Målsætning 2:

Medlemmernes forbund – sammen om idræt og visionen

Grønlands Idrætsforbund er Grønlands største frivillige organisation og som først og fremmest er ”medlemmernes forbund”. I praksis betyder det, at Grønlands Idrætsforbund påtager sig et ansvar, når der skal træffes svære beslutninger om prioriteringer og indsatser til gavn og nytte for vores medlemmer.

Det er derfor også Grønlands Idrætsforbund ́s ambition, at idrætten skal spille en rolle på tværs af alle specialforbund og idrætsforeninger uden specialforbund.

Frivillighed

Grønlands Idrætsforbund vil arbejde for at udbygning og forbedre rekrutteringen, fastholdelsen og udviklingen af idrætsfrivillige, herunder ved at bidrage med indsatser der er tilrettet til trænere, ledere og hjælpere, som er en grundressource for foreningslivet og fundamental for at kunne øge foreningsdeltagelse og dermed også understøtte visionens målsætning.

Jura og lovgivning

Grønlands Idrætsforbund vil arbejde for mere samtænkning og sammenhæng i arbejdet med lovgivning og juridiske forhold mellem hovedforbundet, specialforbund, idrætsforeninger og kommunerne, som i varierende omfang har betydning for idrættens vilkår og den organiserede idræt generelt.

Kompetenceudvikling

Grønlands Idrætsforbund vil drive og udvikle innovative løsninger, som sikrer og understøtter de idrætsfrivillige til at kunne varetage deres hverv som ansvarlige idrætsfrivillige i en lokal idrætsforening og give inspiration og vidne til at gøre det lettere at være foreningsfrivillig på det administrative plan.

Kommunikation

Grønlands Idrætsforbund vil understøtte samarbejdet i forhold til kommunikationen mellem specialforbund, idrætsforeninger uden specialforbund og samarbejdspartnerne, herunder arbejde for en styrkelse af kommunikationen ved iværksættelse af løbende initiativer, der skal imødegå ønsker og behov for bedre kommunikation.

Visionsambassadørprojekt

Grønlands Idrætsforbund vil sammen med relevante samarbejdspartnere idéudvikle og eksekvere opbygningen af en rollemodels kampagne til visionsarbejdet for 2030. Målet er at få udarbejdet grundlaget for arbejdet med rollemodellerne, herunder video, plakater, bannere og sociale medier.
Samlet er det målet, at indsatsen kan være med til at indgå samarbejdsaftaler, som vil kunne skabe grundlag for at endnu flere vil være frivillige og samtidig anerkende de frivilliges indsats igennem rollemodelskampagnen.

Events

Grønlands Idrætsforbund vil sammen med relevante samarbejdspartnere idéudvikle og implementere et nyt (inter)nationalt eventkoncept som dels skal være med til at skabe gode oplevelser, og som skal understøtte flere og bedre events for eventdeltagerne og arrangørerne. Konceptet vil som udgangspunkt blive udarbejdet i tæt samarbejde med specialforbund, foreninger uden specialforbund, kommunerne, Selvstyret og ikke mindst med rejsearrangørerne.

Målsætning

Det skal være attraktivt at være frivillig i Grønland

Flere foreninger har en strategi for arbejdet med frivillige

Flere er frivillige i foreninger og netværk, og føler anerkendelse for deres indsats som frivillig

Flere frivillige er deltagere på foreningskurser målrettet frivillighed og foreningsledelse

Flere samarbejder, der understøtter og forbedrer rammerne for foreninger og frivillige

Få det fulde indblik i ´Strategi 2024-27

- Et land samlet om visionen

Er du nysgerrig på at vide mere om strategien, tankerne bag og om hvordan vi kommer fra start? Så download strategien i sin fulde form her.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: