KURSUSPULJEN

Formålet med denne pulje er at give specialforbund og klubber uden specialforbund mulighed for at skaffe midler til deltagelse i eller afholdelse af kurser. Læs om hvad der kan søges til og hvordan her. 

PULJENS STØRRELSE

1.500.000 kr. 

HVEM KAN SØGE

Medlemmer af Grønlands Idrætsforbund (GIF): Specialforbund og klubber uden specialforbund kan ansøge og modtage tilskud fra Kursuspuljen.    Virksomheder, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund, kan ikke få tilskud fra denne pulje.

SÅDAN ANSØGER DU

 • Specialforbund skal fremlægge sine planer for det efterfølgende år og skal i samarbejde med sekretariatet i  GIF udarbejde en ansøgning. 

 • Klubber uden specialforbund skal direkte udfylde ansøgningsskema og sende den til GIF. 

BESKRIVELSE

Der er budgetteret kr. 1.300.000 årligt til fordeling til specialforbund. Der er budgetteret kr. 200.000 årligt til fordeling til klubber uden specialforbund. 

Ansøgnings fremgangsmåde: 

 • Specialforbund skal fremlægge sine planer for det efterfølgende år og skal i samarbejde med sekretariatet i  GIF udarbejde en ansøgning. 
 • Klubber uden specialforbund skal direkte udfylde ansøgningsskema og sende den til GIF. 

BEREGNINGSFORM

 • Specialforbund: Man bruger den samme beregningsform som ved udbetaling af driftstilskud, der fortæller, hvor meget et forbund maksimalt kan få udbetalt i kursustilskud per år. 

 • Klubber uden for specialforbund: Der er ikke et fast grundbeløb af hvor meget en klub kan søge per år. Fordeling sker på baggrund af først-til-mølle princippet, hvor der indgår vurdering af ansøgninger på baggrund af forventet udbytte af ansøgning. 

PROCEDURE

  • Specialforbund skal kontakte udviklingskonsulent i GIF og sammen udfylde et ansøgningsskema baseret på kursusplaner det efterfølgende år. Efter indgået  aftale overfører GIF bevilgede midler til ansøgeren 
  • Klubber uden specialforbund: Ansøgning skal sendes til: gif@gif.gl – bed om ansøgningsskabelon. 


Beløbet der bliver godkendt bliver overført.
 

HVORNÅR KAN MAN SØGE

Specialforbund: 

 • Ansøgning for kursuspujle 2024 er åbent hele året. 
 • Deadline for ansøgninger for kursuspuljen 2024 er 15. oktober 2024. 
 • Første udbetaling af den nye kursuspulje sker januar 2025 


Klubber uden specialforbund:
 

 • Der kan løbende sendes ansøgninger. 

 

Der gives ikke støtte til: 

 • Der uddeles IKKE tilskud af allerede afholdte kurser Derfor er der krav om, at man planlægger og fremsender ansøgninger i god tid. 
 • Såfremt et kursus skal afholdes under et GM, må modtagne tilskud IKKE anvendes til GM formål. 

Har du spørgsmål?

Marie Natuk er ansvarlig for udvikling af udeliv og er samtidigt rådgiver for specialforbund.

Ansvarsområder:

 • • Udelivs-projekter

 • • Ældreidræt

 • • Rådgivning af specialforbund og klubber uden specialforbund

 • • Faxe Kondi-pulje

 • • Kursuspulje

 

Marie Natuk Nielsen
Udviklingskonsulent

+299 34 81 53

marienatuk@gif.gl 

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: