RETNINGSLINIER FOR GRØNLANDSMESTERSKABER

Der er visse regler og retningslinier forbundet med afholdelse af grønlandsmesterskaberne. Bliv klogere på, hvad du som specialforbund skal tage højde for, når du planlægger jeres nationale mesterskab.
§ 1
For at en konkurrence kan anerkendes som grønlandsmesterskab skal følgende betingelser være opfyldt:

  1.1 Konkurrencen er arrangeret af et godkendt specialforbund én gang om året og afvikles i Grønland.

  1.2 konkurrencen skal være gennemført med et stabilt antal deltagere i mindst tre på hinanden følgende år og foregå på højeste nationale niveau.

  1.3 deltagerne skal mindst være fyldt eller fylde 14 år i det år konkurrencen afvikles.

  1.4 i individuelle konkurrencer skal der mindst være 6 deltagere og i holdkonkurrencer mindst 4 hold.

§ 2
Deltagere, som ikke er medlem af det arrangerende specialforbund, kan ikke medregnes i kravet om deltagerantal, men kan – efter specialforbundets bestemmelse – deltage i et mesterskabsstævne, dog uden at kunne tildeles et grønlandsmesterskab.

§ 3
Vinderen af et grønlandsmesterskab er mester for det kommende år. I de højst rangerende seniorrækker tildeles grøn landsmesteren Kalaallit Nunaanni
Timersoqatigiit Kattuffiats mesterskabsmedalje Tuukkaq. Ved holdmesterskaber tildeles det antal medaljer som svarer til reglerne for den pågældende konkurrence.

§ 4
Specialforbundene indsender hvert år til Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat inden d. 31. december en oversigt over mesterskaber som afholdes og antallet af Tuukkaq, som skal tildeles grønlandsmestre.

§ 5
Et specialforbund kan arrangere grønlandsmesterskaber uden for Grønland med FU`s samtykke.

Har du spørgsmål?

Poul er souschef og udviklingschef i GIF og er primær rådgiver for specialforbund og klubber uden specialforbund.

Ansvarsområder:

 • • Souschef

 • • Rådgivning og vejledning for specialforbund og klubber uden specialforbund

 • • Island Games

 • • Anti Doping Grønland

 • • Ordens- og amatørudvalg

 • • Public Affairs

 • • Kompetenceudvikling

 • • Projektledelse- og organisationsstyring


 

Poul Petersen
Udviklingschef

+299 34 81 59

poul@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: