IDRÆTSSKADEPULJEN

Idrætsskadepuljen er en tilskudsordning til undersøgelse og behandling af unge idrætsudøveres skader. Her kan du blive klogere på retningslinjer, tilskudsformer og betingelser – samt ansøge puljen i formularen nedenfor. 

Hvad kan man søge til?

Idrætsskadepuljen har til formål at give tilskadekomne unge idrætsudøvere i alderen 14 – 17 år, mulighed for at søge tilskud til udgifter i forbindelse med enten undersøgelser og/eller behandling af idrætsskader, hvor det forventes, at enten undersøgelsen og/eller behandlingen IKKE vil kunne foretages af sundhedsvæsnet i Grønland.  

Hvor meget kan man søge?

Puljen vil kunne dække op til 35.000 kr. for undersøgelse og op til 75.000 kr. i forbindelse med behandling.  

Hvem kan søge?

Ønsker man at søge til puljen er det et krav,  

 • At man er mellem 14 – 17 år 
 • Har fast bopæl i Grønland på skades- og ansøgningstidspunktet 
 • Skaden skal være sket i forbindelse med deltagelse i organiseret idræt (forening / specialforbundsregi) 

Hvordan søger man?

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af skadens omfang, art, hvornår og hvor skaden er sket, samt dokumentation for, at behandling ikke vil kunne ske via sundhedsvæsnet i Grønland.  

Hvornår kan man søge? 

Ansøgning skal ske indenfor 3 måneder efter at skaden er sket 

Tilskudsoverførsel 

Eventuel bevilling vil ske efter behandlet af Grønlands Idrætsforbund og udbetales til forældremyndighedsindehaver på den i ansøgningen anviste konto til et pengeinstitut i Grønland/Danmark.  

Såfremt den bevilliget tilskud ikke er anvendt til formålet eller der er ubrugte midler, skal disse tilbagebetales.  

Der forefindes ikke appelmulighed i forbindelse med eventuelt afslag på ansøgning om tilskud.  

Tilskudsordningsreglementet

Find Tilskudsordningsreglementet ved at klikke her - PDF

Ansøg idrætsskadepuljen

Udfyld alle relevante felter. Felter markeret med (*) skal udfyldes. Tryk afslutningsvis på knappen indsend ansøgning nedenfor.

Hvis du oplever problemer med dette elektroniske skema, send venligst email til poul@gif.gl.

Hvis du vil have yderligere information, kan du kontakte: poul@gif.gl eller via telefon (GIF): 34 81 59. 

Ansøger

Den tilskadekomnes

Beskrivelse

Beskriv hvornår, hvor og hvordan skaden er opstået
Kort beskrivelse af hele forløbet, herunder eventuelle henvendelser og henvisninger fra sundhedsvæsnet i Grønland, herunder dokumentation for, at undersøgelsen/behandling ikke var tilfredsstillende.

Ansøgningsbeløb

Der kan gives tilskud op til 35.000 kr.
Der kan gives tilskud op til 75.000 kr.

Medlemsbevis

Bilag

Bopælsattest, dåbsattest/forældremyndighedskrav eller andet
Øvrige bemærkninger til selve ansøgning

Poul er souschef og udviklingschef i GIF og er primær rådgiver for specialforbund og klubber uden specialforbund.

Ansvarsområder:

 • • Souschef

 • • Rådgivning og vejledning for specialforbund og klubber uden specialforbund

 • • Island Games

 • • Anti Doping Grønland

 • • Ordens- og amatørudvalg

 • • Public Affairs

 • • Kompetenceudvikling

 • • Projektledelse- og organisationsstyring


 

Poul Petersen
Udviklingschef

+299 34 81 59

poul@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: