PÆDAGOGISK IDRÆT, LEG OG BEVÆGELSE I INSTITUTIONER FOR PERSONER MED HANDICAP

Èt af GIF’s indsatsområder er øget og mere varieret aktivitetsudvikling, hvor der er fokus på forskellige målgrupper – heriblandt personer m. handicap. GIF vil gerne, at der skal mere leg og bevægelse i hverdagen på bosteder/institutioner. Dette tiltag afprøves i Qeqqata Kommunia (Sisimiut & Maniitsoq).

HVORFOR

I og med at GIF har visionen om at blive verdens mest fysisk aktive land i 2030, så er det vigtigt at så mange som muligt er medvirkende til, at det lykkes. Her laves tiltag for flere målgrupper, som kan bidrage med hver deres.

Denne indsats er vigtig, da vi ved at lave indsatser på bosteder/institutioner, har mulighed for at nå ud til flere inaktive mennesker, som vil kunne opnå bevægelsesglæde og en mere fysisk aktiv hverdag. Målgruppen vil få bedre trivsel og øget sundhed, som kan være med til at styrke deres kropslige selvhjulpenhed og dermed deres livskvalitet.

HVAD

Afsættet i indsatsen er pædagogisk idræt, aktivitetstilpasning og bevægelsesglæde, hvor medarbejderne på bosteder/institutioner får den rette viden samt værktøjer til at højne beboernes fysiske aktivitetsniveau, bevægelsesglæde og deltagelse. Beboerne vil herigennem kunne opnå øget trivsel og mere bevægelsesglæde – hvor vi håber på, at beboerne vil blive motiverede for at deltage i fysisk aktivitet til hverdag og dermed skabe nye muligheder for mulig deltagelse i idrætsforeninger.

HVORDAN

Der oprettes kurser for medarbejdere og ledelse på bosteder/institutioner, hvor der tilbydes at implementere pædagogisk idræt, leg og bevægelse i det daglige arbejde.

Kurset vil bestå af 2 moduler á 16 timer, hvor hvert modul består af både teori og praksis. Derudover vil GIF bidrage med sparring til aktiviteter derefter.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: