, procedurer i forbindelse med overgreb, grooming eller andre udfordrende situationer. Både børn, unge og voksne skal vide, hvem de skal henvende sig til, og den, der har været udsat for noget, skal få støtte og hjælp. Kritik og alarm om uregelmæssigheder inden for børne- og ungdomsaktiviteter skal altid mødes med respekt og tages alvorligt

Vær særlig opmærksom på jeres procedurer i forbindelse med rejser, hvor børnene er uden deres forældre og hvor i som forening har ansvaret for børnene.

Inspiration

Få styr på opgaverne med et årshjul

Sådan indhenter i børneattester

Eksempel på sikkerhedsinstruks til rejser

Eksempel på safe-guarding i forening

Anbefaling 5: Gør det attraktivt at være frivillig

Anerkend jeres trænere og frivillige, der gør en forskel for børnene i jeres forening. Lav sociale begivenheder, hvor I fokuserer på deres bidrag og værdi som rollemodeller for jeres forening og lokalsamfundet.

Anvis værktøjer og tilbud om kompetenceudvikling til trænere og frivillige

Sørg for at det er attraktivt at være frivillig i jeres idrætsforening, så antallet af voksne ikke bliver en begrænsning for jeres arbejde med børn og unge.

Tilbyd trænerne om at tage en kompetenceudviklings kursus indenfor børnetræning eller andre emner de interesserer sig for.
Dette gælder også nye eller potentielle trænere eller hjælpetrænere

Husk på at mange ting kan I klare internt i jeres forening eller med inspiration fra naboklubben? Brug jeres gode trænere og lad dem dele deres viden og erfaringer med andre trænere.

Inspiration

Sådan tiltrækker i frivillige

Kurser og workshops i GIF

Anbefaling 6: Spørg jeres medlemmer

Få større indsigt i medlemmernes ønsker og behov ved at spørge dem og inddrage dem i beslutninger.

Det lyder måske banalt, men for at udvikle en levedygtig forening er det vigtigt at I husker at inddrage de børn, unge og voksne, der er engageret i foreningen.

Det kan være i form af digitale spørgeskemaer eller ved at afholde fælles udviklingsmøder
Ved inddragelse af børn og unge er det vigtigt at de voksne omkring børnene, lytter aktivt, på den måde de unge gerne vil lyttes til og anerkender at børn og unge har en viden og ser oplevelser på andre måder end de voksne måske gør.

Inspiration

Har i lyst til at lave en medlemsundersøgelse i jeres klub?

I kan starte her, og lave jeres egen medlemsundersøgelse.

Har I brug for hjælp, så skriv til gif@gif.gl og få hjælp til en større undersøgelse tilpasset jeres forening, som kan give svar på hvad jeres medlemmer mener om:

  • Tilfredshed med deres medlemskab
  • Velkomsten i foreningen
  • Deres motivation for idræt
  • Frivillighed i foreningen
  • Kommunikationen med medlemmer og i foreningen
  • Bestyrelsens arbejde og fokusområder i fremtiden.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder:

Ikiugassaavit?

Sulisumik nassaarit

Ikiugassaavit apeqqutissaqarpilluunniit? Taava sulisoq apeqqutinnut akinnillunilu ikiuisinnaasoq nassaariuk. Tuugassami sulisoq apeqqutinnut akinnissinnaasoq nassaariuk: