ANTI-DOPING GRØNLAND

I henhold til idrættens lov i Grønland, skal Anti Doping Grønland udarbejde dopingregler, og til det formål nedsatte Naalakkersuisut et uafhængigt nævn, der har til formål at målrette, optimere og koordinere indsatsen mod doping i idræt og motion, herunder ved forebyggelse og bekæmpelse.

FORMÅL

Anti Doping Grønland skal til efterlevelse af sit formål:

 1. forestå oplysnings- og udviklingsvirksomhed vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af doping i idræt og motion.
 2. yde rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Grønlands virkeområde.
 3. deltage i internationalt samarbejde om dopingbekæmpelse.
 4. træffe foranstaltninger med henblik på at begrænse tilgængeligheden og anvendelsen af forbudte stoffer og forbudte metoder i idræt.
 5. fastsætte nationale regler for forebyggelse og bekæmpelse af doping (antidopingregler).
 6. foretage dopingkontrol
 7. træffe afgørelse om foranstaltninger, herunder sanktioner, mod idrætsudøvere og støttepersoner for idrætsudøvere, der overtræder en dopingregel eller begår en anden overtrædelse med forbindelse til doping i idræt og motion.

 

Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt og motion uden for de af Grønlands Idrætsforbund omfattede specialforbund, idrætsforeninger, idrætsklubber og motions- og fitnesscentre, skal Anti Doping Grønland søge at indgå samarbejdsaftaler om forebyggelse og bekæmpelse af doping.

STRATEGI

Anti Doping Grønland arbejder ud fra følgende formålsbestemmelserne i idrættens lov, hvor idrættens organisationer, idrætsforeninger og idrætsklubber samt motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, skal drage omsorg for, at udøvelse af idræt og motion kan ske under trygge og sikre rammer.

Anti Doping Grønland arbejder også med udgangspunkt i, at idrættens organisationer, idrætsforeninger og idrætsklubber samt motions- og fitnesscentre og andre virksomheder, som tilbyder idræts- eller motionsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, skal drage omsorg for, at udøvelse af idræt og motion sker uden anvendelse af forbudte stoffer og uden anvendelse af forbudte metoder og at de af Anti Doping Grønland fastsatte antidopingregler efterleves og håndhæves.

Til det formål vil Anti Doping Grønland udarbejdet en række strategiske mål, der er omsat til handlinger, som Anti Doping Grønland arbejder med afsæt i med henblik på at indfri strategiens mål.

Anti Doping Grønlands ’s vil bygge sin strategi på en rammeaftale med Anti Doping Danmark, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland og sekretariatet har ansvaret for implementeringen af strategien.

 

ORGANISATION

Anti Doping Grønland bliver ledet af en bestyrelse bestående af fem bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Landslægeembedet.

Grønlands idrætsforbund varetager den daglige ledelse af sekretariatet og har en fast medarbejder til huse i GIF´s lokaler i Nuuk.

BESTYRELSEN

Anti Doping Grønlands ledelse består af 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling i henhold til følgende fordeling:

 • 2 medlemmer med viden om breddeidræt indstilles af Grønlands Idrætsforbund
 • 2 medlemmer med viden om eliteidræt indstilles af Elite Sport Greenland
 • 1 medlem med viden om idrætsmedicinske forhold indstilles af Landslægeembedet

Nævnsmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted én gang.

Medlemmer af Anti Doping Grønland´s bestyrelse modtager et årligt honorar for at sidde i bestyrelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet nogen faste dopingkontrollanter, hverken ansat på hel/eller deltid eller timebasis.

Poul er souschef og udviklingschef i GIF og er primær rådgiver for specialforbund og klubber uden specialforbund.

Ansvarsområder:

 • • Souschef

 • • Rådgivning og vejledning for specialforbund og klubber uden specialforbund

 • • Island Games

 • • Anti Doping Grønland

 • • Ordens- og amatørudvalg

 • • Public Affairs

 • • Kompetenceudvikling

 • • Projektledelse- og organisationsstyring


 

Poul Petersen

Sekretariatsleder ADG

+299 34 81 59
poul@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: