LOVE OG REGLER

LOVE OG REGLER

Følgende beskriver de love og bekendtgørelser, der har relevans for Anti Doping Grønlands virke. 

– Selvstyrets bekendtgørelse om elektronisk register over dopingsanktionerede

– Inatsisartutlov nr. 15 af 06. juni 2016 om idræt og motion

– Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag mv. til medlemmer

NATIONALE REGLER FOR ANTIDOPING

Følgende beskriver de gældende antidopingregler for idrætsaktive i Grønland. 

– Dopingreglement Grønland

Antidopingregler i idrætten i Grønland gælder for både den organiserede elite- og konkurrenceidræt, samt den organiserede motionsidræt.

 

INTERNATIONALE REGLER FOR ANTIDOPING

Det internationale antidopingagentur, WADA, fastsætter de internationale antidopingregler, gælder for eliteidrætsudøvere verden over. Regelsættet for anti-doping program (WADP) og består af regler og retningslinjer, som sikrer harmonisering af de nationale og internationale antidopingprogrammer.

De væsentligste elementer i WADP er det internationale kodeks for antidoping (WADA-kodekset eller World Anti-Doping Code) og de internationale standarder.

WADA-KODEKSET

Det internationale kodeks for antidoping er det overordnede dokument for antidopingregler, som alle, der har tilsluttet sig det, er forpligtede til at følge. Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund har tilsluttet sig kodekset.

Læs mere om World Anti-Doping Code

INTERNATIONALE STANDARDER

Til WADA-kodekset hører otte internationale standarder, der mere detaljeret beskriver, hvordan antidopingarbejdet skal gennemføres:

  • Dopinglisten (Prohibited List)
  • Prøvetagning (International Standard for Testing)
  • Analysevirksomhed (International Standard for Laboratories)
  • Dispensation fra Dopinglisten (International Standard for Therapeutic Use Exemption)
  • Persondatabeskyttelse (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information) 
  • Compliance med kodekset for underskrivende parter (Code Compliance for Signatories)
  • Uddannelse (Education)
  • Sagsbehandling (Results Management)

UNESCO-KONVENTIONEN MOD DOPING I SPORT

UNESCO-konventionen mod doping i sport er den internationale konvention, der forpligter landes regeringer til at bekæmpe doping. Danmark har tilsluttet sig og ratificeret konventionen og accepterer dermed WADA-kodekset og de internationale standarder for antidopingarbejdet.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: