DOPING

Antidoping indsatsen er kernen af Anti Doping Grønlands virksomhed. Indsatsen spænder over såvel forebyggelse som kontrol eller bekæmpelse, som er målrettet forskellige grupper af idrætsaktiviteter i Grønland.

DOPING

Anti Doping Grønlands indsats mod doping bygger på en række forskellige elementer.

Du kan via Anti Doping Danmark´s hjemmeside hente information om de forskellige aspekter af antidopingarbejde:

DOPINGLISTEN

Dopinglisten er WADA’s oversigt over de forbudte stoffer og metoder, der er gældende for alle aktive idrætsudøvere, som er omfattet af De nationale antidopingregler og Dopingreglement for motionsidræt.

WADA’s liste over forbudte stoffer og metoder, Dopinglisten, revideres årligt. En ny liste træder i kraft ved årsskiftet og er gældende for alle aktive i henhold til De nationale antidopingregler og Dopingreglement for motionsidræt.

Læs den samlede Dopingliste 2022 (dansk)

Læs den samlede Dopingliste 2022 på WADA’s hjemmeside (engelsk)

Listen er inddelt i tre kategorier:

  • Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)
  • Stoffer og metoder forbudt i konkurrence
  • Stoffer forbudt i visse sportsgrene

Nogle af de udtryk, der anvendes i Dopinglisten, er defineret nedenfor.

FORBUDT I KONKURRENCER

Medmindre andet er godkendt af WADA for en given idræt, skal konkurrenceperioden starte lige før midnat (23:59) dagen før den konkurrence, udøveren skal deltage i, og indtil afslutningen af konkurrencen, inklusive en eventuel dopingkontrol.

FORBUDT TIL ENHVER TID

Det betyder, at stoffet eller metoden er forbudt både i og uden for konkurrence som defineret i Det internationale kodeks for antidoping (kodekset).

SPECIFICERET OG IKKE-SPECIFIRET

Artikel 4.2.2 i kodekset “Ved anvendelse af artikel 10 skal alle forbudte stoffer være specificerede stoffer, medmindre andet er angivet på Dopinglisten. Ingen forbudt metode må være en specificeret metode, medmindre den specifikt er identificeret som en specificeret metode på Dopinglisten”.

I bemærkningerne til artiklen hedder det, at “nærmere angivne stoffer og metoder som omhandlet i artikel 4.2.2 på ingen måde må betragtes som mindre vigtige eller mindre farlige end andre dopingstoffer og -metoder. Disse er blot stoffer og metoder, som er mere sandsynlige at indtage eller bruge uden det formål at forbedre præstationen”.

Misbrugsstoffer

I henhold til kodeksets artikel 4.2.3 identificeres misbrugsstoffer som stoffer på Dopinglisten, som ofte misbruges i samfundet uden for idrætten. Følgende stoffer er angivet som misbrugsmidler: Kokain, diamorfin (heroin), methylenedioxymethamfetamin (MDMA) og tetrahydrocannabinol (THC).

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: