Ny økonomisk fordelingsnøgle i GIF

Bestyrelsen i Grønlands Idrætsforbund vedtog i foråret 2021 en ny økonomisk fordelingsnøgle, der erstatter den hidtidige med virkning fra 1. januar 2022.

Den nye fordelingsnøgle kommer til at have betydning for hvordan Grønlands Idrætsforbunds midler fordeles.

Formålet med den nye økonomiske fordelingsnøgle er at bruge kræfterne og pengene bedst muligt i GIF’s specialforbund. Men henblik på at få mere og endnu bedre idræt ude i Grønlands mange idrætsforeninger.  Vi vil styrke alle specialforbunds muligheder for en målrettet udvikling af egen idrætsgren, hvor GIF’s politikker og strategier realiseres ved, at specialforbundene bidrager på de områder, hvor de har deres potentialer.

Den økonomiske fordelingsnøgle skal opfylde to krav:

  1. Først og fremmest skal den sikre, at specialforbundene får en grundlæggende støtte, så de kan holde fokus på deres grundlæggende aktiviteter og drift.
  2. Dernæst skal den sikre udvikling. Specialforbundene skal have de bedste rammer for at udvikle og understøtte deres klubber og medlemmer – og tilbuddene til dem.

Udviklingen i specialforbundene understøttes af aftaler om strategisk støtte og en udviklingspulje.

De væsentligste ændringer i den nye fordelingsnøgle er følgende:

  • Der indføres en ny støttestruktur, der fordeler 65% af det samlede støttebeløb i direkte støtte til specialforbundene. 30% fordeles på baggrund af indgåede strategiaftaler med GIF. De sidste 5% allokeres til en udviklingspulje, som alle specialforbund og idrætsforeninger i GIF løbende har mulighed for at søge.
  • Hvert specialforbund indgår strategiaftaler med GIF. Strategiaftalerne er som udgangspunkt gældende for tre år, men det første år gøres til et prøve-år, så alle har mulighed for at “lære” processen af kende og forberede sig på at tænke og arbejde med strategiaftalerne.
  • Der indføres en overgangsordning der i 2022 sikrer alle specialforbund 90% af det beløb, de fik tildelt i 2020 og med løbende tilpasning.
  • Specialforbundenes medlemstal opgøres fremover på baggrund af aktive medlemmer i idrætsforeningerne

I kan læse den fulde beskrivelse af den nye økonomiske fordelingsnøgle her.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: