Strategisk støtte

Strategisk støtte er et element i Grønlands Idrætsforbunds økonomiske fordelingsnøgle og skal være med til at understøtte udviklingsarbejdet i specialforbund og idrætsforeninger. Læs her om støttestrukturen og ansøgningsprocessen. 

Hvorfor strategisk støtte?

Formålet med en strategisk støtte, er at hjælpe specialforbundene til at arbejde mere målrettet og strategisk med at udvikle deres potentiale og idræt. I den nye fordelingsnøgle skabes et solidt grundlag for gode udviklingsplaner i det enkelte specialforbund, og den strategiske støtte kan være med til at sikre, at specialforbundene og GIF kan føre de store fælles planer ud i livet, som er beskrevet i Grønlands Idrætsforbunds vision om at være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030.   

PROCESSEN FOR ANSØGNING OM STRATEGISK STØTTE

  Den strategiske støtte tildeles efter ansøgning fra hver specialforbund på baggrund af en strategiaftale, som hvert specialforbund indgår med GIF. Processen for udvikling af strategiaftalen planlægges, så alle aftaler behandles og besluttes på samme tid. Det er vigtigt, at fordelingen af den strategiske støtte til alle forbund sker på samme tid, da det er den eneste måde at kunne vurdere de strategiske ambitioner i forbundene over for hinanden.

Den strategiske støtte tildeles efter ansøgning fra hver specialforbund på baggrund af en strategiaftale, som hvert specialforbund indgår med GIF. Processen for udvikling af strategiaftalen planlægges, så alle aftaler behandles og besluttes på samme tid. Det er vigtigt, at fordelingen af den strategiske støtte til alle forbund sker på samme tid, da det er den eneste måde at kunne vurdere de strategiske ambitioner i forbundene over for hinanden.


Første del fokuserer på at få planlagt processen og udpeget specialforbundets strategiske spor. Anden del fokuserer på med afsæt i de strategiske spor at få formuleret målsætninger og indsatser som tilsammen udgør strategiaftalen. Tredje og sidste del omhandler økonomi og ressourcer og selve færdiggørelsen af strategiaftalen.
 1. Første del fokuserer på at få planlagt og udpeget specialforbundets strategiske spor.
 2. Anden del fokuserer på med afsæt i de strategiske spor at få formuleret målsætninger og indsatser som tilsammen udgør strategiaftalen.
 3. Tredje og sidste del omhandler økonomi og ressourcer og selve færdiggørelsen af strategiaftalen.


Første del (februar – marts 2021)

Det første møde for hvert enkelt specialforbund er et planlægningsmøde, hvor processen planlægges med hensyntagen til de interne beslutningsprocesser i specialforbundet, herunder involvering af klubber og andre. GIF vil præsentere en potentialeanalyse på baggrund af viden, tal og fakta og i fællesskab og med afsæt i det og specialforbundets egne erfaringer og strategier defineres et eller flere strategispor.

Anden del (marts – april 2021)

Andet del fokuserer på at tiltag og aktiviteter, der kan igangsættes i strategiperioden. Her skal alle gode ideer i spil, og kvalificeres og prioriteres, så I ender med nogle realistiske og motiverende indsatser og mål.

Tredje del (maj 2021)

Sidste del handler om hvordan I sikrer at indsatserne gennemføres hensigtsmæssigt. Hvad kræver det at økonomi, ressourcer, opbakning mv. for at I kan nå jeres mål. Det er således her at I skal beskrive de omkostninger I forventer at ville have og hvad I søger i strategiske støtte fra GIF.

Hele processen vil være tilpasset og hvert specialforbund kan have behov for en kortere eller længere intern proces, og derfor vil dialogen med GIF indrettes i forhold hertil. Bestyrelsen i GIF vil behandle aftalerne samtidigt og I vil få svar senest 1. juli det pågældende år.

Download ‘Støttestruktur’ 

Læs mere om den nye støttestruktur her.

Har du spørgsmål?

Poul er souschef og udviklingschef i GIF og er primær rådgiver for specialforbund og klubber uden specialforbund.

Ansvarsområder:

 • • Souschef

 • • Rådgivning og vejledning for specialforbund og klubber uden specialforbund

 • • Island Games

 • • Anti Doping Grønland

 • • Ordens- og amatørudvalg

 • • Public Affairs

 • • Kompetenceudvikling

 • • Projektledelse- og organisationsstyring


 

Poul Petersen
Udviklingschef

+299 34 81 59

poul@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: