KLUBBER UDEN SPECIALFORBUND

Ikke alle idrætsgrene har et specialforbund. Få her et overblik over hvilke idrætsgrene, det er og hvilke retningslinjer, der er gældende for disse foreninger uden specialforbund.

Det findes i dag f.eks. følgende idrætsforeninger i Grønland, som ikke er underlagt noget specialforbund:

  • Løbeklubber
  • Svømmeklub
  • Gymnastikklub
  • Paraglidning
  • Boksning
  • Ældreidræt
  • Floorball
  • Karate m.fl.


Der er i alt 533 aktive medlemmer fordelt på i alt 9 idrætsforeninger/klubber uden specialforbund under Grønlands Idrætsforbund.

Idrætsforeninger eller klubber, som dyrker idræt for hvilken der ikke er dannet specialforbund, kan optages som medlemmer af GIF, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Der stilles krav om, at idrætsforeninger/klubber skal ledes og midler forvaltes i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for god foreningsledelse samt de til enhver tid af GIF fastsatte retningslinjer for regnskab og revision, ligesom man også er forpligtet til at overholde GIF’s love og retningslinjer og de bestemmelser og afgørelser som træffes af organer under GIF.

Idrætsforeningernes aktiviteter skal derudover være af fysisk karakter og have til hensigt at fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling, og aktiviteten skal være af idrætslig karakter. Ved idrætslig karakter forstås, at den primære aktivitet, der udøves i foreningen, udgør fysisk aktivitet af teknisk-fysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karakter. 

Yderligere skal idrætsforeninger/klubber som søger optagelse i GIF eller i et specialforbund indsende vedtægter til godkendelse.  

Kort om specialforbund

Der optages kun ét specialforbund for hver idrætsgren, og idrætten skal dyrkes i mindst aktive 5 foreninger med en rimelig geografisk spredning, samt have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort at der er tale om en varig interesse.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: