MISISSUINEQ

GRØNLAND I BEVÆGELSE

En undersøgelse af voksnes bevægelsesvaner, motiver, muligheder og barrierer

GRØNLAND I BEVÆGELSE

En undersøgelse af voksnes bevægelsesvaner, motiver, muligheder og barrierer

Grønlands Idrætsforbund (GIF) har i samarbejde med Center for forskning i Idræt Sundhed og Civilsamfund (CISC) og støttet af Nordea-fonden udarbejdet den hidtil største undersøgelse af bevægelsesvaner i Grønland.

Undersøgelsen er resultatet af en lang og grundig proces, der har identificeret aktiviteter og bevægelsesvaner på tværs af fritid, arbejde, hjemmet, transport og natur.

Rapportens resultater giver et vigtigt og nuanceret indblik i, præcis hvad der er på spil i forhold til bevægelse og hvordan bevægelse og fysisk aktivitet skal forstås som et kulturelt fænomen, der har betydning for rigtig mange områder af hverdagslivet.  Hvilke aktiviteter dyrker voksne? Hvad er deres motivation? Hvordan opleves mulighederne for at være fysisk aktive? Hvordan ser det ud med fysisk aktivitet på arbejdspladsen? Og hvordan ser det ud når man sammenligner med en tilsvarende undersøgelse i Danmark.  Dette og meget mere giver rapporten svar på.

Dyk ned i den spændende rapport ved at trykke her Hele rapporten

eller springe direkte til et emne og dyk ned i det emne du er mest optaget af 

 

1. Hele rapporten

Læs hele rapporten og få fuld indsigt i rapporten og dens meget omfattende resultater. Du kan med fordel starte med at læse sammenfatningen, og på den måde få et indtryk af hvad rapporten indeholder. Søger du viden eller er nysgerrig indenfor et bestemt område, så spar tid ved at læse en eller flere af delrapporterne.

GIB – Muligheder for bevægelse i fritiden

Læs om hvordan voksne oplever deres muligheder for at være aktive i forskellige idrætsfaciliteter og naturen.

GIB – Barrierer for bevægelse i fritiden

Læs om hvordan undersøgelsen er lavet og hvem der har deltaget og svaret i undersøgelsen.

GIB – Fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Læs om hvilke idræts, motions – og naturaktiviteter der udføres i Grønland.  Hvordan aktiviteten påvirkes af sæsonvariationer og hvem voksne udfører deres aktiviteter sammen med

GIB – Betydning af funktionsnedsættelser

Læs om hvor mange der oplever at have en funktionsnedsættelse og hvordan det påvirker deres muligheder for at være (mere) aktive.

GIB – Motiver for bevægelse i fritiden

Læs om hvad der motiverer til at dyrke idræts – og motionsaktiviteter og motiver for at dyrke aktiviteter i naturen.

GIB – Sammenligning med Danmark

Læs hvordan resultaterne for undersøgelsen ser ud sammenlignet med tilsvarende resultater fra Danmark. Undersøgelserne er stort set identiske, men med kulturelle tilpasninger. Der sammenlignes på både aktiviteter, muligheder, motiver og barrierer.

GIB – Bevægelse i fritiden

Læs om hvilke idræts, motions – og naturaktiviteter der udføres i Grønland.  Hvordan aktiviteten påvirkes af sæsonvariationer og hvem voksne udfører deres aktiviteter sammen med

GIB – Aktiv transport

Læs om hvordan voksne i Grønland bruger aktiv transport i forbindelse med daglige gøremål, som at gå til og fra arbejde eller fritidsaktiviteter og læs om hvordan det varierer fra by til bygd.

GIB – Sammenfatning

Læs en kort sammenfatning af rapporten og de vigtigste resultater.

GIB – metode

Læs om hvordan undersøgelsen er lavet og hvem der har deltaget og svaret i undersøgelsen.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: