Fødekæden

Trinvis involvering er et godt trick, når du rekrutterer frivillige og opgaverne skal altid matche og også gerne udfordre opgaveløseren

Der er typisk både små og store opgaver i en forening – fra kagebagning til klubturnering eller forældremøder, kørsel til kamp, holdledertjanser, udvalgsposter til ansvarstunge poster som kasserer og formand.

Den bedste måde at få nye ind i fødekæden på, er at sørge for at de får en god start med små overskuelige arbejdsopgaver. Det er en god idé på forhånd at tage stilling til, hvilken type opgaver, der er velegnet.

 

Opgaver til nye frivillige

Opgaver til nye frivillige kan for eksempel være:

 • At assistere som hjælpetræner/-instruktør
 • Små administrative opgaver
 • At planlægge mindre sociale arrangementer
 • En udvalgspost med små opgaver

 

Opgaver skal matche engagement og erfaring

Frivilligt engagement udvikler sig løbende, og det kan være en fordel at kategorisere opgaverne, så de passer til den frivilliges engagement og erfaring.

For eksempel:

 • Små opgaver til nye frivillige, som gerne vil i gang.
 • Opgaver til de frivillige, der altid står til rådighed.
 • Opgaver til frivillige med erfaring, som gerne vil have en udfordring i form af for eksempel et kortsigtet projekt.
 • Opgaver til de kernen af frivillige, bestyrelsen og udvalgsansvarlige, som bruger meget tid på foreningen og har stor erfaring.

Opgaven skal passe til opgaveløseren

Det er vigtigt, at opgaver og poster passer til den eller de personer, der skal varetage den. Det betyder, at opgaven

 • skal være tilpas udfordrende. Det er ikke sikkert, at revisoren orker ikke at være kasserer i fritiden, men han eller hun er måske interesseret i en anden opgave.
 • giver energi og harmonerer med kandidatens interesser.
 • giver mening. Det kan være, at en forælder gerne være. hjælpetræner, fordi han eller hun alligevel er i hallen og gerne vil tage ansvar.
 • er realistisk. Det vil for eksempel sige, at teenage-træneren skal kunne nå hjem fra skole, før træningen starter.
 • er konkret. Meld ærligt ud om det forventede omfang. Det kunne afmystificere et fejlopfattet arbejdspres.
 • har klare rammer.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: