SØG SPONSORATER

Hvad kan man egentlig søge om i et sponsorat? Hvordan laver vi ’den gode ansøgning’ og hvad er vigtigt at få med i selve sponsoraftalen? Hvad er godt at huske før, under og efter ansøgningen? Her på siden hjælper vi dig med at komme godt i gang med din sponsoransøgning.

Formålet med sponsorering er at skabe et positivt image for sponsoren og en mulighed for at hente et ekstra økonomisk tilskud til foreningen og dets økonomi.

Sponsorering er en form for gensidig reklameaktivitet, det vil sige at en forening eller et hold eksponerer en virksomhed, for eksempel ved at vise sponsorens navn og logo mod at denne yder et økonomisk tilskud eller ydelse til en bestemt aktivitet. For både den visionære bestyrelse og ildsjælen er sponsorstøtte ofte en forudsætning for at lykkes med en aktivitet og derfor er en sponsoransøgning også vigtigt at få lave i god tid og med de rette indhold.

 

Hvad kan man søge om?

Man kan i et sponsorat søge om forskellige ydelser og produkter. Her har vi listet nogle eksempler op:

– Penge

  • Dækning af rejseomkostninger
  • Vederlag og honorar

 

– Ydelser (in kind)

  • Medarbejdertimer
  • Faglige ydelser (eks. indenfor regnskab, økonomistyring mv.)

 

– Produkter

  • Beklædning
  • udstyr
  • præmier

 

Selve ansøgningen

Hvad skal en sponsoransøgning indeholde? Den gode ansøgning er som en god jobansøgning – målrettet! I lægger op til et fremtidigt samarbejde med en given virksomhed, hvor man i fællesskab kan løfte en opgave – via foreningens aktiviteter med virksomhedens støtte.

Som i en god jobansøgning giver den på de første fem linjer læseren lyst til at læse videre og forstå, hvad formålet med aktiviteten er og hvad en eventuel støtte vil bidrage til og med. Kunsten at søge sponsorer handler om at have den rigtige ide og præsentere den på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.

 

Sådan kommer du i gang med sponsoransøgningen

Følg 5 trin til at gøre det grundlæggende arbejde med sponsoransøgningen godt.

1: Afdæk mulige sponsorer/skriv en bruttoliste

Som forening skal i være opmærksom på, at nogle større virksomheder kun støtter events og/eller specialforbund, hvorfor det kan være vanskeligt at få støtte fra disse. Men de større virksomheder har ofte en nøje beskrevet sponsorpolitik, som er værd af kigge på inden en eventuel ansøgning. Vær opmærksom på, at de mindre og mere lokale virksomheder i højere grad støtter de lokale foreninger.

2: Udvælg de relevante virksomheder gennem grundig research

Det er her, du kan komme nærmere virksomheden og dets prioriteringer m.v. Har virksomheden en hjemmeside med et telefonnummer, kan det være en god ide at ringe og eventuelt vende med dem, om ens ansøgning kunne være støtteberettiget hos dem. Og er der mulighed for personlige kontakt, er det en god ide at undersøge, om der er medlemmer i foreningen, som kender nogen i virksomheden.

Den direkte eller indirekte kontakt ind i virksomheden kan være afgørende for skabelsen af et tæt og fremtidigt samarbejde. Netværk er blevet en utrolig vigtig del af nutidens sponsoratarbejde. Det handler i høj grad om at skabe nogle gode relationer til virksomheder i netværket.

3: Hvad støtter virksomheden ikke

Vær opmærksom på, at der vil være ting, som den specifikke virksomhed ikke ønsker at støtte. Det kan f.eks. være udgifter til administration, drift, honorar osv. Nogle nævner dette på deres hjemmeside, og er du i tvivl, så ring og spørg dem.

4: Målret jeres ansøgning

I har nu fundet frem til et mindre antal virksomheder, som passer til foreningens projekt og kommende ansøgning. Vær opmærksom på ikke at sende den samme ansøgning til alle virksomheder, men du kan typisk genbruge op til cirka 80 procent af din standardansøgning. De sidste 20 procent er dem, hvor I skriver direkte til den specifikke virksomhed og dennes værdier og prioriteringer.

5: Når I har fået bevillingen – husk at sige tak

Når jeres forening modtager støtten, skal du huske at sige tak. På den måde har I også mulighed for at holde døren åben til virksomheden i forhold til fremtidige projekter. Det kan være en god ide at servicere virksomheden lidt undervejs i projektet. Inviter dem til en åbningsdag eller en aktivitet – husk billeder så de nemmere kan se, hvad det egentlig er, de har støttet.

Bilag

Udover selve ansøgning, vedlægges typisk:

– Budget – og hvis det er en stor ansøgning også årsregnskab. Hent skabelon til budgettet her.

– Interessetilkendegivelser, dvs. udtalelser fra samarbejdspartnere

 

Hvad ønsker virksomheden typisk i modydelse og hvordan synliggøres et sponsorat

Sponsorerne ønsker først og fremmest eksponering og profilering. Et sponsorat kan være med til at synliggørelse værdier som virksomheden ønsker at blive kendt for og ikke mindst blive en del af. Samtidig handler det også om at vise, at man støtter lokalt og den gode sag. I et voksende og hårdt reklamemarked, hvor det kan være svært at trænge igennem til den ønskede målgruppe, er sponsorater et meget effektfuldt værktøj til at skabe synlighed og kendskab til virksomheden.

SKABELONER

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: