Bestyrelsens opgaver og roller

En bestyrelse har ansvar for foreningens daglige drift, økonomi og opgaver i forhold til medlemmerne og myndigheder og andre samarbejdspartnere. Derudover har bestyrelsen til opgave at motivere, kommunikere, involvere, organisere og evaluere sammen med ansvarlige i udvalg, teams og andre aktive, så foreningen bliver kendt for noget godt og positivt.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Når forsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, giver de samtidig bestyrelsen beføjelse til at handle på foreningens vegne imellem to generalforsamlinger – og med afsæt i de aktuelle vedtagelser. 

Generelt er det bestyrelsens opgave at 

  • drive foreningen i tråd med dens vedtægter
  • føre tilsyn med foreningens aktiviteter
  • forvalte forreningens penge
  • fremlægge større beslutninger, specielt om økonomi og vedtægtsændringer, for medlemmerne ved generalforsamlingen
  • give revisorerne alle de oplysninger, de har brug for til at vurdere foreningens regnskab.

Det fremgår typisk af vedtægterne, hvor langt bestyrelsen kan gå i sine dispositioner. Det kan dog være vanskeligt i alle tilfælde at fastsætte konkrete grænser.

Generelt kan bestyrelsen indgå aftaler på foreningens vegne. Foreningen er bundet af aftaler, som bestyrelsen indgår inden for foreningens formål og aktiviteter. 

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: