MEDLEMSREGISTRERING

Foreningen skal have lavet et register over dens medlemmer. Registeret skal bruges til at:

  • Indberette medlemstal til for eksempel kommunen, idrætsorganisationer og andre
  • Søge økonomisk aktivitetsstøtte hos kommunen (medlemstallene skal bruges til udbetaling af aktivitetsstøtte)
  • Lave regnskab ud fra antal betalende medlemmer

Medlemsregisteret skal minimum indeholde følgende nødvendige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail og telefonnummer (for medlemmer under 18 år tilrådes det, at det er forældres eller værges)
  • Fødselsdato og –år
  • Om medlemmet er kontingentbetalende, kontingentfri, eller om kontingent er nedsat

Opbevaring af medlemsregister

Vær opmærksom på, hvordan et medlemsregister opbevares. Et medlemsregister må for eksempel ikke offentliggøres på foreningens hjemmeside; jævnfør persondataloven.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: