Strategi 2024-2027

Fra tanke til handling

4 år er gået, siden Grønlands Idrætsforbund fik sin første samlede strategi mod vision 2030. Grønlands Idrætsforbund har i den tid udviklet sig og opnået gode resultater. Og vi kan og vil gøre det endnu bedre.

I den første strategiperiode havde vi blandt andet fokus på at udvikle samarbejde og viden, som alle vores aktiviteter udspringer af. Vi har styrket vores nationale position og gjort det attraktivt for medarbejdere, organisationer, kommuner og borger hele Grønland at være en del af visionen.

Vores tilgange og 4 fokusområder var omdrejningspunktet i første strategiperiode, hvor vi har styrket samarbejdet med vores specialforbund og medlemmer.

I denne nye, anden strategi, der løber fra 2024 og frem til 2027, vil vi fokusere på bedre sammenhæng mellem ideerne, aftaler og til mere handlingsorienteret indsatser, mellem vores partnere og administrative processer. Men også på samarbejdet mellem samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse, samt mellem forskning og aftagere. Fundamentet er stærke miljøer, hvor vi skal udnytte GIFs bredde og stærke nationale position til at skabe endnu tættere relationer – til gavn for samfundet lokalt, regionalt og nationalt. Fokus i de kommende år vil være på eksekvering og handling.

God læselyst!

Visionen og målsætning

GIF har en vision om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030. 1 strategiperiode beskrev, hvordan vi i de første fire år vil arbejde med visionen, og missionen er, at styrke den mentale og fysiske sundhed i hele samfundet gennem fysisk aktivitet.

Vores ambition er en befolkning, der er fysisk aktiv fra vugge til grav. Derfor fokuseres på alle aspekter i menneskets liv; fra vuggestue, børnehave, skoler, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fritidsliv til alderdom. Vi tror på at øget bevægelse, fysisk aktivitet og fællesskab, kan medvirke til at styrke samfundet, samt den enkeltes forudsætninger og muligheder for at leve et godt liv.

Med visionen om at være Verdens Mest Fysisk Aktive Land ønsker Grønlands Idrætsforbund at sætte gang i en større samfundsændring og vi mener at idræt og bevægelse er et godt redskab til at skabe denne forandring.

  • Flere skal være fysisk aktive i Grønland
  • Flere deltager i aktive fællesskaber
  • Flere aktive samarbejder på tværs af civilsamfund, erhverv og det offentlige skal bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling.

I den første strategiperiode, var der indeholdt fire prioriterede indsatsområder i perioden 2020-2023, som alle var med til at danne fundamentet for visionen.

I Grønlands Idrætsforbund er vi bevidste om, at det kræver en fælles indsats på tværs af hele samfundet, hvis vi skal lykkes med visionen. I samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere har vi udarbejdet nogle grundlæggende arbejdsprincipper, der skal gælde for alle vores indsatser.

  • Vi skal løfte sammen
  • Synlighed
  • Organiseret indsats
  • Inddragelse og partnerskaber
  • Lokal forankring
  • Forskning og erfaringer

Sammen kan vi gøre en forskel!

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: