Målsætning 3:

En stærk partner – samarbejde der skaber handling

For at kunne opnå visionsmålet kræver det et koordineret samarbejde mellem kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere i Grønland.
Det er således Grønlands Idrætsforbunds erfaring, at en samarbejdsaftale kan være med til at skabe et godt grundlag for et samarbejde, der sikrer en fælles forståelse af samarbejdet.

Og det er og Grønlands Idrætsforbund’s ambition, at idrætten skaber et fællesskab i Grønland på tværs af kommuner, virksomheder og borgere et fællesskab, der er nødvendig for, at Grønland til det mest fysisk aktive land i verden.

Samarbejde med kommunerne og andre partnere

Grønlands Idrætsforbund vil arbejde for at facilitetsefterslæbet i Grønland begrænses, herunder at der bygges tilstrækkeligt med idrætsfaciliteter i takt med den demografiske udvikling.

Grønlands Idrætsforbund vil støtte op om en innovativ byudvikling sammen med kommunerne og Selvstyret, der skaber plads til idrætsfaciliteter. Med bedre og smartere løsninger kan man skabe multifunktionelle idrætsfaciliteter selvom pladsen og økonomien er begrænset.

Grønlands Idrætsforbund vil understøtte offentlig-private partnerskaber om at finansiere store anlægsprojekter til idrætsfaciliteter, og understøtte et bedre samarbejde om udnyttelse af idrætsfaciliteter imellem alle kommuner i Grønland. Grønlands Idrætsforbund vil ved analysearbejde samt rådgivning, udvikle og udbrede facilitetsstrategi sammen og for parterne.

Samarbejde med kommunerne og andre partnere

Grønlands Idrætsforbund vil, i tæt samarbejde med kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere, målrettet søge samarbejdsaftaler, hvor indsatserne får flere i bevægelse og som både understøtter frivilligheden samt borgernes muligheder for at udøve idræt.

Målsætning

Flere nye aktiviteter skal introducere flere til fysisk aktivitet

Flere klubber tilbyder tilpassede aktiviteter for nye målgrupper

Flere virksomheder tilbyder fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Etablering af lokalt forankrede netværk med fokus på initiativer målrettet øget fysisk aktivitet

Flere offentlige institutioner indtænker fysisk aktivitet i deres indsatser

Få det fulde indblik i ´Strategi 2024-27

- Et land samlet om visionen

Er du nysgerrig på at vide mere om strategien, tankerne bag og om hvordan vi kommer fra start? Så download strategien i sin fulde form her.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: