BØRNEATTESTER

Det er et lovkrav, at idrætsforeninger indhenter børneattester for alle deres frivillige, der har direkte kontakt med børn i foreningen. Læs hvorfor og hvordan du praktisk indhenter børneattesten.

Bliver man dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod børn under 15 år i Grønland eller Danmark, påføres det i ens børneattest. Af Grønlands Idrætsforbunds § 6 fremgår det således også, at Specialforbund, idrætsforeninger og virksomheder, og de herunder hørende organisationer og idrætsklubber mv., der er medlemmer af Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat har pligt til at indhente børneattest, jf Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest. 

Domme om seksuelle krænkelser står på børneattesten i 20 år, mens særligt grove krænkelse står i børneattesten i 80 år. 

Børneattesten er lavet for at beskytte børn mod seksuelle krænkelser, når de opholder sig i det offentlige rum som f.eks. børnehaven, skolen og idrætsklubben. Derfor skal arbejdsgiveren eller idrætsforening indhente en børneattest, inden de ansætter en person, som skal arbejde med direkte kontakt til børn under 15. Det kan f.eks. være: 
 

 • Lærere 
 • Pædagoger 
 • Pædagogmedhjælpere 
 • Dagplejere 
 • Plejefamilie 
 • Socialrådgivere 
 • Pedeller 
 • Læger 
 • Sygeplejersker 
 • Køkken- og kantinepersonale 
 • Svømmelærere 

 

Du kan ikke selv skaffe din børneattest. Du skal derimod give din kommende arbejdsgiver eller idrætsforening lov til at indhente din børneattest hos politiet. Tillader du ikke arbejdsgiveren eller idrætsforening at indhente din børneattest, kan du ikke få jobbet eller arbejde med børn i din idrætsforening. 

Fra du har givet din tilladelse, til din arbejdsgiver eller idrætsforening har din børneattest, går der typisk 2 til 3 uger. Din børneattest skal være tilfredsstillende for, at du kan blive ansat til at arbejde med børn under 15 år.

Bemærk 

Arbejdsgiveren og idrætsforening har tavshedspligt. Det betyder, at arbejdsgiveren eller bestyrelsen i idrætsforeningen ikke må fortælle andre om indholdet i din børneattest. Børneattesten bliver desuden destrueret, så snart arbejdsgiveren eller idrætsforeningen har afgjort om, du kan påbegynde.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: