Ansvar og ansvarsfordeling

Hvis bestyrelsen går uden for foreningens sædvanlige aktivitetsområde, er foreningen ikke bundet til at dække et eventuelt underskud. 

Hele bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift, men ansvaret for økonomien ligger i første omgang hos den valgte kasserer. Kassereren har i hverdagen det daglige ansvar for foreningens penge og andre aktiver og dermed pligt til at forvalte midlerne efter generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger. 

Nogle beløb og beslutninger kan blive så store, at det ikke er hensigtsmæssigt, at det alene er kassereren, der der kan handle på foreningens vegne. 

Til sådanne situationer bør foreningen udforme nogle regler for, hvem der tegner foreningen. Det vil ofte være formand og kasserer. Af tegningsreglerne bør det fremgå, hvad kassereren må og ikke må. 
 

3 formelle opgaver til bestyrelsen

Der er dog nogle opgaver, som bestyrelsen har ansvar for. Børneattester skal indhentes og håndteres. En nødvendig opgave, hvis foreningen får tilskud fra kommunen.

  1. Regnskabet skal vise et fornuftigt omfang i forhold til foreningens aktiviteter.
  2. Seriøs og fornuftig revision af årsregnskabet er nødvendig.
  3. Kommunale tilskud og indberetninger skal klares rettidigt.

 

Økonomi er ikke kun kasserens ansvar

Det er medlemmernes midler, foreningen administrerer. Derfor skal bestyrelsen se til, at de bliver brugt i forhold til foreningens formål. GIF anbefaler, at bestyrelsen gennemgår regnskabet tre til fire gange om året, og at det ikke kun er kassereren, der skal vide, hvordan det står til. Alle har pligt til at spørge.

Det behøver ikke at være et stort arbejde. Når foreningen har et digitalt administrationssystem, kan I nemt printe en balance ud. Det er ikke i orden at være et halvt år bagud. Sker der noget med kassereren, kan det være svært at få stumperne samlet sammen.

Visioner og effektive møder

Bestyrelsens arbejde bliver kedeligt, hvis det kun går op i drift. Derfor bør en god introduktion også indeholde enkle værktøjer til effektive møder, organisering, uddelegering af opgaver og udformning af vision og strategier.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: