Aalasa Konference


Se video


Formål og målsætning

Formålet med Aalasa Konferencen 2023 var dels at præsentere resultaterne fra den første strategiperiode 2020-2023 og dels præsentere og drøfte tankerne for en ny strategi for perioden 2024-2027.

Tankerne og drøftelserne tog i højere grad udgangspunkt i en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger fra første strategiperiode. Kommende indsatser vil også i højere grad være mere handlingsorienteret og dermed være med til at understøtte og inspirere til at nå målet om at være verdens mest fysisk aktive land 2030.

Konferencen blev – med udgangspunkt i GIF’s vision om ’at være verdens mest fysisk aktive land’ – arrangeret af Grønlands Idrætsforbund og handler stadig om at samle landet om visionen og få indhentet input til en ny strategiperiode for årene 2024-2027 ud fra nuværende standpunkt.


Strategi og målsætninger
2024-2027

Visionen om at blive verdens mest fysisk aktive land begyndte i året 2020 og Grønland er et stort land med masser af muligheder for at vi sammen med vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i idrætten, kan skabe en sammenhængskraft, øget sundhed og ikke mindst trygge og inkluderende fællesskaber. Uden samarbejdspartnere kan vi ikke opnå succes med vores målsætning om at bevæge alle i Grønland og gøre os til verdens mest fysisk aktive land.

Derfor er det Grønlands Idrætsforbunds’s rolle, som en relevant samfundsaktør, at bidrage til en samfundsudvikling på områder, hvor vi mener idrætten kan og skal bidrage.

Grønlands Idrætsforbund ’s strategi har derfor udgangspunkt i de følgende 3 ambitiøse målsætninger:
Målsætning

Vi vil forbedre de fysiske rammer for fysisk aktivitet og fællesskab

Flere kommuner arbejder aktivt med en facilitetsstrategi

Flere foreninger og faciliteter samarbejder om optimering af adgang til idrætsfaciliteter

Der etableres samarbejder med fokus på at aktivere og tilpasse nye og eksisterende faciliteter, med henblik på at få nye målgrupper engageret i fysisk aktivitet


Se projekter


Få det fulde indblik i ´Strategi 2024-27

– Et land samlet om visionen

Er du nysgerrig på at vide mere om strategien, tankerne bag og om hvordan vi kommer fra start? Så download strategien i sin fulde form her.


Download PDF

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: