VISIONSKOMMUNE - QEQQATA KOMMUNIA​

Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund har indgået en 4-årig samarbejdsaftale, der gør Qeqqata Kommunia til visionskommune i Grønlands Idrætsforbund, og dermed en kommune, der går forrest i bestræbelserne på at få endnu flere borgere til at være fysisk aktive.

HVORFOR

Med udgangspunkt i en fælles ambition om at skabe sunde, aktive og inkluderende fællesskaber, ønsker Qeqqata Kommunia og GIF at fremme det gode liv. Derudover er et fælles fokuspunkt hos de to samarbejdspartnere naturens betydning og potentiale for vores sundhed og trivsel. Det kræver en koordineret tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret indsats, hvor vi arbejder i fælles retning. Dette er en forudsætning for at sikre et sundere, mere aktivt, og godt liv for alle borgere i Qeqqata Kommunia.

HVAD

Samarbejdet har fokus på at styrke aktive og inkluderende fællesskaber for børn og unge i Qeqqata Kommunia; såvel i foreningslivet, som i skolen og i naturen.
Samarbejdet tager udgangspunkt i tre fokusområder:

 1. Aktiv fritid og inkluderende skole.
 2. Et trygt og inkluderende idrætsliv.
 3. Samvær på tværs af generationer.

HVORDAN

Samarbejdsaftalen er gældende fra 2022 – 2025, med henblik på forlængelse. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdet med Qeqqata-modellen og Inuunerissaarneq – Det gode liv og bidrager til en fælles, koordineret indsats på tværs af nationale og lokale parter.

Aftalen indebærer bl.a. at parterne ansætter en fælles projektleder, der med udgangspunkt i kommunen skal være GIF’s forlængede arm i Qeqqata Kommunia og bindeled til foreningerne.

HVEM

Visionsaftalen er et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund.

Download visionsaftalen 

Aftalen beskriver konkrete indsatser og målsætninger for samarbejdet mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund.

”Vi er naturligvis stolte af, at GIF ser Qeqqata Kommunia som en visionskommune, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til det. Vi er meget ambitiøse på vores borgeres og kommunes vegne, og jeg tror at vi i fællesskab kan gøre rigtig meget godt for idrætten og foreningerne i kommunen

Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia

Fakta boks

Projektnavn: Visions aftale med Qeqqata Kommunia
Projektperiode: 2022-2025
Projektpartnere: Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund

Har du spørgsmål?

Jonas er Generalsekretær og har derfor ansvaret for den daglige drift af GIF-sekretariatet.

Ansvarsområder:

 • • Drift og Administration

 • • Personaleledelse

 • • Økonomi

 • • Idrætspolitik

 • • Public affairs (PA)

 • • Bestyrelse

 • • Samarbejdsaftaler

 • • Strategisk ledelse

 • • Kursuspulje

 

Jonas Jensen
Generalsekretær

+299 34 81 51
jonas@gif.gl

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: