KIVITSISA - NUTAALIORTA
- SKOLEN I BEVÆGELSE

I Nutaaliorta har GIF været med til at udvikle undervisningsmaterialet til temaet ”Skolen i bevægelse”, som fokuserer på mellemtrinet (4. – 7. klasse) og tager udgangspunkt i GIF’s vision for 2030 – hvor Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land – #Aalasa. 

HVORFOR

Forskning påviser at fysisk aktivitet er afgørende for børns læring, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet styrker motorikken, forbedrer barnets evne til at lære og opbygger sociale kompetencer samt kan det være med til at øge barnets selvværd, styrke barnets relationer og være med til at forbedre den mentale sundhed – noget der kan ruste dem til at mestre udfordringer, som livet måtte byde på.

HVAD

GIF’s ambition er en befolkning, der er fysisk aktive fra vugge til grav. Vi vil gerne styrke børn og unges interesse for fysisk aktivitet og bevægelse. Dette vil både styrke samfundets samt den enkeltes forudsætninger for at leve et godt liv.

HVORDAN

Nutaaliorta er en række undervisningsmaterialer til alle trin i folkeskolen og er en del af Ipad-projektet Kivitsisa, der er implementeret i alle kommunale folkeskoler i landet. Alle undervisningsmaterialer bygger på at få eleverne op ad stolene for at undersøge, skabe og formidle ved brug af iPads. Nutaaliorta er udviklet af lærere i samarbejde med en række kunstnere, virksomheder og organisationer – såsom GIF, som bl.a. har bidraget med viden samt teori til undervisningsmaterialet (til 4. – 7. klasse) indenfor temaet.

HVEM

Bag Kivitsisa-projektet står Grønlands 5 kommuner i tæt samarbejde med læreruddannelsen på Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen. Underprojektet Nutaaliorta er udviklet af lærere i samarbejde med en række kunstnere, virksomheder og organisationer – herunder også GIF.

Se introduktionsvideoen

Om Nutaaliorta

Projektnavn: Nutaaliorta
Projektets formål: At gøre skolen til et mere fysisk aktivt mødested
Projektets målgruppe: 4.-7. klasse
Projektperiode: Skoleåret 2022-2023
Projektpartnere: Kommuner i Kivitsisa, Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen, Grønlands Idrætsforbund, OAK Foundation Danmark

Har du spørgsmål?

Aviaaja er ansvarlig for udviklingen af indsatsen omkring aktive arbejdspladser, parasport/handicapidræt m.m.

Ansvarsområder:

  • • Firmaidræt/Sunde Arbejdspladser

  • • Handicapidræt

  • • Børn & Unge (Idrætsdaginstitutioner og folkeskoleområdet)

  • • GIF-repræsentant i Ernærings – og Motionsrådet

  • • Idræts – og fritidsnetværk for konsulenter i Kommunerne

  • • Arctic Winter Games 

Aviaaja Geisler
Sundhedsfaglig chef

+299 34 81 56
aviaaja@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: