GRØNLAND I BEVÆGELSE

Forudsætningen for at flere kan få et mere aktivt fysisk liv er, at vi får mere viden om, hvad der motiverer folk til at bevæge sig, hvad mulighederne for bevægelse betyder for motivationen, hvad hverdagslivet betyder for at være fysisk aktiv og dyrke idræt, og hvad kulturen betyder derfor. 

Projektet er støttet af Nordea-Fonden

HVORFOR?

Idræt og fysisk aktivitet har stor betydning i manges liv, hvad enten det er i forbindelse med et fysisk arbejde, aktiviteter i naturen, i forbindelse med dans, boldspil eller træning i motionscenteret.

Det er for de fleste fyldt med glæde, og for mange er de fysiske udfoldelser en vigtig del af ’det gode liv’, men det er også en ’nødvendighed’ i mange sammenhænge – til udførelse af et arbejde, under transport og i hjemmet.

Udover denne eksistentielle egenværdi – til glæde og af nødvendighed – har idræt og fysisk aktivitet imidlertid også en række afledte positive værdier.

Vi ved, at fysisk aktivitet er godt for sundheden, at idræt ofte samler folk i stærke fællesskaber, at det kan bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper, og at det har stor betydning for både den individuelle og kollektive identitet (hvad vi har til fælles).


HVAD?

Vi ved at der stadig er mange, der ikke dyrker idræt, og at endnu flere er mindre fysisk aktive, end det officielt og at der er en meget stor ulighed i deltagelsen i fysisk aktivitet og idræt mellem forskellige sociale grupper og mellem lokalområder

Det er intentionen med projektet at få detaljeret viden om:

 • De voksnes borgeres fysiske bevægelsesvaner.
 • Hvad der motiverer borgerne til at være fysisk aktive i forskellige bevægelsesformer
 • Hvilken betydning mulighederne for at være fysisk aktiv har for borgernes bevægelsesvaner (bl.a. nærheden til naturen, adgangen til faciliteter og forskellige organiserede tilbud),
 • Hvordan bevægelsesvaner og motiver for at være fysisk aktiv varier mellem lokalområder,
 • Hvordan aktivitetsniveau og bevægelsesvaner afhænger af bl.a. køn, alder og social baggrund og kultur, samt
 • Hvordan borgernes bevægelsesvaner i Grønland ser ud i sammenligning med Danmark.


HVORDAN?

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med alle landets kommuner, med henblik på i fællesskab at igangsætte egentlige aktiviteter og understøtte et aktuelt fokus på fysisk aktivitet og det gode liv.

For det første består undersøgelsen af en kvalitativ undersøgelse, der skal give indsigt i bevægelsesvaner og motiver.

For det andet gennemføres en national spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge grønlændernes idræts-, motions- og fysiske aktivitetsvaner. Her er ca. 7000 borgere med bopæl i Grønland (15 år +) blevet inviteret til at besvare et spørgeskema.

HVEM?

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Grønlands Idrætsforbund, Grønlandske kommuner og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

VIL DU VIDE MERE?

Hent projektbeskrivelsen

Grønland i Bevægelse – hverdagsliv, motiver og muligheder’ – Et forslag til en undersøgelse

“Selv om der tidligere er gennemført gode undersøgelser af både befolkningens sundhedsprofil og af deres idrætsvaner, ved vi stadig for lidt om, hvad der får nogle borgere til at bevæge sig meget, og andre meget lidt. Med denne undersøgelse får vi et mere detaljeret billede af de mekanismer, der er i spil, når vi vælger at være aktive eller ikke, hvad mulighederne for bevægelse betyder for motivationen og hvad hverdagslivet betyder for at være fysisk aktiv.”

- BJØRN SØVSØ JENSEN

Om Grønland i Bevægelse

 • Grønland i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Den omfatter to undersøgelser; en interview-undersøgelse samt en spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til 7.000 unge og voksne via e-Boks.
 • Projektet gennemføres i 2022 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.
 • Projektet er støttet af Nordea-fonden med 640.000 kr.
 •  

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  Vi er her for dig

  Find en medarbejder

  Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: