Træner

Trænere og hjælpetrænere i foreningen spiller en afgørende rolle for at skabe et trygt og inkluderende fællesskab i klubben. Alle trænere er rollemodeller for de børn og unge de møder på deres vej. 

Anbefaling 1: Sæt fokus på den gode velkomst

Førstehåndsindtrykket er vigtigt, og især for nye og idrætsusikre er det vigtigt at komme godt at blive taget godt imod.

Den gode velkomst har derfor stor betydning for at flere kommer med til foreningens aktiviteter, og at flere bliver ved med at komme.
Den gode velkomst foregår både før, under og efter de første træninger og handler om at få børn og unge til hurtigt at føle sig som en del af fællesskabet.

Inspiration

Den gode velkomst – Grønlands Idrætsforbund (gif.gl)

Anbefaling 2: Skab trygge fællesskaber

Beskrivelse

Træneren spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe rammerne for det sociale og for det gode idrætsmiljø. Glæde og god energi smitter af.

At dyrke idræt og gå til træning skal være lystbetonet og et frirum, ikke en stressfaktor i børn og unges liv.
Til træning/kamp og sociale arrangementer i klubben er det trænernes/ledernes fornemmeste opgave at sørge for at alle børn får gode oplevelser.

Fire punkter, der kan hjælpe til at skabe trygge fællesskaber

 • Vær opmærksomhed på hvordan børn og voksne omtaler hinanden og andre.
 • Sæt klare grænser og rammer for træningen
 • Prioriter træningsøvelser med fokus på leg og fællesskab
 • Prioriter og ret fokus mod udvikling og mestring fremfor præstation og konkurrence.

Anbefaling 3: Skab passende og positive udfordringer til alle børn, uanset evner og ambitioner

Beskrivelse

Børn vil gerne lære nyt – også når de er til idræt. Prøv at sigte efter, at hver gang barnet går hjem fra træning, føler han/hun, at de er lykkedes med noget. Jo mere aktivitet jo sjovere bliver træningen.

 1. Skab aktivitet! – minimér køerne, så flest muligt er aktive. Husk på, at ”Den der laver noget, lærer noget”
 2. Giv opmærksomhed til hver enkel i løbet af træningen, så alle føler de er en del af fællesskabet og oplever at blive støttet i deres udvikling.
 3. Skab plads til leg og kreativitet. Lad børnene undersøge og eksperimentere med så mange former for bevægelse som muligt.
 4. Stil refleksionsspørgsmål og vær nysgerrig på børnenes oplevelser med træning og kamp.  Spørg fx børnene hvad de synes har været svært eller hvad de gerne vil blive bedre til, og husk at tilpasse spørgsmålene til det enkelte barn og deres alder.  

For anbefalinger vedrørende børn og unge, der har ambitioner om at repræsentere Grønland på den internationale scene, henvises til Elite Sport Greenland’s. Talentudviklingsmodel og pjecen Talent til elite

Inspiration

12 gode tips til træneren – fra teori til handling

Anbefaling 4: Skab en kultur, hvor der er tydelige forventninger, men også plads til at lave fejl.

Det er motiverende og sjovt at dygtiggøre sig og blive bedre.

For langt de fleste børn og unge, fylder resultater og konkurrence mindre end vi voksne nogle gange tror.
Fokuser på at børnene får mulighed for at udvikle sig fra deres eget niveau, så de oplever at de bliver dygtigere og kan flere ting – fremfor at fokusere på deres resultater eller placering i forhold til andre børn.
Det er ikke let at skabe et miljø og en træningskultur, der omfavner og anerkender fejl som nødvendige i en positiv og langvarig udvikling. Det kræver nogle grundregler, som børnene kan læne sig op ad og være trygge ved.

 1. Lad dem føle på egen krop, at de klarer at fejle i idrætten – og at det er acceptabelt i foreningen. Støt dem og anerkend børnene  for at afprøve nye ting, aktiviteter og øvelser – især når det fejler.
 2. Ros for at gøre forsøget – og for at prøve igen og igen
 3.  Opfordr børnene til at tage chancer og prøve nye ting – også i kamp, og selvom det kan koste på den korte bane i form af resultater
 4. Undgå at kritisere fejl i kamp, og fokuser i stedet for på hvordan i efter kamp eller træning giver hinanden positiv og konstruktiv feedback.

Anbefaling 5: inddrag børnene og vær nysgerrig på deres behov og ønsker

Vær nysgerrig på børnenes ønsker og motiver for at være med, og inddrag dem, der hvor det giver mening og værdi.

 1. Tal med børnene, lyt aktivt til børnene, inkludér børnene og reagér på deres ønsker og behov.
 2. Vær ansvarlig, nærværende og engageret i fællesaktiviteter.
 3. Skab og igangsæt inspirerende aktiviteter sammen med børnene.
 4. Vær nysgerrig på dine egne kompetencer og udviklingspotentialer og opsøg muligheder for at opnå større forståelse, viden og motivation til at være træner for børn og unge.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: