Målsætning 1:

Flere i bevægelse – Idrætten tager ansvar

Grønlands Idrætsforbund ønsker at flere skal opleve glæden og gevinsterne ved at leve et aktivt liv – i hverdagen og i fritidslivet. Konkrete tiltag skal iværksættes for at aktivere målgrupper som i dag ikke er så aktiv eller inaktive.
Udfordringerne med inaktivitet og ulighed i bevægelse er kendte og løsningerne kan i højere grad findes sammen med relevante samarbejdspartnere, hvor man kommer tættere på borgerne og igennem nationale initiativer.

Mange af de udfordringer, hvor fysisk aktivitet og bevægelse er begrænset, tager udgangspunkt i de arenaer hvor man befinder sig og bestemte borgergrupper. Grønland skal være et foregangsland i forhold til idræt og fysisk aktivitet og dermed også for sundhed. Med andre ord; indsatser der også sætter idræt og bevægelse højt på dagsordenen.

AHKN (Bevægelse i skolen)

Grønlands Idrætsforbund vil bidrage til indsatsen, der gør skolen og lokalområdet til omdrejningspunktet for at øge børn og unges idrætsdeltagelse i skole/foreningslivet samt understøtte samarbejder mellem kommune og foreninger, herunder arbejde for en styrkelse af samarbejdet mellem skoler og foreninger.

Parasport

Grønlands Idrætsforbund vil for personer med funktionsnedsættelse eller særlige behov udvikle og bidrage til, at denne persongruppe oplever glæden ved idræt og fællesskabet ved fysisk aktivitet og idræt, og dermed skabe gode sociale miljøer, idrætsfrivillige og trænerne kan tilegne sig kompetencer, så den enkelte kan opleve mestring og udvikling.

Ataatsimoorluta Aalasa

Grønlands Idrætsforbund vil kombinere børns rettigheder med aktiviteter og idræt i foreningslivet – med et ønske om at give børn og unge de
bedst mulige forudsætninger for et godt liv. Idrætten og foreningslivet i Grønland, danner rammen om et fællesskab, hvor børn og unges identitet og sociale relationer udvikles. Et fællesskab og et samlingspunkt for mange med fokus på bevægelse, leg og social aktivitet.

Grønlands Idrætsforbund vil ved fælles indsats medvirke til, at endnu flere børn i fremtiden er fysisk aktive ved at dyrke idræt, samt udvikler sig i en
sund retning såvel fysisk som mentalt.

Game Greenland

Grønlands Idrætsforbund vil bidrage til partnerskabet ved er at styrke tilbuddet af aktiviteter for børn og unge ved at give unge muligheder og lyst til at tage ansvar og engagere sig i deres lokalsamfund, samt forankre GAME i Grønland med lokale ressourcepersoner og frivillige.

Suliffeqarfiit Aalasut (Aktive arbejdspladser)

Grønlands Idrætsforbund vil bidrage til, at idræt og bevægelse kan spille en aktiv rolle i forebyggende indsatser på virksomheds¬området igennem udbydelse af kurset.

Grønlands Idrætsforbund vil bidrage til styrkelse af viden om den fysiske sundhed, der særligt kan styrke viden om fordelen ved øget aktivitetsniveau, men også i forhold til mental sundhed, hvor en fælles forståelse kan modvirke noget af det fysiske og psykiske pres som særligt ses hos virksomheder, hvor manglende bevægelse og motion kan være en medvirkende faktor for stress, sygefravær mv.

Målsætning

Flere børn og unge deltager i aktive fællesskaber

Flere børn og unge angiver, at de er mere fysisk aktive i løbet af deres skoledag

Flere skoler og daginstitutioner har en strategi for implementering af fysisk aktivitet i hverdagen

Flere ansatte i skoler og daginstitutioner har kompetencer til at gennemføre aktiviteter med fysisk aktivitet

Flere foreninger og forældrenetværk arbejder for at styrke børn og unges deltagelse i aktive fællesskabe

Få det fulde indblik i ´Strategi 2024-27

- Et land samlet om visionen

Er du nysgerrig på at vide mere om strategien, tankerne bag og om hvordan vi kommer fra start? Så download strategien i sin fulde form her.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: