BAGGRUND OG FORMÅL

Projektet kombinerer børns rettigheder med aktiviteter og idræt i foreningslivet – med et ønske om at give børn og unge de bedst mulige forudsætninger for et godt liv.

Idrætten og foreningslivet i Grønland, danner rammen om et fællesskab, hvor børn og unges identitet og sociale relationer udvikles. Et fællesskab og et samlingspunkt for mange med fokus på bevægelse, leg og social aktivitet.

Men idrætten tiltrækker i øjeblikket ikke flere, men færre børn end tidligere. Behovet for inkluderende fællesskaber, der udvikler de sociale kompetencer hos børnene og giver dem en oplevelse af meningsfyldthed og mestring kræver, at vi på mange måder gentænker idrætten og finder nye veje til at opfylde børnenes behov og ønsker – og formår at tilpasse aktiviteter og indhold til den ikke deltagende del af børnene.

Det kræver et øget fokus på de miljøer vi skaber for vores børn i idrætten, og hvordan vi ser på børnene. Ved at arbejde med børnesynet i idrætten og med at klæde voksne, der arbejder med børn på, til at blive ressourcepersoner og arbejde med og ud fra børns rettigheder – eksempelvis retten til et trygt træningsmiljø, retten til at udtrykke sin mening, retten til at vælge idrætsgren mm. – skabes det gode børnemiljø i idrætten, som skaber de bedste rammer for at børn og unge kan udvikle sig positivt.

 

Hovedformålet

Hovedformålet med projektet er derfor at:

  • Skabe trygge, sunde og inkluderende rammer for børn i idrættens verden baseret på børns rettigheder.

  • Den fælles indsats skal medvirke til, at endnu flere børn i fremtiden er fysisk aktive ved at dyrke idræt, samt udvikler sig i en sund retning, såvel fysisk som mentalt.

 

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: