ATAATSIMOORLUTA AALASA

Læs om vores nationale indsats for at sikre et trygt og inkluderende idrætsliv for alle børn og unge! Er du leder eller træner i en forening, så skriv jer op og bliv kontaktet omkring jeres muligheder for at blive en del af indsatsen. Sammen kan vi løfte visionen om at være verdens mest fysisk aktive land i 2030 – og undervejs skabe rammerne for et godt og trygt børneliv.

Sammen om det gode børneliv i idrætten​

Mange børn er allerede fysisk aktive i en af landets mange idrætsforeninger, hvor frivillige trænere og ledere giver glæde og oplevelser videre til børn og unge, og hvor idrætten og foreningslivet danner rammen om et stærkt fællesskab.

Stærke fællesskaber

Et stærkt idrætsfællesskab skaber glæde og følelsen af at høre til.

Undersøgelser viser, at meningsfyldte idrætsfællesskaber er med til at modvirke mistrivsel og social eksklusion. Med de personlige relationer, der opbygges igennem et stærkt idrætsfællesskab – nogle gange livslange venskaber – skabes en tryg og solid base for vores børn – uanset øvrige livsvilkår.

Mere end idræt

I et stærkt idrætsfællesskab lærer man at være sammen med og have respekt for andre børn og voksne – og for de forskelligheder, vi har. Her lærer børnene at hjælpe andre og at arbejde sammen om et fælles mål. De lærer også at fejle, håndtere modstand og skuffelse – og at rejse sig igen. I idrætten lærer man om idræt, men man lærer også om livet.

De tryghedsskabene voksne

Som træner eller frivillig i Grønland er du med til at skabe den trygge og solide base og det stærke meningsfulde fællesskab, der giver børn mulighed for at udvikle sig i en sund retning, både fysisk og mentalt. Det fællesskab, der gør at flere børn skal få lyst til at dyrke idræt, fordi de føler sig velkomne og trygge – uanset køn, etnicitet, sprog og ressourcer.

En fælles drøm

Ved at tilbyde børn et meningsfuldt fællesskab med en tryghedsskabende voksen bidrager vi til målet og drømmen om at give den næste generation, vores børn, de bedst mulige forudsætninger for et godt liv. Den drøm, som vi alle bør dele.

LÆS MERE

STØTTET AF

#Aalasa #GIF #Nordea-Fonden #UNICEF #Paarisa #Centerforfolkesundhedigrønland

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: