Qeqqata Kommunia bliver visionskommune i GIF

Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund har indgået en 4-årig samarbejdsaftale, der gør Qeqqata Kommunia til visionskommune i Grønlands Idrætsforbund, og dermed en kommune, der går forrest i bestræbelserne på at få endnu flere borgere til at være fysisk aktive.

Samarbejdet har fokus på at styrke aktive og inkluderende fællesskaber for børn og unge i Qeqqata Kommunia; såvel i foreningslivet, som i skolen og i by-miljøet.

Der bliver bl.a. fokus på at skabe rammer, der gør det nemmere og mere naturligt at være fysisk aktiv i Qeqqata kommunia, bl.a. ved at skabe en mere flydende overgang fra skole til fritid i samarbejde med foreningerne. Et andet fokusområde er at skabe rammer, der gør det mere attraktivt at være frivillig i idrætten i kommunen, eksempelvis gennem kompetenceudvikling af de frivillige og ved at lette det administrative arbejde som frivillig.

Aftalen indebærer bl.a. at parterne ansætter en fælles projektleder, der med udgangspunkt i kommunen skal være GIF’s forlængede arm i Qeqqata Kommunia og bindeled til foreningerne.

”Vi er helt bevidste om, at den lokale tilknytning og at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i foreningerne og i de forskellige byer og bygder, har rigtig stor betydning for, om vi får succes med vores indsatser. Derfor håber vi, at vi med en fælles ansættelse kan skabe endnu bedre sammenhæng mellem det, der foregår i sekretariatet i Nuuk og i forbundene, og de lokale behov og ønsker i Qeqqata Kommunia. ” siger Nuka Kleemann, formand i Grønlands Idrætsforbund.

Qeqqata kommunia har gennem mange år gjort en stor indsats for at flere er fysisk aktive og aktive i de lokale idrætsforeninger. De har blandt andet indført gratis idræt for alle op til 18 år og besluttet at det skal være muligt for kommunens ansatte at bidrage til det frivillige arbejde – i noget af deres arbejdstid.

Samtidigt erkender Qeqqata Kommunia dog, at der fortsat er lang vej igen, hvis endnu flere skal blive del af de gode aktive fællesskaber, som idrætten tilbyder. Derfor har Qeqqata Kommunia indgået et samarbejde med GIF, om at blive visionskommune i bestræbelserne på at gøre Grønland til verdens mest fysisk aktive land.

”Vi er naturligvis stolte af, at GIF ser Qeqqata Kommunia som en visionskommune, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til det. Vi er meget ambitiøse på vores borgeres og kommunes vegne, og jeg tror at vi i fællesskab kan gøre rigtig meget godt for idrætten og foreningerne i kommunen siger Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia.

Grønlands Idrætsforbund lancerede sidste år, deres ambitiøse vision, om at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030, og her ser man store perspektiver i samarbejdet med Qeqqata Kommunia og kommunerne generelt.

”Vi ser store perspektiver i at udbygge det arbejde, der allerede er i gang i Qeqqata.  Kommunens strategiske arbejde mod en mere sund og aktiv befolkning, mere lighed i sundhed og sociale forbedringer er præcis det, vi ønsker at fremme i arbejdet med vores vision. Vi tror på at idrætten – og foreningerne i særdeleshed – har potentialet til at løfte lokalområderne og skabe en bevægelse af glæde, gejst og fællesskab. Med aftalen kan vi bygge videre på det gode arbejde som foreningerne og kommunen allerede har gang i.”slutter Nuka Kleemann.

Visionskommune-aftalen løber fra 2022 til 2025. 

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: