SÅDAN TILTRÆKKER I FRIVILLIGE

Idrætsforeninger har altid brug for frivillige arbejds- og ledelseskraft. Her får du inspiration til at klare opgaven. Send for en stund dine tanker på tur til dengang, du selv blev engageret som frivillig i en forening! Hvad var din motivation?

Frivillige foreninger har altid brug for arbejds- og ledelseskraft. Her får du inspiration til at klare opgaven. Send for en stund dine tanker på tur til dengang, du selv blev engageret som frivillig i en forening! Hvad var dit incitament?

 • Var det af nød – fordi der simpelthen manglede en til posten?
 • Var det din nysgerrighed, der drev dig?
 • Var det muligheden for at få indflydelse og realisere dine idéer?
 • Eller var det sociale relationer – og muligheden for at lære andre i foreningen bedre at kende?

De fire begrundelser – nødvendighed, indflydelse, personlig udvikling og socialt netværk – kan være lige gode. Men for langt de fleste starter det med relationer, gode relationer. For har man ikke kendskab til hinanden, kan man ikke rekruttere de rette mennesker.

Den frivillige arbejdskraft er en uvurderlig og uundværlig del af foreningslivet. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan og hvem foreningen vil rekruttere.

Der er heldigvis rigtig mange redskaber, I som forening kan gribe for at gøre den frivillige indsats overskuelig, lærerig og tillokkende. Det kræver fokus og en bevidst indsats fra bestyrelsen.

 

Lav en frivillighedsstrategi

Hvem? Hvor mange? Hvornår? Hvordan? Bliv bedre til at tiltrække ledere, trænere, instruktører og hjælpere til din forening med en klar strategi for processen.

De fleste foreninger har selvsagt fokus på deres kerneaktivitet – uanset om det er motion, boldspil, gymnastik eller fitness. Det er dog også af stor betydning at have fokus på at rekruttere og tiltrække frivillige.

Med en strategi for rekruttering kan foreningens ledere blive mere bevidste om opgaverne og holde fokus på, at der hele tiden er nye frivillige til at løse store og små opgaver

Sådan laver I en frivillighedsstrategi

Start med at finde ud af, hvem der gør hvad, og brug disse fire punkter som hjælp til at udforme jeres strategi for at tiltrække frivillige:

1. Beskriv opgaverne

Det kan give et nyttigt overblik at beskrive de enkelte opgaver i foreningen, store som små. Hvad ligger der i opgaven og hvad kræver opgaven tidsmæssigt? Hvornår og hvilke kompetencer skal vedkommende, der varetager opgaven have?

Når I har overblikket og beskrivelserne, bliver det typisk nemmere at afgøre om nogle opgaver kan deles ud på flere hænder og om nogle skal samles og varetages af et udvalg, et team eller en gruppe.

Dette gælder de nuværende opgaver i hverdagen. Det kan også være, at bestyrelsen har planer, ja, måske endda visioner om at sætte nye skibe i søen. Det kan være at oprette et nyt hold, at inkludere en ny målgruppe i foreningen eller at bygge nyt.

Uanset idéer og visioner kan de nye “skibe” strande, før de bliver søsat, hvis ikke foreningen også overvejer hvem, der vil eller kan tage opgaven.

2. Hvem spotter og spørger?

Typisk er det bestyrelsen, der har opgaven med at få øje på, spotte og spørge nye, frivillige kræfter. Men hvis du involverer alle, der er tæt på foreningen, har du et meget større netværk at trække på. Derfor er det vigtigt, at alle ved, at de også kan og må anbefale potentielle kandidater til poster som instruktører, trænere og ledere.

Gør det synligt, at det er ok at pege på mennesker med engagement og kompetencer på forskellige områder, så bestyrelsen eller de, der har rekrutteringsopgaven, bliver opmærksom på mulighederne.

I kan også bede andre om at spotte og spørge nye frivillige, for eksempel:

 • Instruktører, trænere og hjælpeinstruktører og -trænere
 • Tidligere instruktører og trænere
 • Ressourcepersoner
 • Forældre
 • Medlemmer

Tip 1: I takt med at opgaven med at spotte og spørge nye frivillige bliver uddelegeret, kan det blive nødvendigt at aftale spilleregler for at undgå skuffede forventninger. Derfor er det en god idé at have en koordinator eller en kontaktperson, som samler op på forslag til nye frivillige fra medlemmer og omverden. Koordinatoren er også kontaktperson til de nye. En klar plan giver klar kommunikation.

3. Hvor åben er jeres forening?

Det er vigtigt at signalere åbenhed, og at der altid er plads til en til. Det kan derfor være en god idé at invitere åbent, for eksempel:

 • Sammen med annonceringen af foreningens sæsonprogram
 • På foreningens hjemmeside
 • På facebook
 • På indskrivningsdagen
 • I velkomstfolderen til medlemmerne
 • Ved velkomsten på de enkelte hold

Ofte er det mest effektivt at spørge direkte. Det viser, at du har tænkt over, hvad du vil med holdene i foreningen, og at du interesserer dig for vedkommende og hans eller hendes kvalifikationer.

Instruktører og trænere kan hjælpe ved at:

 • finde deres hjælpeinstruktører eller medinstruktører, for eksempel på de hold, de selv går på
 • foreslå hjælpeinstruktører
 • hjælpeinstruktører kan foreslå kandidater fra deres netværk

Bemærk, det kan kun lade sig gøre, hvis bestyrelsen har gjort to ting klart:

 • Hvor mangler vi frivillige?
 • At foreningen skal løse rekrutteringsopgaven ved en fælles indsats

4. Hvornår spørger du?

Find også den eller de rette anledning(er) til at opdyrke dit kendskab til medlemmer, forældre til børn i foreningen, og andre, I har en relation til – og ret så fokus derhen.

Det er godt at lytte til og tale med medlemmerne, når de

 • ringer for at tilmelde sig
 • venter som forældre i omklædningsrummet
 • udviser ekstra interesse for idrætten
 • forholder sig aktivt til idrætten

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: