SØG OPTAGELSE SOM FORENING

Hvem kan blive medlem?

Af Grønlands Idrætsforbunds love fremgår det, at idrætsforeninger, virksomheder og enkeltpersoner i Grønland kan optages som medlemmer, når dets formål er at virke til gavn og nytte for idræt og som understøtter deltagelse i idræt.

Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter. Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karakter.

Hvor skal der søges medlemskab?

Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om medlemskab i Specialforbundet, mens øvrige foreninger søger optagelse i Grønlands Idrætsforbund.

Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIFs love og bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser muligheden for medlemskab.

Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal indsende vedtægter til godkendelse i henhold til gældende bestemmelserne. Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.

BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE SOM FORENING

  • 1. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med GIF`s love og bygge på foreningsprincippet og skal være opbygget på grundlag af sædvanlige foreningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begrænser muligheden for medlemskab.
  • 2. Foreningens aktivitet skal være af fysisk karakter og have til hensigt at fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal efter almindelig opfattelse være af idrætslig karakter. Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves af organisationens medlemmer, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karakter. Foreninger hvor aktiviteten er organiseret i et Specialforbund søger om medlemskab i Specialforbundet, men øvrige foreninger søger optagelse i Grønlands Idrætsforbund.
  • 3. Foreninger som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund skal indsende vedtægter til godkendelse i henhold til bestemmelserne i B 1. Foreninger uden for Grønland, som er dannet med det formål at samle mennesker med til tilknytning til Grønland, kan optages i GIF som associeret medlem med samme rettigheder som foreninger i Grønland, medmindre andet er bestemt.
 

SØG OPTAGELSE SOM FORENING

Udfyld alle relevante felter. Felter markeret med (*) skal udfyldes. Tryk afslutningsvis på knappen ‘Send’. 

Har du brug for hjælp?

Poul er souschef og udviklingschef i GIF og er primær rådgiver for specialforbund og klubber uden specialforbund.

Ansvarsområder:

  • • Rådgivning til specialforbund og klubber uden specialforbund

  • • Island Games

  • • Anti Doping Grønland

  • • Ordens- og amatørudvalg

  • • Public Affairs

  • • Kompetenceudvikling

  • • Projektledelse- og organisationsstyring


 

Poul Petersen
Udviklingschef

+299 34 81 59

poul@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: