ØKONOMI

Denne side indeholder information om Grønlands Idrætsforbunds samlede økonomi og hvordan midlerne fordeles og anvendes.

Grønlands Idrætsforbund forvalter de midler, der stilles til forbundets rådighed efter en økonomisk støttestruktur, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 5. november 2021. Størstedelen af midlerne, som er ca. 97% af indtægterne, er driftstilskud fra Grønlands Selvstyre og visse spil via Inatsisartut lov nr. 10 af 22. november 2011, og resterende ca. 3% er sponsor- og projekttilskud.  

Tilskuddet til Grønlands Idrætsforbund af Grønlands Selvstyre ydes som et rammetilskud til afholdelse af administrationsudgifter, uddannelse af medarbejdere, ledere og instruktører, konsulentlønninger og rejser, driftstilskud til specialforbundene som bl.a. anvendes til at udvikle idrætsgrenene samt deltagelse i internationale stævner og samarbejde.  

GIFs midler anvendes ca. således: 

 • 80% af GIFs midler anvendes som direkte og indirekte støtte til de 9 specialforbund og ca. 10 idrætsforeninger uden specialforbund, til understøttelse og udvikling af ca. 144 idrætsforeninger med knap 10.000 medlemmer.  
 • 20% anvendes til drift- og administrationsudgifter.  

Grønlands Idrætsforbund og hvert specialforbund skal senest den 1. maj hvert år udarbejde og indsende årsregnskab for det foregående kalenderår. Regnskabet indeholder oplysninger, som viser, hvordan det pågældende specialforbund og idrætsforening har gjort brug af det offentlige tilskud og andre tildelte midler samt oplysninger om honorar til medlemmer af bestyrelse og daglig ledelse. 

Har du spørgsmål?

Jonas er Generalsekretær og har derfor ansvaret for den daglige drift af GIF-sekretariatet.

Ansvarsområder:

 • • Drift og Administration

 • • Personaleledelse

 • • Økonomi

 • • Idrætspolitik

 • • Public affairs (PA)

 • • Bestyrelse

 • • Samarbejdsaftaler

 • • Strategisk ledelse

 • • Kursuspulje

 

Jonas Jensen
Generalsekretær

+299 34 81 51
jonas@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: